Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

1 kwietnia 2020

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 i 522), tj. z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych od pełnomocników wyborczych (lub osób przez nich upoważnionych) komitetów wyborczych zarejestrowanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, odbywa się w następujący sposób:

  • drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Białopole, Chełmska 1,
    22-135 Białopole

lub

  • w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
    urz-060302-1@pkw.gov.pl. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny.
    W takim przypadku oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń).

Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz zasady powoływania tych komisji szczegółowo określa uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (M. P. z 2019 r. poz. 267 i 771 oraz z 2020 r. poz. 249).

UWAGA!

Termin zgłoszenia kandydatów upływa w dniu 10 kwietnia 2020 r.
W przypadku przesłania zgłoszeń drogą pocztową będą one uwzględniane wyłącznie, gdy wpłyną do Urzędu Gminy Białopole do dnia 10 kwietnia 2020 r. lub w formie elektronicznej (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu  do godz. 1510).

 DYŻURY URZĘDNIKA WYBORCZEGO W GMINIE BIAŁOPOLE:

 Urzędnik Wyborczy będzie pełnił dyżur telefoniczny pod numerem telefonu:
691 317 197 oraz pod adresem e-mail: urz-060302-1@pkw.gov.pl w następujących dniach:

 

– 3 kwietnia 2020 r.

– 5 kwietnia 2020 r.

– 7 kwietnia 2020 r.

– 9 kwietnia 2020 r.

– 10 kwietnia 2020 r.

                                                                                                        Urzędnik Wyborczy

                                                                                                          Joanna Mazurek

Kontakt

Adres: Chełmska 1, 22-135 Białopole
Telefon:(82) 568 22 04
Fax:(82) 568 22 86
E-mail: gmina@bialopole.eu
NIP: 5632159393
REGON: 110198110

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30