60 lat minęło, czyli jubileusz pełen pozytywnych wzruszeń w Publicznej Szkole Podstawowej w Białopolu

22 listopada 2023

Są w życiu miejsca, czasy i ludzie, których się nie zapomina…”.

16 listopada 2023 roku odbyły się obchody 60-lecia naszej szkoły. Był to dzień wyjątkowy, pełnym dobrych emocji, radosnych i wzruszających spotkań, wspomnień i refleksji.

W uroczystości wzięli udział byli dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy, samorządowcy, dyrektorzy szkół, rodzice, przyjaciele i sponsorzy szkoły, a także uczniowie i licznie przybyli absolwenci. Wśród gości, którzy przyjęli zaproszenie, znaleźli się m.in.: wicemarszałek województwa lubelskiego- p. Zdzisław Szwed, starosta chełmski- p. Piotr Deniszczuk, wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Chełmie- p. Barbara Nieworaj- Czmuda, wójt Gminy Białopole – p. Henryk Maruszewski, przewodniczący Rady Gminy Białopole- p. Waldemar Wilgos, zastępca wójta Gminy Białopole- p. Marzena Kołodyńska, radna powiatu chełmskiego i sekretarz Gminy Białopole- p. Beata Augustynek, prezes Stowarzyszenia Technicznego- p. Edmund Jarosiewicz, wiceprezes Stowarzyszenia Technicznego i wójt Gminy Ruda Huta- p. Kazimierz Smal.

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 9.00 Mszą Świętą w intencji pracowników i absolwentów szkoły w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Białopolu, którą celebrował proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Buśnie- ks. Piotr Rawlik. Kazanie wygłosił ks. Marian Wyrwa proboszcz parafii w Białopolu. We mszy uczestniczyło wielu byłych i obecnych pracowników szkoły, a także licznie zgromadzeni absolwenci, uczniowie i rodzice.

Następnie wszyscy udali się do sali gimnastycznej, gdzie zgromadzeni odśpiewali hymn państwowy. Potem zaś zostali powitani przez dyrektora szkoły panią Alicję Ilasz, która w swoim przemówieniu zwróciła uwagę na fakt, że jubileusz szkoły to czas refleksji i wzruszeń nad mijającym czasem. Podkreśliła, że historia szkoły to powód do dumy, a obchodzony jubileusz jest okazją do wyrażenia słów uznania wszystkim, którzy byli zaangażowani w proces kształcenia młodzieży w tej szkole. To również okazja do pokazania tym, którzy uczą się w niej teraz, że szkoła to bardzo ważny czas w życiu każdego człowieka.

Po przemówieniu pani dyrektor nastąpiła część artystyczna w wykonaniu uczniów z zespołu Tęcza, którzy zaprezentowali polski taniec narodowy- polonez. Uroczystość była okazją do zaprezentowania talentów recytatorskich i wokalnych naszych uczniów. Ozdobą akademii były występy chóru szkolnego oraz koncert fletowy uczennicy klasy VIII. Wiele emocji i wzruszeń wniosła do części artystycznej oprawa muzyczna.

Po montażu słowno- muzycznym swój niezwykle bogaty i piękny dorobek artystyczny zaprezentował zespół Tęcza, który powstał 15 lat temu w ramach realizowanego w gminie Białopole projektu „Moja mała ojczyzna – dziedzictwo kulturowe regionu”. Zespół do występu przygotowali p. Beata Rondoś- Krasowska, p. Barbara Skwarek i p. Krzysztof Krasuski.

W dalszej części uroczystości jubileuszowej nauczyciele naszej szkoły: p. Wioletta Lachowska, p. Joanna Rondoś, p. Marzena Karczmarczyk, p. Diana Olejniczak i p. Bogusław Skwarek zaprezentowali projekt ,,Dzieje oświaty na terenie Gminy Białopole”. Przedstawili historię ośmiu szkół podstawowych działających w przeszłości i dzisiaj i na terenie obecnej Gminy Białopole. Tłem do prezentacji projektu był pokaz multimedialny, który ukazywał pamiątkowe zdjęcia na tle nastrojowej muzyki .

Po prezentacji projektu, głos zabrali zaproszeni goście. Ciepłe słowa i życzenia wielu sukcesów w kolejnych latach działalności popłynęły z ust wicemarszałka województwa lubelskiego, starosty chełmskiego, wizytatora Kuratorium Oświaty w Lublinie, radnej powiatu chełmskiego, wójta Gminy Białopole, prezesa Chełmskiego Stowarzyszenia Technicznego, a także przedstawicieli instytucji i przybyłych dyrektorów szkół, sołtysów, którzy na ręce pani dyrektor szkoły złożyli listy gratulacyjne, grawery i kwiaty.

Wszyscy przybyli goście mogli również zwiedzić szkołę,  podziwiać dekoracje oraz prezentacje przygotowane przez nauczycieli i uczniów. Były to m.in.: wystaw zdjęć klasowych  dawnych absolwentów, kroniki szkolne, eksponaty oraz rekonstrukcja sali lekcyjnej z dawnych lat. Goście wpisywali się także do Kroniki Szkolnej. Otrzymali materiały z prezentacji projektu ,,Dzieje oświaty na terenie Gminy Białopole”.

Zwieńczeniem tej części obchodów było wykonanie pamiątkowego zdjęcia. Wspólny obiad zaproszonych gości, obecnego i dawnego grona pedagogicznego oraz pracowników szkoły zakończył uroczystości jubileuszowe. Przyjęcie było sposobnością do prowadzenia rozmów towarzyskich, przywoływania przeżyć z lat szkolnych i dzielenia się wzruszeniami związanymi z Jubileuszem i całą atmosferą, która mu nieustannie od początku dnia 16 listopada 2023 roku towarzyszyła. Dzień ten pokazał, że są jeszcze „…miejsca, czasy i ludzie, których się nie zapomina”.

Uroczystość 60-lecia istnienia SP w Białopolu przypomniała nam , że w naszej szkole najważniejszy zawsze był, jest i będzie uczeń, duszą szkoły – nauczyciele, a dumą – jej absolwenci.

Publikacja ,,Dzieje oświaty w Gminie Białopole (od lat najdawniejszych po czasy współczesne)”

Kontakt

Adres: Chełmska 1, 22-135 Białopole
Telefon:(82) 568 22 04
Fax:(82) 568 22 86
E-mail: gmina@bialopole.eu
NIP: 5632159393
REGON: 110198110

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30