OFICJALNY SERWIS INTERNETOWY GMINY BIAŁOP
Kultura

Organizacją wszelkich zamierzeń kulturalnych w Gminie Białopole zajmuje się Gminny Ośrodek Kultury, utworzony w 2001 r.

Przy organizacji imprez GOK współpracuje m.in. z Wójtem i Radą Gminy Białopole, Urzędem Gminy, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, miejscowymi szkołami, Kołami Gospodyń Wiejskich, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zarządem Gminnym OSP, Gminnym Kołem Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, Związkami Wyznaniowymi, Starostwem Powiatowym, Chełmską Biblioteką Publiczną, Wojewódzką Biblioteką Publiczną, Chełmskim Domem Kultury, Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego oraz miejscowymi zakładami pracy.

Trwały ślad lokalnych tradycji i zwyczajów dla przyszłych pokoleń pozostawiają ludowi artyści i twórcy, którzy wzbogacają naszą kulturę od zawsze.
Na terenie gminy z serca i ochoty swoją pasję upowszechniania ludowej muzyki
i śpiewu realizują amatorskie zespoły: “Borowianki” z Raciborowic – Kolonii, „Flowers” i „Remedium” z Białopola oraz działający przy Publicznej Szkole Podstawowej w Białopolu Zespół „Tęcza”.

Duży wpływ na kultywowanie tradycji kulturalnych mają miejscowi twórcy ludowi, których piękne i bardzo pracochłonne prace służą do organizowania wystaw przy różnych uroczystościach, są to hafty, robótki na drutach i szydełku, wyroby
ze słomy, pisanki.

 

Kultura

W naszym środowisku również bardzo ważną rolę spełnia Biblioteka Publiczna Gminy Białopole wraz z Filią w Strzelcach – Kolonii, która funkcjonuje w strukturze GOK. Oprócz gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępnia zbiorów bibliotecznych, pełni również funkcję instytucji o uniwersalnym charakterze. Zaspokaja potrzeby użytkowników w szerokim zakresie usług informacyjnych, edukacyjnych, wspiera procesy zdobywania wiedzy oraz realizuje różne formy pracy kulturalnej. Biblioteka  korzysta z Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych, finansowany
ze środków  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Księgozbiór biblioteki jest dosyć bogaty i różnorodny, systematycznie uzupełniany o nowe pozycje, obejmuje zarówno literaturę popularnonaukową, beletrystykę oraz literaturę dla dzieci. Gminna Biblioteka Publiczna
w Białopolu korzysta z najnowocześniejszego systemu bibliotecznego Alma wraz
z wyszukiwarką Primo.  Biblioteka również realizuje projekt w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – Wielki Człowiek” skierowany do dzieci urodzonych  w latach 2014 – 2020. Działanie ma zachęcić rodziców i dzieci do odwiedzania biblioteki i codziennego czytania
z dzieckiem.

 

W Bibliotece jest do wykorzystania prasa, wydzielone są zbiory regionalne. W Gminnej Bibliotece funkcjonuje Czytelnia Internetowa, gdzie znajdują się trzy zestawy komputerowe z dostępem
do Internetu, zakupione z programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”, z których bezpłatnie mogą korzystać wszyscy użytkownicy.

 

Nowy katalog online Biblioteki Publicznej Gminy Białopole jest dostępny na stronie

 

Sport

W gminie funkcjonuje Gminny Klub Sportowy „UNIA” Białopole, który posiada dwie sekcje:

– sekcja piłki nożnej, która liczy 72 zawodników i zawodniczek w kategorii:

Żak  – rozgrywający turnieje,

Orlik – rozgrywający turnieje,

Młodzik – występujący w Chełmskiej Lidze Młodzików,

drużyna seniorów – grająca w Chełmskiej Klasie Okręgowej.

II drużyna  seniorów – grająca w Chełmskiej Klasie B,

– sekcja szachowa – liczy 12 zawodników w kategorii junior, senior.

W listopadzie 2012 roku zakończono prace przy modernizacji stadionu piłkarskiego
w Białopolu. Inwestycja dofinansowana była środkami unijnymi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi”.
W miejscu dawnego boiska do piłki nożnej powstało nowe, posiadające drenaż. Wykonano ogrodzenie płyty boiska, wybudowano przejścia i trybuny z 320 siedziskami dla widzów, zamontowano bramki, wiaty dla zawodników rezerwowych oraz piłkochwyty za bramkami.
Obok płyty boiska powstał nowoczesny budynek, w którym mieszczą się szatnie z łazienkami
dla dwóch drużyn piłkarskich i sędziów, toalety dla widzów, pomieszczenie gospodarcze
oraz magazynek na sprzęt sportowy. Cały obiekt wyposażony jest w urządzenia, z których mogą korzystać osoby niepełnosprawne. Oficjalne otwarcie stadionu odbyło się 25 sierpnia 2013 r. rozegraniem meczu piłkarskiego klasy okręgowej seniorów pomiędzy drużynami GKS „UNIA” Białopole kontra GKS „GRANICA” Dorohusk. Wszystkim mieszkańcom gminy służy oddana
do użytku we wrześniu 2006 r. sala gimnastyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej
w Białopolu, która wyposażona jest również w siłownię. Obok budynku sali znajdują się boisko wielofunkcyjne o nawierzchni sztucznej do siatkówki, koszykówki i kort tenisowy oraz boisko ziemne do piłki ręcznej.

Z obiektów sportowych korzystają mieszkańcy naszej gminy oraz gmin sąsiednich, a także członkowie wszystkich sekcji GKS „UNIA” Białopole. W okresie zimowym
na sali rozgrywane są turnieje piłkarskie, szachowe i tenisa stołowego na szczeblu gminnym, powiatowym  i wojewódzkim.

IMPREZY  KULTURALNE  I  OKOLICZNOŚCIOWE

PLANOWANE  W  2024 r.

STYCZEŃ:
1. Święte Wieczory – Strzelce.
2. XI Spotkanie Opłatkowe – Strzelce.
3. Udział Zespołów Śpiewaczych z terenu naszej gminy w XVIII Przeglądzie Zespołów
Śpiewaczych – Kolędy i Pastorałki w Wołąjowicach.
4. Gminna Liga w halowej piłce nożnej – 2 razy w tygodniu.
5. Zakończenie Gminnej Ligi w halowej piłce nożnej.
LUTY:
1. Warsztaty dla dzieci.
2. XVI Mistrzostwa Gminy Białopole w Tenisie Stołowym o Puchar
Przewodniczącego Rady Gminy Białopole w kategoriach: Szkoła Podstawowa,
Junior, Senior , Oldboy, Kobiety.
3. Mistrzostwa Gminy Białopole w Warcabach i Szachach.
MARZEC:
1. Gminny Dzień Kobiet – Strzelce – Kolonia.
2. XVIII Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Chełmskiego w Szachach –
Białopole – Hala sportowa w Białopolu.
3. Konkurs plastyczny „Moja kartka wielkanocna".
KWIECIEŃ:
1. Warsztaty kulinarne dla KGW.
2. Wycieczki do biblioteki i lekcje biblioteczne – uczniowie z miejscowych szkół.
MAJ:
1. Udział Zespołów z terenu naszej gminy w XII Powiatowym Festiwalu Piosenki Strażackiej
w Dorohusku.
2. Udział Zespołów z terenu naszej gminy w XII Międzypowiatowym Festiwalu Pieśni
i Piosenki Maryjnej w Werbkowicach.
3. Udział Zespołów z terenu naszej gminy w XXIV Powiatowym Przeglądzie Zespołów
Śpiewaczych, Kapel i Śpiewaków Ludowych.
4. Przegląd Pieśni Maryjnej – Publiczna Szkoła Podstawowa w Białopolu.
5. Wycieczki do biblioteki i lekcje biblioteczne – uczniowie z miejscowych szkół.
6. Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze.
7. Rajd Rowerowy.
CZERWIEC:
1. Dzień Matki i Dzień Dziecka – Raciborowice – Kolonia
2. Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka – Buśno.
3. Udział w VII Rowerowym Rajdzie Gwiaździstym „Malowniczy Wschód”.

LIPIEC:
1. Święto Rodziny przy współpracy z Publiczną Szkołą Podstawową,
Parafią i Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białopolu.
2. Udział w Turnieju Gmin „Między nami sąsiadami".
3. XIV „Święto Kwitnącej Lipy"- Teresin.
4. Zawody wędkarskie dla dorosłych o Puchar Wójta Gminy Białopole.
5. Lato na sportowo – Turniej Dzikich Drużyn w Piłce Nożnej.
6. Udział Zespołów w X Międzynarodowym Festiwalu Ludowym ,,Łączy nas Kultura"
w Łopienniku.
7. Udział Zespołów w I Powiatowym Festiwalu Piosenki Biesiadnej w Pawłowie.
SIERPIEŃ:
1. Gminne Święto Plonów – Białopole 2024.
WRZESIEŃ:
1. Udział delegacji w Powiatowym Święcie Plonów.
2. Spotkanie integracyjne kobiet z terenu Gminy Białopole – Strzelce.
3. Wycieczki do biblioteki i lekcje biblioteczne – uczniowie miejscowych szkół.
PAŹDZIERNIK:
1. Udział Zespołu „Borowianki” w XXV Jesiennym Przeglądzie Twórczości
Artystycznej Seniorów 2024 oraz Piosenki Biesiadnej we Włodawie.
2. Dzień seniora – Białopole.
LISTOPAD:
1. Święto Niepodległości.
2. Jubileusz 50-lecia KGW w Teremcu.
3. XVIII Szachowy Turniej Niepodległości Ziemi Chełmskiej –
Hala sportowa w Białopolu.
4. Udział Zespołów w XIII Międzypowiatowym Festiwalu Zespołów Śpiewaczych
w Werbkowicach.
5. Udział Zespołów w XVI Przeglądzie Piosenki Żołnierskiej we Włodawie.
6. Gminna Liga w halowej piłce nożnej – raz w tygodniu.
GRUDZIEŃ:
1. Konkurs na „Najładniejszą kartkę Bożonarodzeniową".
2. Gminna Liga w halowej piłce nożnej – raz w tygodniu.
3. Udział Zespołów z terenu naszej gminy w XIV Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek
w Dubience.
4. Uroczyste Spotkanie Noworoczne – Białopole.