Gmina Białopole otrzymała dofinansowanie ze środków PROW

27 kwietnia 2023

W dniu 25 kwietnia  2023 roku Wójt Gminy Białopole Henryk Maruszewski i Skarbnik Anna Prucnal podpisali  umowę z Urzędem Marszałkowskim o przyznanie pomocy na realizację  projektu pn.: „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Białopole wraz z zakupem samochodu asenizacyjnego z funkcją płukania”. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Całkowity koszt projektu wynosi  2 213 968,17 zł, kwota dofinansowania – 1 799 974,00 zł, co stanowi 100 % kosztów kwalifikowalnych projektu. Ponadto podatek VAT podlega odliczeniu, zatem zadanie w całości zostanie sfinansowane ze środków zewnętrznych.

Zadanie obejmuje rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Kicin i Białopole, budowę stacji podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Raciborowice Kolonia oraz budowę przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Strzelce. Zakupiony zostanie również samochód asenizacyjny z funkcją płukania .

Kontakt

Adres: Chełmska 1, 22-135 Białopole
Telefon:(82) 568 22 04
Fax:(82) 568 22 86
E-mail: gmina@bialopole.eu
NIP: 5632159393
REGON: 110198110

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30