Podsumowanie projektu „Organizacja warsztatów muzycznych dla mieszkańców gminy Białopole”

24 września 2021

 

Stowarzyszenie Kobiet Wsi Teresin „Pod Lipą” przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Białopolu zakończyło projekt pod nazwą  „Organizacja warsztatów muzycznych dla mieszkańców gminy Białopole”, który odbył się w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju  lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Głównym celem grantu było wspieranie twórczości ludowej, a tym samym pielęgnowanie tradycji i kultury ludowej, rozwój i wsparcie amatorskiego ruchu artystycznego oraz udział społeczności lokalnej w wydarzeniach kulturalnych.

Zorganizowano i przeprowadzono ogólnodostępne i bezpłatne warsztaty muzyczne dla mieszkańców Gminy Białopole. Warsztaty trwały  od miesiąca czerwca  w świetlicy w Teresinie. Integrowały różne pokolenia: dzieci, młodzież oraz dorosłych. W warsztatach udział brali wszyscy chętni,  którzy mają poczucie rytmu, lubią muzykę i chcieli nauczyć się gry na instrumencie lub doskonalić swoje umiejętności w tym zakresie. Głównymi efektami realizacji zadania był: czynny udział w warsztatach, zagospodarowanie wolnego czasu oraz oderwanie się od codziennych zajęć i obowiązków mieszkańców naszej gminy. Warsztaty były prowadzone przez  instruktora posiadającego stosowne uprawnienia i doświadczenie. Na zakończenie warsztatów zorganizowano koncert podsumowujący efekty zajęć muzycznych. Przed większą publicznością uczestnicy warsztatów swój pierwszy koncert zagrali również  podczas Jubileuszu 60 – lecia Koła Gospodyń Wiejskich
w Teresinie. Dzięki projektowi zamierzamy kontynuować naukę i doskonalić grę na instrumentach dętych.

 

 

Kontakt

Adres: Chełmska 1, 22-135 Białopole
Telefon:(82) 568 22 04
Fax:(82) 568 22 86
E-mail: gmina@bialopole.eu
NIP: 5632159393
REGON: 110198110

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30