GMINNA KOMISJA WYBORCZA W BIAŁOPOLU PEŁNI DYŻUR W DNIACH OD 12 DO 26 WRZEŚNIA W GODZINACH PRACY URZĘDU GMINY od godz.7.30 do godz. 15.30, w dniu 15 września ( sobota ) w godz. 8.00-15.00, w dniu 17 września do godz. 24.00, w dniu 26 września do godz.24.00.

Działając na podstawie art. 31 w związku z art. 23 ust. 2 i art. 24 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 908) Starosta Chełmski informuje, że indywidualne okazanie projektu scalenia gruntów obrębów Kicin i Zabudnowo odbywać się będzie w świetlicy wiejskiej w Kicinie w dniach 12 września w godz. 9-15, 13 września w godz. 12-18, 14 września w godz. 9-15, 17 września w godz. 9-15, 18 września w godz. 12-18.

Działając na podstawie art. 31 w związku z art. 23 ust. 2 i art. 24 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 908) Starosta Chełmski zawiadamia, że dnia 22 sierpnia 2018 roku o godz. 10.00 w świetlicy wiejskiej we wsi Teremiec odbędzie się zebranie uczestników scalenia gruntów obrębu Teremiec, gmina Białopole, w celu okazania projektu scalenia gruntów uczestnikom scalenia. 28 sierpnia 2018 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Białopole odbędzie się zebranie uczestników scalenia gruntów obrębów Białopole, Buśno, Kicin, Strzelce Kolonia i Zabudnowo.

 Zawiadomienia w sprawie scalenia.pdf

 W związku z Rozporządzeniem Nr 35 Wojewody Lubelskiego z dnia 8 sierpnia 2018r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów bialskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, krasnostawskiego, łęczyńskiego, parczewskiego, radzyńskiego, świdnickiego i włodawskiego, dotyczącym zakazu organizowania widowisk, zgromadzeń i pochodów - odwołuje się część artystyczną Gminnego Święta Plonów zaplanowaną na placu targowym w Białopolu w dniu 19.08.2018r.  Jednocześnie informujemy,że w tym dniu o godz. 12.00 odbędzie się Msza Święta w Kościele Parafialnym w Białopolu w intencji rolników z poświęceniem wieńców.

Harmonogram zebrań wiejskich w sołectwach  w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych dotyczących ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Białopole.

Szanowni mieszkańcy Gminy Białopole, prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie tego kwestionariusza. Treść kwestionariusza związana jest z zagadnieniami energetyki. Celem przeprowadzanej ankiety jest uzyskanie materiału, który będzie stanowił podstawę opracowania modelu energetycznego dla naszej gminy. Ankieta jest anonimowa, wyniki badań będą wykorzystane do celów naukowych w pracy doktorskiej i prezentowane w sposób zbiorczy. Serdecznie dziękujemy za współpracę.

Gmina Białopole otrzymała po raz kolejny dofinansowanie z Unii Europejskiej, tym razem na realizację projektu pt: „Ekologiczne partnerstwo - kompleksowy zakup i instalacja urządzeń służących pozyskaniu OZE w Gminie Białopole" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 30 lipca 2018 r. Ze strony Urzędu Marszałkowskiego umowę podpisali Wicemarszałkowie Krzysztof Grabczuk oraz Grzegorz Kapusta, a ze strony Gminy Wójt Henryk Maruszewski i Skarbnik Anna Prucnal.

W dniu 26.07.2018 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Białopole odbyło się spotkanie Przewodniczących Kół Gospodyń Wiejskich z terenu naszej gminy. Głównym tematem spotkania było omówienie organizacji Gminnego Święta Plonów – Białopole 2018, które odbędzie się 19 sierpnia. Uroczystości rozpoczną się o godz. 12.00 Mszą Świętą w intencji rolników z ofiarowaniem Wieńców i Chleba w Kościele Parafialnym w Białopolu. Po nabożeństwie nastąpi przemarsz Korowodu Dożynkowego na plac targowy, gdzie odbędzie się dalsza część uroczystości.

W dniu 22.07.2018r. na stadionie sportowym w Białopolu w ramach Dnia Sportu – „Lato na Sportowo – Białopole 2018” odbył  się XIV Turniej Dzikich Drużyn w piłce nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Białopole, zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Białopolu. W rozgrywkach udział wzięło 8 drużyn: AGRO – TERS BIAŁOPOLE, DUBIENKA,  GRANATY GRZEŚKA, MŁODE WILKI, POGOŃ STRZELCE, PRZYJACIELE, RESZTA ŚWIATA, SPARTA KURMANÓW. Drużyny zostały  rozlosowane do dwóch  grup, w których rozegrały mecze eliminacyjne systemem „każdy z każdym”.