Struktura urzędu oraz jednostki organizacyjne gminy

1. WÓJT GMINY
– Henryk Maruszewski, tel. 82 568-22-04, 606-432-739, hmaruszewski@bialopole.eu

2. ZASTĘPCA WÓJTA, STANOWISKO DS. BUDOWNICTWA i  PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
– Mirosław Świetlicki, tel. 82 568-22-15, 505-536-632, mswietlicki@bialopole.eu

3SEKRETARZ GMINY, STANOWISKO DS. OBSŁUGI RADY GMINY, PROMOCJI I INFORMATYKI URZĘDU
-Beata Augustynek, tel. 82 568-22-04, baugustynek@bialopole.eu

4. SEKRETARIAT
tel. 82 568-22-04

5. SKARBNIK GMINY
– Anna Prucnal, tel. 82 568-22-39, 502-680-426, aprucnal@bialopole.eu

6. STANOWISKO DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ, INWESTYCJI i ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
-Lucyna Wojtaczka,  tel. 82 568-24-39, lwojtaczka@bialopole.eu

7. STANOWISKO DS. GOSPODARKI ZIEMIĄ, MIENIEM KOMUNALNYM I OGÓLNO-ROLNYCH
-Damian Grzegorzewski, tel. 82 568-22-15, dgrzegorzewski@bialopole.eu

8. STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
-Edyta Krzewska, tel. 82 568-22-15, ekrzewska@bialopole.eu

9. STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ
-Magdalena Kapluk, tel. 82 568-26-17, 502-680-471, mkapluk@bialopole.eu

12. STANOWISKO DS. ORGANIZACJI I KADR
– Anna Cichacka, tel. 82 568-22-04, acichacka@bialopole.eu

13. ZASTĘPCA KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO, STANOWISKO DS. WOJSKOWYCH, EWIDENCJI LUDNOŚCI I OŚWIATY
– Jolanta Masłowska, tel. 82 568-22-39, 518-637-399, jmaslowska@bialopole.eu

14.  STANOWISKO DS. WYMIARU ZOBOWIĄZAŃ PIENIĘŻNYCH
– Katarzyna Rogalska, tel. 82 568-26-17, 502-680-395, krogalska@bialopole.eu

15. STANOWISKO PRACY DS. OBRONNYCH, P. POŻAROWYCH I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
– Krystyna Maleszyk, tel. 82 568-22-39, kmaleszyk@bialopole.eu

16. STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
– Dorota Śliwa, tel. 82 568-26-17, dsliwa@bialopole.eu

17. STANOWISKO DS. OPŁAT LOKALNYCH I PODATKU VAT
– Marzena Kołodyńska, tel. 82 568-24-39, mkolodynska@bialopole.eu

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ   

 KIEROWNIK
– Dorota Napora, tel. 82 568 22 46, 514-153-072

STRASZY PRACOWNIK SOCJALNY
– Anna Gągoł, tel. 82 568 22 46

PRACOWNIK SOCJALNY
– Ewelina Zięba, tel. 82 568 22 46

REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ALIMENTACYJNYCH I WYCHOWAWCZYCH
– Małgorzata Krasowska, tel. 82 568 22 46

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 9 PUŁKU LEGIONÓW AK W BIAŁOPOLU

DYREKTOR
– Alicja Ilasz, Tel 82 568 22 19

WICEDYREKTOR
– Bogusław Skwarek tel. 82 568 31 79

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 9 PUŁKU LEGIONÓW AK W BIAŁOPOLU SZKOŁA FILIALNA W STRZELCACH

DYREKTOR
– Alicja Ilasz, Tel 82 568 22 19

WICEDYREKTOR
– Bogusław Skwarek tel. 82 568 31 79

GMINNY OŚRODEK KULTURY W BIAŁOPOLU    

DYREKTOR  
–  Elżbieta Kudrej, tel. 82 568 24 30, 502-680-431

BIBLIOTEKARZ
– Anna Mazur, tel. 82 568 24 30

MŁODSZY INSTRUKTOR
– Jan Andrzej Ostrowski, tel. 82 568 24 30