W niedzielę 17 lutego 2019 r. w Rejowcu odbył się Regionalny Przegląd Piosenki i Przyśpiewki Ludowej. Było to już XXV spotkanie z piosenką ludową w Rejowcu – miejscu spotkań wykonawców z całego regionu w celu nawiązania kontaktów, wymiany repertuaru, zaprezentowania przyśpiewek i polskich pieśni ludowych, które odchodzą w zapomnienie. W tym roku zgłosiło się 41 zespołów śpiewaczych i kapel ludowych, łącznie w całym wydarzeniu udział wzięło około 400 osób. Naszą Gminę reprezentowały zespoły: „Borowianki” z Raciborowic – Kolonii, „Flowers” z Białopola oraz  „Remedium” z Białopola. 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie:

„Podejmowanie działalności gospodarczej”.

Upamiętniając 77. rocznicę powstania Armii Krajowej i Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w dniu 1 marca 2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Białopolu   odbył się uroczysty apel. Wzruszające wiersze i piosenki pokazały jak tragiczne były losy żołnierzy Armii Krajowej i innych formacji wojskowych, którzy mimo zakończenia wojny nie złożyli broni i nadal walczyli o wolną i niepodległą Ojczyznę stając się ofiarami prześladowań ze strony władz komunistycznych.

W dniu 04.03.2019 r. po raz trzeci w hali sportowej odbyła się uroczystość  z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Organizatorzy tego święta: Gminny Ośrodek Kultury w Białopolu, Publiczna Szkoła Podstawowa w Białopolu, Koła Gospodyń Wiejskich z terenu całej Gminy.

Informujemy, że 8 marca 2019 r. o godzinie 1100 odbędzie się sesja Rady Gminy Białopole.

Porządek obrad przewiduje:

- Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

- Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.

- Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy.

- Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2020 r.

- Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Związku Komunalnego Gmin Ziemi Chełmskiej.

W dniu 28.02.2019 r. Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Białopolu zorganizował  I etap 42 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”.
Konkurs przeprowadzili: Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Białopolu –Barbara Kowalska – Tomicka i Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP –Wacław Nafalski.

Na podstawie art. 31 w związku z art. 28 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 908) zawiadamiam, że dnia 27 marca 2019 roku o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Białopole odbędzie się zebranie uczestników scalenia gruntów obrębów Białopole, Buśno, Kicin, Strzelce - Kolonia i Zabudnowo, gmina Białopole, w celu podania do wiadomości decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów obrębów Białopole, Buśno, Kicin, Strzelce - Kolonia i Zabudnowo, gmina Białopole, powiat chełmski, województwo lubelskie przez jej odczytanie na zebraniu uczestników scalenia.

W dniu  19.02.2019 r. podczas ferii zimowych w Białopolu odbyły się XVI Mistrzostwa Gminy Białopole w Warcabach i Szachach. Organizatorem Mistrzostw był Gminny Ośrodek Kultury w Białopolu. W zawodach wzięło udział 24 uczestników.