Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490) Wójt Gminy Białopole ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Białopole. Treść ogłoszenia oraz wykaz działek dostępne są pod adresem https://ugbialopole.bip.lubelskie.pl/index.php?id=82

Szczegółowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Gminy Białopole w pok. nr 15, tel. (82) 568 22 15.

W dwa wrześniowe weekendy (7-8 oraz 14-15.09.2019) obchodzone były Europejskie Dni Dziedzictwa. To największy w Europie projekt społeczny i edukacyjny, święto zabytków. Jego celem jest promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz przypominanie o wspólnych korzeniach kultury europejskiej.

W dniu 07.09.2019r. w Maziarni Strzeleckiej odbyła się II edycja imprezy integracyjnej kobiet z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Białopole. Imprezę w tym roku przygotowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Raciborowicach - Kolonii, które przed dziesięciu laty zapoczątkowały cykl spotkań integracyjnych.

W dniu 07 września 2019r. we Włodawie odbył się VIII Festiwal Kulinarny i Energii Kobiecej „Kresowe Smaki i Talenty”, organizowany przez redakcję Super Tygodnia  Chełmskiego wspólnie ze Starostwem Powiatowym we Włodawie i miastem Włodawa. Festiwal kresowy uświetniły występy artystyczne, wystawy twórców ludowych oraz degustacja regionalnych potraw. 

Pro Futuro Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Lokalnych realizuje w terminie  wrzesień -listopad 2019 projekt odnoszący się do wydarzeń z wojny polsko–bolszewickiej z 1920 r, które rozgrywały się  w naszej okolicy,  opisanych we wspomnieniach mjra Tadeusza Kossaka i do związanego z nimi miejsca - pałacyku myśliwskiego Zamoyskich w Maziarni.

W dniu 01.09.2019r. reprezentacja Gminy Białopole uczestniczyła w Powiatowych  Dożynkach zorganizowanych w Rejowcu.

Wzorem lat ubiegłych w trakcie uroczystości dożynkowych odbyły się konkursy:

- na najładniejszy wieniec dożynkowy,

- na najlepiej wypieczony chleb wiejski.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie:

W dniu 18.08.2019 r. na placu targowym w Białopolu odbyły się uroczystości dożynkowe, które są jednym z najstarszych polskich obyczajów. Dożynki rozpoczął Wójt Gminy Białopole - Henryk Maruszewski, który  powitał wszystkich przybyłych gości, podziękował rolnikom za ciężką  pracę i trud włożony w zebranie całorocznych plonów, następnie poprosił Duszpasterzy o odprawienie Mszy Świętej w intencji rolników. 

Informujemy, że 12 sierpnia 2019 r. o godzinie 900 odbędzie się sesja Rady Gminy Białopole.