W niedzielę 19 stycznia 2020r. po Mszy Świętej w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Białopolu po raz drugi odbył się „Koncert kolęd i pastorałek”.

W niedzielę  – 19.01.2020 r. podczas ferii zimowych w hali sportowej w Białopolu odbyły się XIV Mistrzostwa Gminy Białopole w Tenisie Stołowym o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy. Organizatorem Mistrzostw był Gminny Ośrodek Kultury w Białopolu. Ogółem udział wzięło 11 zawodników i zawodniczek. Mistrzostwa przeprowadzono w następujących kategoriach: Kobiety, Junior, Senior, Oldboy.

W czwartek – 16.01.2020r. podczas ferii zimowych w hali sportowej w Białopolu odbyły się XIV Mistrzostwa Gminy Białopole w Tenisie Stołowym o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy. Organizatorem Mistrzostw był Gminny Ośrodek Kultury w Białopolu. Ogółem udział wzięło 13 zawodników i zawodniczek. Turniej przeprowadzono w następujących kategoriach: Szkoła Podstawowa: Kl. IV - VI, Kl. VII- VIII z podziałem na Dziewczęta i Chłopców.

W dniu 12.01.2020 r. na terenie gminy Białopole w ramach projektu Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki oraz zachowania dziedzictwa kulturowego na obszarze objętym marką Malowniczy Wschód, odbyły się Warsztaty z ozdób bożonarodzeniowych polsko-ukraińskiego pogranicza oraz  Wieczór tradycji bożonarodzeniowych polsko-ukraińskiego pogranicza. Projekt realizowany jest przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś-Ukraina 2014-2020, w partnerstwie LGD „Ziemi Chełmskiej" oraz gmin: Białopole, Dorohusk, Kamień, Leśniowice, Wojsławice i Żmudź oraz ukraińskiej gminy Rivne. Organizatorzy spotkania: Gmina Białopole oraz Seniorzy i Koło Gospodyń  Wiejskich ze Strzelec.

Na terenie Gminy Białopole w Raciborowicach, przy głównej trasie w kierunku Hrubieszowa, znajduje się nowo otwarta Gospoda Kastoria

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490) Wójt Gminy Białopole ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białopole. Szczegółowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Gminy Białopole w pok. nr 15, tel. (82) 568 22 15. Treść ogłoszenia dostępna jest pod adresem https://ugbialopole.bip.lubelskie.pl/index.php?id=82

W okresie Ferii zimowych Gminny Ośrodek Kultury w Białopolu organizuje: