Komunikat WIORiN w Lublinie dotyczący sprzedaży lub złomowania opryskiwaczy

2 czerwca 2021

Opryskiwacze sprzedane, zezłomowane lub wycofane z użytkowania należy zgłosić do WIORiN w Lublinie.

Zgłoszenie opryskiwacza można dokonać: pocztą, faksem, drogą elektroniczną na adres e-mail: dorit-lublin@piorin.gov.pl lub bezpośrednio w Oddziale Wojewódzkiego Inspektoratu  Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie.

Wzór zgłoszenia dostępny na stronie www.piorin.gov.pl/lublin

Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem niesprawnym technicznie,  nieskalibrowanym lub uchylanie się od obowiązku poddania tego sprzętu  badaniom technicznym w celu potwierdzenia sprawności technicznej zgodnie  z art. 76. ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony  roślin (Dz. U. z 2020 r., poz. 2097) podlega karze grzywny w wysokości  do 500 zł.

Zgłaszając sprzedaż, zezłomowanie lub wycofanie z użytkowania opryskiwacza  unikniesz kontroli w tym zakresie.

Kontakt

Adres: Chełmska 1, 22-135 Białopole
Telefon:(82) 568 22 04
Fax:(82) 568 22 86
E-mail: gmina@bialopole.eu
NIP: 5632159393
REGON: 110198110

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30