W tym roku 99 rocznica odzyskania Niepodległości była świętowana wraz z Jubileuszem 80-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Teremcu. Uroczystość odbyła się w dniu 11 listopada br., którą rozpoczęła Msza Św. w intencji Ojczyzny i Strażaków w kościele parafialnym w Białopolu. Młodzież szkolna zrzeszona w Zespole „Tęcza” Święto Niepodległości uczciła patriotycznym występem artystycznym. Następnie wszyscy udali się do remizo-świetlicy w Teremcu na uroczystości jubileuszowe . Po wysłuchaniu hymnu OSP , Druhowie Zbigniew Cyc i Konrad Stryluk odsłonili , a ksiądz kanonik Henryk Borzęcki - Proboszcz Parafii Białopole poświęcił pamiątkową tablicę z napisem „ 1937-2017 W HOŁDZIE STRAŻAKOM ZAŁOŻYCIELOM KONTYNUATOROM DZIAŁALNOŚCI Ochotniczej Straży Pożarnej w Teremcu. Za bezinteresowna pomoc bliźniemu i społeczeństwu w 80 rocznicę powstania - Członkowie OSP” po czym dalszą część uroczystości kontynuowano wewnątrz budynku.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie:

a) podejmowanie działalności gospodarczej

– limit środków: 200 000,00 zł (ogłoszenie o naborze 10/2017)

b) budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

– limit środków: 133 883,72 zł (ogłoszenie o naborze 11/2017)

c) zachowanie i udostępnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego

– limit środków: 570 447,62 zł (ogłoszenie o naborze 12/2017)

 

Od września br. Pro Futuro Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Lokalnych realizuje projekt NASZ WKŁAD W NIEPODLEGŁOŚĆ dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” MKiDN.

W ramach zaplanowanych działań na początku października została rozegrana gra terenowa "Majorowi Kossakowi z odsieczą". Nawiązywała ona do historii naszej "małej ojczyzny" - do walk, jakie w 1920 roku toczyli z bolszewikami w Lasach Strzeleckich polscy ułani i była adresowana do młodych i starszych mieszkańców naszej okolicy.

Program uroczystości:

10 listopada 2017r. /piątek/

Godz. 8.20 - uroczysta akademia w Publicznej Szkole Podstawowej w Białopolu

11 listopada 2017r. /sobota/

Godz. 10.00 - Kościół Parafialny w Białopolu:

- Msza Święta w intencji Ojczyzny i Strażaków z okazji 80- tej rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Teremcu

- część artystyczna w wykonaniu młodzieży szkolnej

Godz.16.00 - Kościół Parafialny w Buśnie:

- Msza Święta w intencji Ojczyzny

13 listopada 2017r. /poniedziałek/

Godz. 8.15 - uroczysta akademia w Publicznej Szkole Podstawowej
w Strzelcach

18 listopada 2017r. /sobota/

Godz. 10.00 - Hala Sportowa przy Publicznej Szkole Podstawowej w Białopolu - XIII Turniej Niepodległości Ziemi Chełmskiej w Szachach

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PLANOWANYCH UROCZYSTOŚCIACH

Pro Futuro zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do uczestnictwa w internetowym konkursie z nagrodami o tematyce niepodległościowej.
Konkurs zamieszczono na stronie:  https://profuturo.gnomio.com.

Pro Futuro Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Lokalnych, Stowarzyszenie Kobiet Wsi Teresin POD LIPĄ oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Białopolu zapraszają dzieci, młodzieży i dorosłych na wspólne świętowanie 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości .Szczegóły na plakacie.

Informujemy, że w dniu 27 października br. zostaną dokonane przelewy rolnikom, którym przyznano zwrot podatku akcyzowego w 2017 r. Od dnia 27 października br. w kasie Urzędu Gminy w Białopolu będą wypłacane pieniądze rolnikom, którzy nie podali we wnioskach kont bankowych. Prosimy o terminowe zgłaszanie się w kasie.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie informuje, że zgodnie z Decyzją Nr 67/MON Ministra Obrony Narodowej z dn. 13 października 2017r. organizowany jest nabór kandydatów ze środowiska cywilnego na 9-miesięczne szkolenie na potrzeby jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu. Wnioski należy składać do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Chełmie w terminie do 15 listopada 2017r. Więcej informacji można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Chełmie, ul. Koszarowa 1B, 22-100 Chełm od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30., pod numerem telefonu 261 161 345 lub 261 161 391 oraz na stronie internetowej www.chelm.wku.wp.mil.pl, spwl.wp.mil.pl.

Informujemy, że 30 listopada 2017 r. o godzinie 10°° odbędzie się sesja Rady Gminy Białopole. Porządek obrad m.in. przewiduje:

- Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do cen taryfowych dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

- Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

- Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy.

- Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.