Rozporządzenie nr 1 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu chełmskiego

15 kwietnia 2021

ROZPORZĄDZENIE NR 1

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W CHEŁMIE

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu chełmskiego

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 8, 8a, 8b i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. 15 lipca 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 1421), w związku z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2020/1402 z dnia 5 października 2020 r. zmieniającą załącznik do decyzji
wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (Dz. U. UE. L. z 2020 r. Nr 324, str. 37), zarządza się, co następuje:
§ 1. Dzierżawcom obwodów łowieckich lub ich części ustalonych zgodnie z uchwałą Nr VI/88/2015 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 27 marca 2015 r., położonych na terenie powiatu chełmskiego nakazuje się:
1) przeprowadzenie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze obwodów obejmujących powiat chełmski w ilości 114 szt. z podziałem na odstrzał:
a) 6 szt. dzików w obwodzie 156 – Koło łowieckie nr 3 w Lublinie,
b) 2 szt. dzików w obwodzie nr 154, 1 szt. dzików w obwodzie nr 170 – Koło łowieckie Nr 4 „Sokół” w Rejowcu,
c) 10 szt. dzików w obwodzie nr 155 – Koło łowieckie Nr 5 „Dąbrowa” w Lublinie,
d) 3 szt. dzików w obwodzie nr 138 – Koło łowieckie Nr 12 „Szóstak” w Lublinie,
e) 3 szt. dzika w obwodzie nr 167, 4 szt. dzika w obwodzie nr 186, 2 szt. dzika w obwodzie nr 204 – Koło łowieckie Nr 22 „Chełmskie Towarzystwo Prawidłowego Myślistwa” w Chełmie,
f) 5 szt. dzików w obwodzie nr 152, 4 szt. dzików w obwodzie nr 169, 4 szt. dzików w obwodzie nr 187 i 4 szt. dzików w obwodzie nr 205 – Koło łowieckie Nr 23 „Szarak” w Chełmie,
g) 12 szt. dzików w obwodzie nr 166 – Koło łowieckie nr 53 „Bażant”,
h) 6 szt. dzików w obwodzie nr 165 i 2 szt. dzików w obwodzie nr 185 – Koło łowieckie Nr 82 „Dubelt” w Chełmie,
i) 6 szt. dzików w obwodzie nr 137, 5 szt. dzika w obwodzie nr 151 i 6 szt. dzików w obwodzie nr 171 – Koło łowieckie Nr 85 „Sokół” w Chełmie,
j) 4 szt. dzików w obwodzie nr 136 – Koło łowieckie Nr 86 „Szpak”,
k) 3 szt. dzików w obwodzie nr 184 – Koło łowieckie Nr 67 „Krogulec”,
l) 6 szt. dzików w obwodzie nr 202 – Koło łowieckie Nr 95 „Pogoń”,
m) 4 szt. dzików w obwodzie nr 124 – Koło łowieckie Nr 80 „Budowlani”,
n) 6 szt. dzików w obwodzie nr 123 – Koło łowieckie Nr 94 „Żak”,

o) 3 szt. dzika w obwodzie nr 153, 3 szt. dzika w obwodzie nr 168- Koło łowieckie Nr 163 „Orlik”
w Chełmie,
– w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r.;
2) niezwłoczne zgłaszanie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Chełmie każdego przypadku padnięcia dzika;
3) niezwłoczne dostarczanie tusz odstrzelonych dzików do miejsc wskazanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie, gdzie będą przetrzymywane do czasu uzyskania wyniku badania laboratoryjnego w kierunku afrykańskiego pomoru świń;
4) w przypadku wykluczenia afrykańskiego pomoru świń zagospodarowanie tusz odstrzelonych dzików przez ich utylizację lub przeznaczenie do produkcji mięsa na użytek własny myśliwego.
§ 2. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego przekazu, rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń Urzędów Gmin Białopole, Dorohusk, Dubienka, Chełm, Kamień, Leśniowice, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, Ruda Huta, Sawin, Siedliszcze, Wierzbica, Wojsławice,
Żmudź i Urzędów Miast Chełm, Rejowiec Fabryczny i Siedliszcze.
§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.

Powiatowy Lekarz
Weterynarii w Chełmie

Agnieszka Lis

Kontakt

Adres: Chełmska 1, 22-135 Białopole
Telefon:(82) 568 22 04
Fax:(82) 568 22 86
E-mail: gmina@bialopole.eu
NIP: 5632159393
REGON: 110198110

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30