Informacja

5 stycznia 2022

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białopolu informuje, że mieszkańcy gminy mają możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym znajdującym się w Urzędzie Gminy przy ul. Chełmskiej    1, p. 6. W Punkcie świadczona jest pomoc terapeutyczna oraz wsparcie osób uzależnionych od alkoholu/substancji psychoaktywnych i ich rodzin oraz osób doświadczającym przemocy w rodzinie.

Do zadań Punktu należy także:

  • prowadzenie konsultacji dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz ofiar przemocy domowej;
  • prowadzenie rozmów motywujących osób wnioskowanych o obowiązek leczenia odwykowego;
  • udzielanie wsparcia dla osób wracających z terapii w celu utrzymywania abstynencji;
  • udzielanie porad z zakresu trudności wychowawczych dzieci i młodzieży.

Konsultacje odbywają się w siedzibie:
Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego w Białopolu przy ul. Chełmskiej 1, p. 6 (budynek, w którym mieści się Urząd Gminy Białopole)

Dyżury:

czwarty poniedziałek każdego miesiąca (jeżeli dany dzień nie jest dniem roboczym, dyżur przypada w następny dzień roboczy) w godz. 11:00 – 13:00

Konsultacje poprowadzi Pani Barbara Czyż

– socjoterapeuta, specjalista ds. motywowania do leczenia oraz ds. przemocy

w rodzinie.

Szczegółowe informacje na temat Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego można uzyskać  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białopolu oraz pod numerem tel. 82 568 22 46.

Kontakt

Adres: Chełmska 1, 22-135 Białopole
Telefon:(82) 568 22 04
Fax:(82) 568 22 86
E-mail: gmina@bialopole.eu
NIP: 5632159393
REGON: 110198110

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30