Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed spadkiem temperatury w nocy z dnia 9.05.2017 r. na 10.05.2017 r. od -3 st C do -1 st C na terenie województwa lubelskiego co wiąże się z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi zagrażającymi uprawom rolnym. 

Pro Futuro Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Lokalnych zakończyło realizację projektu "Moc talentu". Głównym jego celem było wsparcie rozwoju artystycznych talentów młodzieży z naszej okolicy. Służyły temu: koncert talentów podczas imprezy środowiskowej, publikacja twórczości oraz artykuły w mediach lokalnych. Projekt miał również służyć pobudzeniu naszego środowiska do zaangażowania we wspieranie rozwoju utalentowanej młodzieży. Głównym działaniem w przedsięwzięciu "Moc talentu" była impreza integrująca naszą utalentowaną młodzież zatytułowana "Moc talentu", która odbyła się 21 kwietnia 2017r. w świetlicy wiejskiej w Białopolu.

Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i Gminny Ośrodek Kultury w Białopolu serdecznie zapraszają na Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze, które odbędą się 7 maja 2017 roku o godz. 11.00 na stadionie sportowym w Białopolu.

 Program imprezy:
 uroczyste otwarcie zawodów
 sztafeta 7 x 50 m
 ćwiczenia bojowe
 pokaz musztry
 ogłoszenie wyników zawodów i wręczenie nagród

Podczas zawodów czynne będą bufety.

30 marca 2017 r. rozegrany został Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar Prezesa Banku Spółdzielczego w Białopolu. W rywalizacji wzięli udział zawodnicy z rocznika 2004 i młodsi, ze szkół podstawowych w Dubience, Żmudzi, Uchań, Wojsławic oraz Białopola. Po pasjonujących zmaganiach zwyciężyła drużyna gospodarzy (opiekun Maria Kurzydłowska), która nie przegrała żadnego spotkania i sięgnęła po najwyższe trofeum. W rozstrzygającym meczu z zespołem z Wojsławic, który zajął drugą lokatę (opiekun Grzegorz Jeleń), drużyna gospodarzy pokonała gości 5:0. Trzecie miejsce w turnieju wywalczyli młodzi piłkarze ze Żmudzi ( opiekun Jarosław Bureć), a kolejne drużyny z Dubienki ( opiekun Stanisław Strelczuk) i Uchań ( opiekun Dorota Zduńczuk) .

W dniu 10.03.2017r. odbył się Powiatowy Turniej w Zapasach o Puchar Wójta Gminy Ruda-Huta. W turnieju udział wzięło ponad siedemdziesięcioro zawodników i zawodniczek z ośmiu szkół, którzy rywalizowali o medale w grupie dzieci i młodzików, wśród których udział brali również zawodnicy i zawodniczki z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Skorpion" Białopole.

Starostwo Powiatowe w Chełmie i Zespół Szkół w Białopolu serdecznie zapraszają uczniów klas V z regionu chełmskiego do udziału w Powiatowym Konkursie Mitologicznym ,, Odyseusz i inni”. W związku z informacjami od nauczycieli przygotowujących uczniów do Powiatowego Konkursu Mitologicznego, że zakres materiału konkursowego jest zbyt obszerny, postanowiliśmy wprowadzić zmiany w jego Regulaminie zmniejszając ilość materiału. Mamy nadzieję, ze spowoduje to większe zainteresowanie konkursem wśród uczniów i nauczycieli.

Regulamin Odyseusz1.doc

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” w ramach realizowanego projektu „Młodzież NEET – kreatywna i aktywna” zaprasza młodych mieszkańców gminy Białopole do udziału w szkoleniu „Technolog robót wykończeniowych w budownictwie”, które zostanie zrealizowane na terenie gminy. Projekt skierowany jest do osób młodych w wieku do 29 roku życia, oraz osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności należące do tzw. grupy NEET (tj. niepracujące, nieuczące się w trybie stacjonarnym i nie uczestniczące w szkoleniach).

W budżecie gminy na 2017 r. Rada Gminy Białopole zaplanowała asfaltowanie dróg gminnych w Raciborowicach 600 m, w Horeszkowicach 950 m oraz dróg powiatowych Raciborowice – Kurmanów 807 m i Buśno 1584 m. W przetargu na „Przebudowę drogi gminnych” wzięło udział 4 wykonawców. W trybie przetargu nieograniczonego wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SADEX” Janusz Sadlik, Kolonia Sitno cena oferty brutto 268.348,40 zł.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie informuje o zmianie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 20.12.2016r w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków – od dnia 06 kwietnia 2017r wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 04.04.2017r (Dz. U. z 2017 poz. 722), które ustala następujące:

Działając na podstawie art. 31 i art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2014 r., poz. 700 ze zmianami) zawiadamiam, że dnia 27 kwietnia 2017 roku o godz. 8.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Białopole odbędzie się zebranie uczestników scalenia gruntów położonych w granicach obszaru scalenia obrębów Białopole, Buśno, Kicin, Strzelce - Kolonia i Zabudnowo, gmina Białopole, w drugim terminie, w celu podjęcia uchwały określającej zasady szacunku gruntów, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.