Sesja Rady Gminy Białopole – 29 grudnia 2020 r.

24 grudnia 2020

Dnia 29 grudnia 2020 r. /wtorek/ o godzinie 12oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w
Białopolu odbędzie się sesja Rady Gminy Białopole, z następującym proponowanym porządkiem
obrad:

  1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.
  3. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy.
  4. Uchwalenie budżetu gminy na 2021 rok:

a )   zapoznanie z opiniami stałych komisji i RIO dotyczącymi projektu budżetu,

b )   dyskusja ,

c )   podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ,

d )  podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2021 r.

  1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białopole”.
  2. Przyjęcie planów pracy stałych komisji i rady gminy na rok 2021.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie
  5. Wolne wnioski i zapytania radnych.
  6. Zakończenie obrad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Adres: Chełmska 1, 22-135 Białopole
Telefon:(82) 568 22 04
Fax:(82) 568 22 86
E-mail: gmina@bialopole.eu
NIP: 5632159393
REGON: 110198110

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30