W piątek 01.02.2019r. zakończyły się trwające od listopada rozgrywki Gminnej Ligi w halowej piłce nożnej o Puchar Wójta Gminy Białopole, których organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Białopolu.

Na podstawie art. 31 w związku z art. 28 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 908) Starosta Chełmski zawiadamia, że dnia 31 stycznia 2019 roku o godz. 10.00 w świetlicy wiejskiej w Teremcu odbędzie się zebranie uczestników scalenia gruntów obrębu Teremiec, gmina Białopole, w celu podania do wiadomości decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów obrębu Teremiec, gmina Białopole, powiat chełmski, województwo lubelskie przez jej odczytanie na zebraniu uczestników scalenia.

Spotkania opłatkowe to okazja do wspólnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku. Radosna, życzliwa i rodzinna atmosfera towarzyszyła w dniu 19.01.2019 r. w świetlicy wiejskiej w Raciborowicach, gdzie odbyło się VIII Spotkanie Opłatkowe Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Białopole. Organizatorzy tej uroczystości to: Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich, Koło Gospodyń Wiejskich w Raciborowicach przy współpracy z kołami gospodyń z terenu całej Gminy oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Białopolu.

W niedzielę 20 stycznia 2019r. po Mszy Świętej w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Białopolu odbył się „Koncert kolęd i pastorałek” z udziałem zespołów z terenu Gminy Białopole: „Remedium” z Białopola, „Borowianki” z Raciborowic – Kolonii, „Flowers” z Białopola, „Tęcza” z Publicznej Szkoły Podstawowej w Białopolu i Strzelcach. Celem spotkania było zachowanie pięknego obyczaju kolędowania  oraz okazją do spotkania pokoleń. Wykonawcy zaśpiewali zarówno znane wszystkim kolędy, jak i mniej słyszane pastorałki. Na zakończenie koncertu wszyscy zaśpiewali wspólnie przepiękną kolędę „Bóg się rodzi”. Uczestnicy otrzymali słodkie upominki. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim zespołom za wspólne kolędowanie.

Dnia 13.01.2019 r. po raz szósty  w świetlicy wiejskiej w Strzelcach odbyło się spotkanie pt. „Święte wieczory”. Organizatorzy serdecznie powitali wszystkich przybyłych mieszkańców wsi Strzelce oraz okolicznych miejscowości. Celem spotkania była integracja międzypokoleniowa mieszkańców gminy Białopole, przy wspólnym śpiewaniu kolęd i wspomnieniach. Na spotkaniu obecny był  Ksiądz Andrzej Łuszcz – Proboszcz Parafii w Buśnie oraz Wójt Gminy – Henryk Maruszewski.

Wójt Gminy Białopole, informuje o ogłoszeniu pisemnego przetargu na sprzedaż samochodu marki FS - LUBLIN Żuk A156 specjalny pożarniczy

W dniu 20.12.2018 roku w hali sportowej w Białopolu odbył  się Turniej Zimowy w Tenisie Stołowym. Organizatorem Turnieju był Parafialny Klub Sportowy Antoni, Publiczna Szkoła Podstawowa w Białopolu oraz Gminny Ośrodek Kultury w Białopolu. Ogółem udział wzięło 22 zawodników i zawodniczek.

Po zakończeniu sesji Rady Gminy w dniu 28 grudnia b.r. odbyło się  spotkanie noworoczne, zgodnie z tradycją samorząd  dokonał podsumowania mijającego 2018 roku. Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Wilgos powitał wszystkich zaproszonych na uroczystą sesję, w której uczestniczyli przedstawiciele instytucji i firm współpracujących z gminą, duchowni, radni, sołtysi,  kierownicy zakładów pracy i instytucji, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji społecznych, politycznych, strażacy.Wójt Gminy Henryk Maruszewski podsumował kończący się rok, podziękował wszystkim za współpracę i pomoc w realizacji gminnych zadań oraz złożył życzenia na nowy rok. 

Ostatnia sesja Rady Gminy odbyła się w dniu 28 grudnia 2018r. Głównym punktem obrad było uchwalenie budżetu gminy na 2019r. Projekt budżetu został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe i na sesji jednogłośnie uchwalony. Dochody budżetu gminy na 2019 rok zaplanowano w kwocie 12.746.000 zł, w tym dochody majątkowe (inwestycyjne) w kwocie 1.541.160 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 12.554.400 zł, w tym na inwestycje 1.716.160 zł. Mimo dużych wydatków na zadania inwestycyjne w budżecie nie planowany jest deficyt. Wydatki są niższe od dochodów o 191.600 zł, jest to kwota rozchodów przeznaczonych na spłatę kredytów.