Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

9 czerwca 2020

Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz zasady powoływania tych komisji szczegółowo określa uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (M. P. z 2019 r. poz. 267 i 771 oraz z 2020 r. poz. 249).

Termin zgłoszenia kandydatów upływa w dniu 12 czerwca 2020 r. do godz. 1500
W przypadku przesłania zgłoszeń drogą pocztową będą one uwzględniane wyłącznie, gdy wpłyną do Urzędu Gminy Białopole do dnia 12 czerwca 2020 r.
Uwaga- liczy się data wpływu do gminy a nie wysyłki.

 DYŻURY URZĘDNIKA WYBORCZEGO W GMINIE BIAŁOPOLE:

 Urzędnik Wyborczy będzie pełnił dyżur telefoniczny pod numerem telefonu:
691 317 197 oraz pod adresem e-mail: urz-060302-1@pkw.gov.pl w następujących dniach:

 

– 9czerwca 2020 r.

– 10czerwca 2020 r.

– 12czerwca 2020 r.


Urzędnik Wyborczy

Joanna Mazurek

Kontakt

Adres: Chełmska 1, 22-135 Białopole
Telefon:(82) 568 22 04
Fax:(82) 568 22 86
E-mail: gmina@bialopole.eu
NIP: 5632159393
REGON: 110198110

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30