Gmina Białopole realizuje program  „Posiłek w  szkole i w domu”

14 marca 2022

 

Gmina Białopole realizuje program  „Posiłek w  szkole i w domu”

Wartość całkowita zadania w 2022 r.  wynosi 100.000,00 zł., z tego dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 80,000,00 zł., zaś środki własne  w kwocie 20.000,00 zł.

W ramach programu mieszkańcy gminy Białopole  otrzymają wsparcie  w formie: posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. Z programu mogą skorzystać rodziny ze szczególnymi potrzebami u których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 900 zł, zaś dla osoby samotnej 1164 zł tj. 150%, kryterium, o którym mowa w art. 8  ustawy
z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej.   Zachęcamy do skorzystania z dofinansowania obiadów dla uczniów w szkole lub oddziałach przedszkolnych. Szczegółowe informacje
o realizacji programu można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białopolu, ul. Chełmska 1, 22-135 Białopole, pok.13 lub pod nr telefonu 82 568 22 46.

 

Kontakt

Adres: Chełmska 1, 22-135 Białopole
Telefon:(82) 568 22 04
Fax:(82) 568 22 86
E-mail: gmina@bialopole.eu
NIP: 5632159393
REGON: 110198110

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30