Wójt Gminy
Henryk Maruszewski

82 568-22-04
606-432-739
hmaruszewski@bialopole.eu
Zastępca Wójta Gminy
Mirosław Świetlicki
82 568-22-15
505-536-632
mswietlicki@bialopole.eu
Skarbnik Gminy
Anna Prucnal
82 568-22-39
502-680-426
aprucnal@bialopole.eu
Sekretarz Gminy
Beata Augustynek
82 568-22-04
500-244-109
baugustynek@bialopole.eu