PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 Podprogram 2021 Plus

30 maja 2023

MIESZKAŃCY  GMINY

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Podprogram 2021 Plus

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białopolu informuje, że wraz ze Stowarzyszeniem Kobiet wsi Teresin „Pod Lipą” realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

W związku z powyższym osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy w formie darów żywnościowych / zarówno osoby korzystające jak i nie korzystające  z pomocy społecznej /powinni zgłaszać się do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białopolu w godzinach 7.30 – 15.30 celem wypełnienia skierowania, które jest niezbędne do otrzymania pomocy.

Wszystkie osoby zgłaszające się po tę formę pomocy muszą złożyć stosowne oświadczenie o aktualnym dochodzie uprawniającym ich do pomocy.

Dochód nie może przekraczać 235 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1410 zł dla osoby w rodzinie przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z poniżej wymienionych okoliczności określonych   w art. 7 ustawy o pomocy społecznej tj.

1) ubóstwa;
2) sieroctwa;
3) bezdomności;
4) bezrobocia;
5) niepełnosprawności;
6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
8) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
9) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
10) alkoholizmu lub narkomanii;
11) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Dochód z 1 ha przeliczeniowego gospodarstwa rolnego wynosi – 345 zł miesięcznie.

Dary żywnościowe dla mieszkańców gminy Białopole będą wydawane w siedzibie Stowarzyszenia Kobiet wsi Teresin „Pod Lipą” Teresin 14.

Kontakt

Adres: Chełmska 1, 22-135 Białopole
Telefon:(82) 568 22 04
Fax:(82) 568 22 86
E-mail: gmina@bialopole.eu
NIP: 5632159393
REGON: 110198110

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30