Informujemy, że 9 listopada 2018 r. o godzinie 13°° odbędzie się sesja Rady Gminy Białopole.
Porządek obrad m.in. przewiduje:
- Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Białopole.
- Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Wojsławice.
- Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
- Przedstawienie raportu o stanie oświaty gminnej.
- Informacja w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych.

Informujemy, że w dniu 29 października br. zostaną dokonane przelewy rolnikom, którym przyznano zwrot podatku akcyzowego w 2018 r. Od dnia 29 października br. w kasie Urzędu Gminy w Białopolu będą wypłacane pieniądze rolnikom, którzy nie podali we wnioskach kont bankowych. Prosimy o terminowe zgłaszanie się w kasie.

Zespół „Tęcza” działający przy Publicznej Szkole Podstawowej w Białopolu i  Strzelcach 11 października  2018roku obchodził Jubileusz 10-lecia istnienia. Opiekunami zespołu są: Beata Rondoś-Krasnowska, Barbara Skwarek i Krzysztof Krasuski. Zespół powstał dzięki Poakcesyjnemu Programowi  Wspierania Obszarów Wiejskich, w ramach którego w gminie Białopole  realizowany był projekt "Moja mała ojczyzna - dziedzictwo kulturowe regionu". Przez te 10 lat zespół miał wiele występów. Uświetniał uroczystości gminne, szkolne, parafialne, koncerty charytatywne. Reprezentował szkołę i  gminę na szczeblu powiatowym i wojewódzkim odnosząc liczne sukcesy.  Ogółem w zespole tańczy i śpiewa 46 osób. Zespół dzieli się na dwie grupy: lubelską i krakowską. Jubileusz Zespołu „Tęcza” rozpoczął się akcentem patriotycznym w związku z obchodami 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Klasa VI b zaprezentowała „Taniec Flagi”, a pan Józef Ciszewski – artysta ludowy naszej gminy odczytał swój  wiersz „Flaga”. Następnie radni pod przewodnictwem Pana Wójta rozdali wszystkim obecnym na uroczystości flagi.

W dniu 11 października 2018 r. na hali sportowej w Białopolu odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 50-lecia 24 par małżeńskich z terenu gminy Białopole połączona z jubileuszem zespołu „Tęcza”. Medalami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Za długoletnie pożycie małżeńskie” zostali odznaczeni: Państwo Danuta i Stanisław Bartoszewscy z Buśna, Marianna i Ryszard Bas z Białopola, Zuzanna i Władysław Biniaszewscy z Buśna, Jadwiga i Zygmunt Broniccy z Białopola, Jadwiga i Zdzisław Chabernal z Kurmanowa, Elżbieta i Tadeusz Chomiak ze Strzelec, Teresa i Tadeusz Dębiak ze Strzelec, Maria i Lucjan Domańscy z Białopola, Władysława i Marian Fedec z Horeszkowic, Maria i Czesław Grybienko z Raciborowic, Maria i Czesław Jonaszek ze Strzelec, Irena i Zbigniew Kamińscy z Buśna, Józefa i Krzysztof Kołodziejczyk ze Strzelec, Teresa i Henryk Krzywonos z Kicina, Anna i Włodzimierz Kuształo z Teresina, Barbara i Aleksander Małek z Białopola, Wiesława i Józef Mazur z Teresina, Zofia i Henryk Mielniczuk ze Strzelec, Maria i Stanisław Mrozowscy z Raciborowic-Kolonii, Anna i Ryszard Pietraszek z Raciborowic-Kolonii, Lucyna i Marian Rondoś z Białopola, Maria i Ryszard Sapko ze Strzelec, Leokadia i Bolesław Tomala z Białopola oraz Krystyna i Tadeusz Tor z Raciborowic-Kolonii.

Działając na podstawie art. 31 w związku z art. 23 ust. 2 i art. 24 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 908) Starosta Chełmski informuje, że okazanie projektu scalenia gruntów obrębów Białopole, Buśno, Kicin, Strzelce - Kolonia i Zabudnowo,  odbywać się będzie w świetlicy wiejskiej w Buśnie w dniach 15 października w godz. 9-15, 16 października w godz. 12-18, 17 października w godz. 9-15, 18 października w godz. 9-15, 19 października w godz. 12-18.

Działając na podstawie art. 31 w związku z art. 23 ust. 2 i art. 24 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 908) Starosta Chełmski informuje, że okazanie projektu scalenia gruntów obrębów Białopole, Buśno, Kicin, Strzelce - Kolonia i Zabudnowo,  odbywać się będzie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Białopole w dniach 15 października w godz. 9-15, 16 października w godz. 12-18, 17 października w godz. 9-15, 18 października w godz. 9-15, 19 października w godz. 12-18.

Informujemy, że 11 października 2018 r. o godzinie 9°° odbędzie się sesja Rady Gminy Białopole.
Porządek obrad m.in. przewiduje:
- Informacja o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy.
- Podjęcie uchwały w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białopole”.
- Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Horeszkowice.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.