Przypomnienie o obowiązku szczepień przeciwko wściekliźnie

1 marca 2023

W związku z pogarszającą się na terenie Polski sytuacją epidemiologiczną w odniesieniu do występowania wścieklizny u zwierząt dzikich (zwłaszcza u lisów) a także licznymi doniesieniami o uchylaniu się przez właścicieli psów od obowiązku szczepienia zwierząt przeciwko wściekliźnie, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie wnosi o przypomnienie mieszkańcom Państwa miast i gmin o ciążących na nich obowiązkach.

Szczepieniu przeciwko wściekliźnie podlegają psy w wieku powyżej 3 miesiąca życia, a kolejne szczepienia należy powtarzać co 12 miesięcy. Obowiązek ten wynika z art. 56 ust. 2 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt z dnia 11 marca 2004r. Dz.U. z 2020 r. poz. 1421 ze zm. i stanowi jedyną metodę pozwalającą na zabezpieczenie zwierzęcia a pośrednio jego właścicieli i najbliższego otoczenia przed tą śmiertelną chorobą. Niewykonanie tego obowiązku przez właściciela zwierzęcia zagrożone jest karą grzywny.

Należy pamiętać, że wścieklizna jest groźną chorobą odzwierzęcą powodującą skutki śmiertelne u ludzi i zwierząt. Szczepienie przeciwko tej chorobie jest jedyną skuteczną metodą jej eliminacji z populacji zwierząt, a co za tym idzie, ograniczenia zagrożenia dla ludzi.

Kontakt

Adres: Chełmska 1, 22-135 Białopole
Telefon:(82) 568 22 04
Fax:(82) 568 22 86
E-mail: gmina@bialopole.eu
NIP: 5632159393
REGON: 110198110

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30