W sobotę i niedzielę – 24-25 listopada 2018 r. w Werbkowicach odbył się VIII Międzypowiatowy Festiwal Zespołów Śpiewaczych, który skierowany był do zespołów, solistów i duetów z powiatu hrubieszowskiego oraz z powiatów z nim sąsiadujących. Celem Festiwalu była popularyzacja pieśni i piosenek ludowych naszego regionu, konfrontacja dorobku artystycznego zespołów oraz doskonalenie warsztatu wokalnego, wymiana doświadczeń uczestników i instruktorów. Tradycyjnie w Festiwalu brały udział Zespoły z naszej gminy. W dniu 24 listopada komisja po wysłuchaniu 33 zespołów przyznała II miejsce w kategorii:  zespoły a'capella, z akompaniamentem akordeonu, instr. klawiszowych, podkład cd  dla zespołu „Flowers” z Białopola, który wykonał utwory: „Bystra woda” oraz „Wyszła chmureczka”. Drugiego dnia festiwalu brało udział 9 zespołów. Naszą gminę reprezentował zespół „Borowianki” z  Raciborowic – Kolonii, który otrzymał wyróżnienie za zaprezentowanie  piosenek: „Matuś moja miła” oraz „Hop siup”.

W dniu 22.11.2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Białopole odbyła się VI Konferencja Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Białopole. Organizatorem spotkania była Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich oraz Gminny Ośrodek Kultury w Białopolu, natomiast uczestnikami - członkinie Kół Gospodyń Wiejskich oraz mieszkańcy Gminy Białopole. Na spotkanie przybyli również: Jan Rudnicki - Prezes Związku Kółek i Organizacji Rolniczych w Chełmie, podkomisarz Ewa Czyż – Rzecznik Prasowy Komendy Miejskiej Policji w Chełmie, aspirant Marcin Kiczyński, młodszy aspirant Katarzyna Kaszuba z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Chełmie, Zbigniew Kiryk - wykładowca Policealnego Studium Medycznego w Chełmie, Magdalena Greber – Czyżewska - Przedstawicielka Firmy Oriflame.

W dniu 11 listopada 2018 r. uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Białopolu odebrali statuetki, medale okolicznościowe oraz dyplomy za wysokie wyniki uzyskane w XVII Powiatowym Przeglądzie Pieśni i Poezji Powstańczej i Patriotycznej. Organizatorami Konkursu było Starostwo Powiatowe w Chełmie i Publiczna Szkoła Podstawowa w Wojsławicach Kolonii. Przegląd  był przeprowadzany w dwóch oddzielnych kategoriach: pieśni patriotycznej i poezji patriotycznej. Konkurs rozwijał zainteresowania literackie i muzyczne wśród dzieci i młodzieży, doskonalił umiejętności wyrażania siebie poprzez sztukę oraz propagował wartości patriotyczne i kształtował wrażliwość duchową młodego pokolenia.

W dniu 10 listopada 2018 roku we Włodawie odbył się XI Przegląd Piosenki Żołnierskiej, w którym uczestniczyły 4 zespoły wokalno-muzyczne i orkiestra, 14 zespołów śpiewaczych wieloosobowych oraz 17 solistów z województwa lubelskiego. Celem Przeglądu była popularyzacja pieśni i piosenki żołnierskiej, poznanie przez śpiew historii i dziejów oręża polskiego oraz wychowanie uczestników w duchu patriotyzmu. Gminę Białopole reprezentował zespół Remedium”, który w kategorii: zespoły wokalno-muzyczne i orkiestra zajął  III miejsce. Zespół zaprezentował piosenki: „Młodością Kolumbów” i „Uwierz Polsko”, otrzymał nagrodę rzeczową oraz pamiątkowy dyplom. W kategorii zespołów śpiewaczych wieloosobowych naszą gminę reprezentował zespół „Borowianki” z Raciborowic – Kolonii. Zespół  zaśpiewał również dwa utwory: „Gdy po trzech latach”, „Zaszumiał wicher stepowy”. Dziękujemy Naszym zespołom za podjęcie tematu kultywowania i promowania pieśni patriotycznej i żołnierskiej w ramach obchodów 100 - lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

 

W dniu 9 listopada 2018r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Białopolu oraz w Publicznej Szkole Podstawowej w Strzelcach odbyły się uroczyste akademie z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości, w których uczestniczyła młodzież szkolna i nauczyciele. W dniu 11 listopada w Kościołach Parafialnych w Białopolu i Buśnie zostały odprawione Msze Święte w intencji Ojczyzny, po których odbyły się części artystyczne w wykonaniu młodzieży szkolnej. Sportowym akcentem upamiętniającym Święto Niepodległości był XIV Międzynarodowy Szachowy Turniej Niepodległości Ziemi Chełmskiej zorganizowany 17 listopada 2018 r. w hali sportowej w Białopolu. Organizatorzy Turnieju: Gminny Ośrodek Kultury w Białopolu, Klub Sportowy „Astra” i Urząd Gminy Leśniowice oraz Starostwo Powiatowe w Chełmie.

18 listopada w Raciborowicach Kolonii odbył się Festiwal DŻWIĘKI I BRZMIENIA, który wspólnie z paniami z KGW w Raciborowicach Kolonii zorganizowało Pro Futuro Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Lokalnych.  Na imprezę zaproszono mieszkańców, przedstawicieli władz, instytucji kultury, sponsorów, sympatyków zespołów i muzykujących rodzin. Spotkanie rozpoczęto od wysłuchania nagrania pieśni śpiewanej przez pana Edwarda Wilgosa, osobę, która na trwałe zapisała w tradycji wspólnego muzykowania w naszej okolicy.

W tym roku 100 rocznica odzyskania Niepodległości była świętowana wraz z Jubileuszem 50-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurmanowie. Uroczystość odbyła się w dniu 11 listopada br. Msza Św. w intencji  Ojczyzny i Strażaków w kościele parafialnym w Buśnie rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego. Młodzież szkolna  zrzeszona w Zespole „Tęcza” Święto Niepodległości uczciła patriotycznym występem artystycznym.

Pro Futuro Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Lokalnych z Białopola organizuje w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Kultura - Interwencje 2018. Etnopolska  Festiwal DŹWIĘKI I BRZMIENIA. Muzyczne tradycje Białopola i okolic.  Odbędzie się on 18 listopada 2018 r. w świetlicy wiejskiej w Raciborowicach Kolonii. (początek: godz. 15.00). Impreza posłuży popularyzowaniu lokalnego folkloru i muzyki wsi, kultywowaniu lokalnej tradycji muzykujących rodzin i zespołów śpiewaczych, promowaniu ich talentów oraz integrowaniu międzypokoleniowej społeczności lokalnej poprzez dostarczenie okazji do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-kulturalnym.

W dniu 13 października 2018r. w Hrubieszowie odbył się XIX Jesienny Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów. Przegląd adresowany był do seniorów z  terenu województwa lubelskiego, działających w klubach seniora, domach kultury, domach pomocy społecznej, oddziałach Polskiego Związku Emerytów, Rencistów  i Inwalidów oraz w innych środowiskach seniorskich – zarówno skupionych w zespołach artystycznych, jak i do wykonawców indywidualnych, pragnących zaprezentować swoje umiejętności artystyczne. Celem Przeglądu była prezentacja dorobku artystycznego seniorów i wyłonienie najciekawszych prezentacji, wymiana doświadczeń, integracja społeczna niwelująca bariery izolacji społecznej i umożliwiająca czynne włączenie się w nurt życia środowiska.  Tradycyjnie z naszej gminy w Przeglądzie uczestniczył Zespół „BOROWIANKI” z Raciborowic-Kolonii, który zaprezentował piosenkę: „Żeby nie ta góra” oraz „Nad rzeczką pod lasem”.