Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

24 marca 2022

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Złożenie wniosku umożliwia ubieganie się o refundację kosztów pobytu. Na podstawie wniosku osoby udzielające gościny obywatelom Ukrainy będą mogły ubiegać się o zwrot kosztów pobytu w wysokości 40 zł dziennie za osobę. Świadczenie będzie przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia, ale nie dłużej niż za okres 60 dni i będzie wypłacane z dołu.

Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że zapewniono zakwaterowanie
i wyżywienie przyjętej osobie i że nie zostało pobrane dodatkowe wynagrodzenie za wynajem ani inne świadczenia z tego tytułu. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terenie gminy Białopole należy składać
w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Białopolu, ul. Chełmska 1, 22-135 Białopole godzinach pracy ośrodka (siedziba Urzędu Gminy, pok.13).

Wzory wniosku i karty osoby przyjętej do zakwaterowania określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Karta osoby przyjętej do zakwaterowania

Klauzula informacyjna

Aktywne wzory ww. dokumentów  są również do pobrania
ze strony https://samorzad.infor.pl

Wnioski dostępne są również w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Białopolu,
ul. Chełmska 1, 22-135 Białopole, tel. 82 568 22 46

 

 

Kontakt

Adres: Chełmska 1, 22-135 Białopole
Telefon:(82) 568 22 04
Fax:(82) 568 22 86
E-mail: gmina@bialopole.eu
NIP: 5632159393
REGON: 110198110

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30