MIESZKAŃCY GMINY BIAŁOPOLE

12 października 2023

MIESZKAŃCY GMINY BIAŁOPOLE

PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027 – Podprogram 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białopolu wraz ze Stowarzyszeniem Kobiet wsi Teresin „Pod Lipą” realizuje Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową na lata 2021-2027 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy w formie darów żywnościowych powinny zgłosić się do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białopolu celem wypełnienia skierowania oraz złożenia stosownego oświadczenia o uzyskiwanych dochodach.

Dochód nie może przekroczyć 235 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1410,00 zł dla osoby w rodzinie przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z poniżej wymienionych okoliczności – w art. 7 ustawy o pomocy społecznej tj.

1) ubóstwo;
2) sieroctwo;
3) bezdomność;
4) bezrobocie;
5) niepełnosprawność;
6) długotrwała lub ciężka choroba;
7) potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność;
8) bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
9) trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
10) alkoholizm lub narkomania;
11) klęska żywiołowa lub ekologiczna.

Dochód z 1 ha przeliczeniowego gospodarstwa rolnego wynosi – 345 zł miesięcznie.

Dary żywnościowe dla mieszkańców gminy Białopole będą wydawane w siedzibie Stowarzyszenia Kobiet wsi Teresin „Pod Lipą” Teresin 14.

Kontakt

Adres: Chełmska 1, 22-135 Białopole
Telefon:(82) 568 22 04
Fax:(82) 568 22 86
E-mail: gmina@bialopole.eu
NIP: 5632159393
REGON: 110198110

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30