OFICJALNY SERWIS INTERNETOWY GMINY BIAŁOP
Kultura

Organizacją wszelkich zamierzeń kulturalnych w Gminie Białopole zajmuje się Gminny Ośrodek Kultury, utworzony w 2001 r.

Przy organizacji imprez GOK współpracuje m.in. z Wójtem i Radą Gminy Białopole, Urzędem Gminy, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, miejscowymi szkołami, Kołami Gospodyń Wiejskich, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zarządem Gminnym OSP, Gminnym Kołem Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, Związkami Wyznaniowymi, Starostwem Powiatowym, Chełmską Biblioteką Publiczną, Wojewódzką Biblioteką Publiczną, Chełmskim Domem Kultury, Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego oraz miejscowymi zakładami pracy.

Trwały ślad lokalnych tradycji i zwyczajów dla przyszłych pokoleń pozostawiają ludowi artyści i twórcy, którzy wzbogacają naszą kulturę od zawsze.
Na terenie gminy z serca i ochoty swoją pasję upowszechniania ludowej muzyki
i śpiewu realizują amatorskie zespoły: “Borowianki” z Raciborowic – Kolonii, „Flowers” i „Remedium” z Białopola oraz działający przy Publicznej Szkole Podstawowej w Białopolu Zespół „Tęcza”.

Duży wpływ na kultywowanie tradycji kulturalnych mają miejscowi twórcy ludowi, których piękne i bardzo pracochłonne prace służą do organizowania wystaw przy różnych uroczystościach, są to hafty, robótki na drutach i szydełku, wyroby
ze słomy, pisanki.

W naszym środowisku również bardzo ważną rolę spełnia Biblioteka Publiczna Gminy Białopole wraz z Filią w Strzelcach – Kolonii, która funkcjonuje w strukturze GOK. Oprócz gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępnia zbiorów bibliotecznych, pełni również funkcję instytucji o uniwersalnym charakterze. Zaspokaja potrzeby użytkowników w szerokim zakresie usług informacyjnych, edukacyjnych, wspiera procesy zdobywania wiedzy oraz realizuje różne formy pracy kulturalnej. Księgozbiór biblioteki jest dosyć bogaty i różnorodny, systematycznie uzupełniany o nowe pozycje, obejmuje zarówno literaturę popularnonaukową, beletrystykę oraz literaturę dla dzieci. Obecnie książki wprowadzane są do komputerowej bazy w programie bibliotecznym MAK+. W Bibliotece jest do wykorzystania prasa, wydzielone są zbiory regionalne, prowadzona jest Teczka wycinków z prasy, dotyczących Gminy Białopole. W Gminnej Bibliotece funkcjonuje Czytelnia Internetowa, gdzie znajdują się trzy zestawy komputerowe z dostępem
do Internetu, zakupione z programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”, z których bezpłatnie mogą korzystać wszyscy użytkownicy.

 

Sport

W gminie funkcjonuje Gminny Klub Sportowy „UNIA” Białopole, który posiada dwie sekcje:

– sekcja piłki nożnej, która liczy 64 zawodników w kategorii:

Orlik     – rozgrywający turnieje,

Młodzik – występujący w Chełmskiej Lidze Młodzików,

Junior    – występujący w Chełmskiej Lidze Juniorów

drużyna seniorów – grająca w IV Lidze Lubelskiej gr. II.

– sekcja szachowa – liczy 16 zawodników w kategorii junior, senior.

W listopadzie 2012 roku zakończono prace przy modernizacji stadionu piłkarskiego
w Białopolu. Inwestycja dofinansowana była środkami unijnymi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi”.
W miejscu dawnego boiska do piłki nożnej powstało nowe, posiadające drenaż. Wykonano ogrodzenie płyty boiska, wybudowano przejścia i trybuny z 320 siedziskami dla widzów, zamontowano bramki, wiaty dla zawodników rezerwowych oraz piłkochwyty za bramkami. Obok płyty boiska powstał nowoczesny budynek,
w którym mieszczą się szatnie z łazienkami dla dwóch drużyn piłkarskich i sędziów, toalety dla widzów, pomieszczenie gospodarcze oraz magazynek na sprzęt sportowy. Cały obiekt wyposażony jest w urządzenia, z których mogą korzystać osoby niepełnosprawne. Oficjalne otwarcie stadionu odbyło się 25 sierpnia 2013 r. rozegraniem meczu piłkarskiego klasy okręgowej seniorów pomiędzy drużynami GKS „UNIA” Białopole kontra GKS „GRANICA” Dorohusk. Klub dysponuje także boiskiem zastępczym do piłki nożnej z weryfikacją CHOZPN o wym. 92 x 60 m.

Wszystkim mieszkańcom gminy służy oddana do użytku we wrześniu 2006 r. sala gimnastyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej w Białopolu, która wyposażona jest również w siłownię. Obok budynku sali znajdują się boisko wielofunkcyjne
o nawierzchni sztucznej do siatkówki, koszykówki i kort tenisowy oraz boisko ziemne do piłki ręcznej.

Z obiektów sportowych korzystają mieszkańcy naszej gminy oraz gmin sąsiednich, a także członkowie wszystkich sekcji GKS „UNIA” Białopole. W okresie zimowym
na sali rozgrywane są turnieje piłkarskie, szachowe i tenisa stołowego na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i międzynarodowym. Odbywają się także zajęcia treningowe wszystkich sekcji piłki nożnej.