Dnia 7 lutego 2017 r. 45 uczniów Zespołu Szkół w Białopolu wraz z dyrektorem i nauczycielami uczestniczyli w wycieczce do Warszawy. Głównym punktem wyjazdu, w całości sponsorowanego przez senatora RP prof. dra hab. Józefa Zająca, była wizyta w Sejmie i Senacie. Wycieczkę oprowadzali specjalnie wyznaczeni przewodnicy. Zwiedzanie przebiegało w dwóch grupach ze względu na dużą liczebność uczestników. Młodzież uczestniczyła w prelekcji na temat historii i współczesności polskiego parlamentaryzmu oraz obserwowała miejsca pracy posłów i senatorów.

W niedzielę – 05.02.2017r. w hali sportowej w Białopolu odbyły się XI Mistrzostwa Gminy Białopole w Tenisie Stołowym o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy.
Organizatorem Mistrzostw był Gminny Ośrodek Kultury w Białopolu. Turniej przeprowadzono w następujących kategoriach: Kobiety, Junior, Senior, Oldboy. Udział wzięło ogółem 19 zawodników.

W czwartek 26 stycznia 2017 r. w Dubience odbył się VIII Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek. Naszą gminę reprezentowały Zespoły: „FLOWERS” z Białopola, „Borowianki” z Raciborowic - Kolonii oraz solista Krzyś Gągoł z Zespołu Szkół w Białopolu. Efekty występu naszej reprezentacji zostały docenione przez Komisję konkursową, która przyznała nagrody: w kategorii solista - pierwsze miejsce zajął Krzyś, również pierwsze miejsce wyśpiewał Zespół „FLOWERS”, natomiast Zespół Borowianki” zdobył drugie miejsce. Zespoły otrzymały pamiątkowe puchary oraz dyplomy. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

W niedzielę 29 stycznia 2017 r. Zespół „FLOWERS” z Białopola oraz Krzyś Gągoł uczestniczyli w XIII Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych Ziemi Hrubieszowskiej – „Kolędy i Pastorałki. Celem przeglądu była popularyzacja kolęd i pastorałek, kultywowanie i upowszechnianie amatorskiej twórczości artystycznej oraz doskonalenie warsztatu artystycznego.

Pięcioro uczniów z Zespołu Szkół w Białopolu zostało laureatami Ogólnopolskiej Olimpiady Mitologicznej OLIMPUS 2016 , której celem była popularyzacja i poszerzenie wiedzy na temat wierzeń starożytnej Grecji i Rzymu. Jakub Wilgos i Michał Cor, uczniowie klasy II gimnazjum wykazali się doskonałą znajomością tematyki mitologicznej, osiągnęli bardzo wysokie wyniki.

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza na Mistrzostwa Gminy Białopole w tenisie stołowym o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy w dniu 05.02.2017 (niedziela) o godz.14.00 (kat. kobiety, senior, oldboy) w hali sportowej w Białopolu.

Informujemy, że 6 lutego 2017 r. o godzinie 11°° odbędzie się sesja Rady Gminy Białopole.
Porządek obrad m.in. przewiduje:
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubelskiego.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Chełma.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
- Informacja z odbytych zebrań wiejskich.
- Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury za 2016 r.

Spotkania opłatkowe to okazja do wspólnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku. Radosna, życzliwa i rodzinna atmosfera towarzyszyła w dniu 28.01.2017 r. w świetlicy wiejskiej w Strzelcach, gdzie odbyło się VI Spotkanie Opłatkowe Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Białopole. Organizatorzy tej uroczystości to: Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich, Koło Gospodyń Wiejskich w Strzelcach przy współpracy z kołami gospodyń z terenu całej Gminy oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Białopolu.

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE ogłasza nabór wniosków dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska pn. EKODOM w formie preferencyjnej pożyczki z możliwością umorzenia jej części (25 lub 30%). Dofinansowanie może obejmować do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.