Realizując budżet na 2010 rok Wójt Gminy Białopole ogłosił przetarg na „Budowę sieci wodociągowej z przyłączami w Maziarni Strzeleckiej”. Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej o długości 2700,8 mb oraz 11 sztuk przyłączy o długości 324,3 mb. Przetarg odbył się  15 stycznia  b.r., w którym udział wzięło 16 firm. Ceny ofert wahały się od 197.584,93 zł do 676.978,23 zł. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe „CEKUZ” Busieniec.
Oferta wybranego wykonawcy zawierała najniższą cenę, tj. 197.584,93 zł brutto i w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 pkt w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez zamawiającego.

Serwis pogodowy IMGW
 Aktualna pogoda         »» Prognoza