W dniu 21 maja b.r. z inicjatywy Starostwa Powiatowego w Chełmie na terenie gminy odbyły się zebrania uczestników scalenia. Głównym celem zebrań był wybór rad uczestników scaleń. Zgodnie z prawem Radę Uczestników Scalenia, społeczne ciało doradcze, wybierają uczestnicy scalenia na zebraniu zwoływanym przez Starostę.Zebraniom przewodniczył Sekretarz Powiatu Henryk Gołębiowski. Ponadto w zebraniu udział wzięli: Przemysław Zalewski – dyrektor Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie, Andrzej Barański – kierownik pracowni WBG w Lublinie, Sylwia Dźwierzyńska – reprezentująca Geodetę Wojewódzkiego, Waldemar Nowosad – kierownik pracowni WBG w Krasnymstawie, Anna Dragan – zastępca dyrektora Wydziału Geodezji Starostwa Chełmskiego oraz Henryk Maruszewski Wójt Gminy Białopole.
W sali konferencyjnej Urzędu Gminy o godz. 9.00 obyło się zebranie uczestników scalenia z Białopola, Buśna, Kicina, Strzelec Kolonii i Zabudnowa. Uczestnicy zebrania do rady wybrali następujące osoby: Jacek Wilgos – Przewodniczący, Krzysztof Rakowiecki, Marta Fedec, Jarosław Wilgos, Marek Suwała, Lucjan Dowierciał, Tomasz Tkaczyk, Beata Augustynek, Henryk Augustynek, Stanisław Ostrowski, Marian Matysiak oraz Mariusz Kamiński.
W tym samym dniu o godz. 11.00 odbyło się zebranie uczestników scalenia miejscowości Teremiec. Do rady zostali wybrani: Ela Stryluk – Przewodnicząca, Wiesław Kubiński, Ewa Kiełbasa, Roman Małek oraz Arkadiusz Lichtarski.
Wójt podziękował Starostwu Powiatowemu oraz przedstawicielom WBG za przyjęcie wniosku i podjęcie prac scaleniowych na terenie Białopole. Za ponad 17 mln zł zostanie przekształcona przestrzeń gminy. Zostaną poprawione warunki życia oraz stworzone korzystniejsze warunki gospodarowania dla mieszkańców. Najwięcej środków zostanie wydatkowanych na zagospodarowanie poscaleniowe m.in. na budowę dróg gminnych i modernizację urządzeń melioracyjnych oraz przepustów. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków unijnych z PROW oraz budżetu państwa. Mieszkańcy i gmina nie poniosą z tego tytułu żadnych wydatków.
W trakcie zebrania przedstawiciele WBG odpowiadali na zgłoszone pytania uczestników scalenia, najczęściej pytano o termin realizacji prac scaleniowych. Zdaniem przedstawicieli wykonawcy scalenia prace scaleniowe wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym zostaną zrealizowane w latach 2014 – 2017