W dniu 04.03.2019 r. po raz trzeci w hali sportowej odbyła się uroczystość  z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Organizatorzy tego święta: Gminny Ośrodek Kultury w Białopolu, Publiczna Szkoła Podstawowa w Białopolu, Koła Gospodyń Wiejskich z terenu całej Gminy.

Informujemy, że 8 marca 2019 r. o godzinie 1100 odbędzie się sesja Rady Gminy Białopole.

Porządek obrad przewiduje:

- Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

- Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.

- Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy.

- Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2020 r.

- Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Związku Komunalnego Gmin Ziemi Chełmskiej.

W dniu 28.02.2019 r. Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Białopolu zorganizował  I etap 42 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”.
Konkurs przeprowadzili: Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Białopolu –Barbara Kowalska – Tomicka i Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP –Wacław Nafalski.

Na podstawie art. 31 w związku z art. 28 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 908) zawiadamiam, że dnia 27 marca 2019 roku o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Białopole odbędzie się zebranie uczestników scalenia gruntów obrębów Białopole, Buśno, Kicin, Strzelce - Kolonia i Zabudnowo, gmina Białopole, w celu podania do wiadomości decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów obrębów Białopole, Buśno, Kicin, Strzelce - Kolonia i Zabudnowo, gmina Białopole, powiat chełmski, województwo lubelskie przez jej odczytanie na zebraniu uczestników scalenia.

W dniu  19.02.2019 r. podczas ferii zimowych w Białopolu odbyły się XVI Mistrzostwa Gminy Białopole w Warcabach i Szachach. Organizatorem Mistrzostw był Gminny Ośrodek Kultury w Białopolu. W zawodach wzięło udział 24 uczestników.

W niedzielę  – 17.02.2019 r. podczas ferii zimowych w hali sportowej w Białopolu odbyły się XIII Mistrzostwa Gminy Białopole w Tenisie Stołowym o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy. Organizatorem Mistrzostw był Gminny Ośrodek Kultury w Białopolu. Ogółem udział wzięło 12 zawodników i zawodniczek. Mistrzostwa przeprowadzono w następujących kategoriach: Kobiety, Senior, Oldboy.

W czwartek – 14.02.2019r. podczas ferii zimowych w hali sportowej w Białopolu odbyły  się XIII Mistrzostwa Gminy Białopole w Tenisie Stołowym o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy.

Organizatorem Mistrzostw był Gminny Ośrodek Kultury w Białopolu. Ogółem udział wzięło 13 zawodników i zawodniczek. Turniej przeprowadzono w następujących kategoriach: Szkoła Podstawowa: Kl. I – IV, Kl. V - VI, Kl. VII – Gimnazjum z podziałem na Dziewczęta i Chłopców.

W sobotę 09.02.2019 r. w hali sportowej w Białopolu odbył się  X MEMORIAŁ im. JARKA BRONICKIEGO w halowej piłce nożnej. Swoją piłkarską przygodę jako bramkarz śp. Jarek rozpoczął w „UNII” Białopole od  trampkarza i rozwijał poprzez kolejne kategorie wiekowe: juniorów i seniorów. Zmarł po ciężkiej chorobie 18.02.2009 r. w wieku 30 lat. Uroczystego otwarcia X Memoriału dokonała mama Jarka - Jadwiga  Bronicka wraz z  Wójtem Gminy Białopole Henrykiem Maruszewskim.