Podpisanie umów w ramach I edycji Rządowego Funduszu Polski Ład

15 lipca 2022

W dniu 14 lipca 2022 roku Wójt Gminy Białopole Henryk Maruszewski i Skarbnik Anna Prucnal podpisali dwie umowy dotyczące robót budowlanych, na które Gmina Białopole uzyskała dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, którego operatorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

Pierwsza z zawartych umów dotyczy realizacji zadania pn. “Odnowa centrum miejscowości Białopole”. W ramach inwestycji zaplanowano budowę targowiska, parkingu oraz dróg dojazdowych, budynku wielofunkcyjnego pełniącego rolę usługową targowiska, w którym zlokalizowane będą również sanitariaty publiczne oraz poczekalnię dla pasażerów autobusów. Realizacja projektu obejmuje także przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej, zagospodarowanie terenu (mała architektura, zieleń, nasadzenia kwiatowe i drzewa niskopienne), zainstalowanie oświetlenia solarnego, wspomaganego energią OZE oraz budowę amfiteatru.

W ramach postępowania przetargowego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę DAW-BRUK Dawid Sarzyński z siedzibą w Srebrzyszczu, reprezentowaną przez Pana Dawida Sarzyńskiego. Wartość podpisanej umowy wynosi  4 730 011,79 zł.

Druga z zawartych umów dotyczy realizacji zadania pn. “Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Białopole”. Ogólny zakres prac do wykonania w ramach umowy obejmuje: montaż zestawu hydroforowego, osprzętu, filtrów; modernizację studni głębinowych wraz z montażem nowych pomp głębinowych; roboty zewnętrzne; budowę zbiorników zewnętrznych wody; roboty ziemne; remont budynków stacji; wykonanie nowego ogrodzenia i chodników;  automatykę pracy stacji uzdatniania; prace demontażowe; zakup i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych; zakup i wymianę wodomierzy z odczytem radiowym; zakup i wymianę wodomierzy głównych.

W ramach postępowania przetargowego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę STAL-BUD Wiesław Nastaj z siedzibą w Chełmie, reprezentowaną przez Pana Wiesława Nastaj. Wartość podpisanej umowy wynosi  7 088 711,40 zł.

Kontakt

Adres: Chełmska 1, 22-135 Białopole
Telefon:(82) 568 22 04
Fax:(82) 568 22 86
E-mail: gmina@bialopole.eu
NIP: 5632159393
REGON: 110198110

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30