W sobotę 11 maja 2019 r. w remizo-świetlicy w Okopach zorganizowany został IX Powiatowy Festiwal Piosenki Strażackiej - Dorohusk 2019. Celem imprezy było: kultywowanie kultury i tradycji ochotniczego ruchu strażackiego, odkrycie i popularyzacja piosenki strażackiej oraz motywowanie do tworzenia własnych, nowych kompozycji o tematyce strażackiej.

Gminę Białopole w kategorii zespołów śpiewaczych z akompaniamentem reprezentowały zespoły: „Remedium” z Białopola, który zajął II miejsce, otrzymał dyplom i  puchar ufundowany przez organizatorów oraz „Borowianki” z Raciborowic – Kolonii i „Flowers” z Białopola.

 23:50:50

Informujemy o rozpoczęciu naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020. Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 06.05.2019 r. do dnia 24.05.2019 r. Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu powołania w gminie Białopole obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Chełmie informuje, co następuje: 

§ 1.
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 30.04.2019 r. do godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy Białopole do niżej wymienionych komisji wyborczych: 

- Nr 1, w liczbie 3, - Nr 2, w liczbie 1, - Nr 3, w liczbie 1, 

§ 2. 

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 30.04.2019 r. o godz. 14:30 w siedzibie Urzędu Gminy Białopole. 

§3
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania. 

Komisarz Wyborczy w Chełmie 

Katarzyna Zawiślak 

 
 

Uczniowie kl. IV Publicznej Szkoły Podstawowej w Białopolu uzyskali wysokie wyniki w XVIII Powiatowym Przeglądzie Poezji Powstańczej i Patriotycznej, który odbył się w Publicznej Szkole Podstawowej w Wojsławicach Kolonii. Konkurs propagował wartości patriotyczne, kształtował wrażliwość duchową młodego pokolenia oraz rozwijał  zainteresowania literackie uczniów.

W dniu 23 marca 2019 r. w hali sportowej w Białopolu odbyły się XVI  INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA  POWIATU CHEŁMSKIEGO W  SZACHACH. Organizatorzy Mistrzostw: Starostwo Powiatowe w Chełmie, Gminny Ośrodek Kultury w Białopolu oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Białopolu. Zawody sędziował  Edward Chowra.

W niedzielę 17 lutego 2019 r. w Rejowcu odbył się Regionalny Przegląd Piosenki i Przyśpiewki Ludowej. Było to już XXV spotkanie z piosenką ludową w Rejowcu – miejscu spotkań wykonawców z całego regionu w celu nawiązania kontaktów, wymiany repertuaru, zaprezentowania przyśpiewek i polskich pieśni ludowych, które odchodzą w zapomnienie. W tym roku zgłosiło się 41 zespołów śpiewaczych i kapel ludowych, łącznie w całym wydarzeniu udział wzięło około 400 osób. Naszą Gminę reprezentowały zespoły: „Borowianki” z Raciborowic – Kolonii, „Flowers” z Białopola oraz  „Remedium” z Białopola. 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie:

„Podejmowanie działalności gospodarczej”.

Upamiętniając 77. rocznicę powstania Armii Krajowej i Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w dniu 1 marca 2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Białopolu   odbył się uroczysty apel. Wzruszające wiersze i piosenki pokazały jak tragiczne były losy żołnierzy Armii Krajowej i innych formacji wojskowych, którzy mimo zakończenia wojny nie złożyli broni i nadal walczyli o wolną i niepodległą Ojczyznę stając się ofiarami prześladowań ze strony władz komunistycznych.