Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490) Wójt Gminy Białopole ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Białopole. Szczegółowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Gminy Białopole w pok. nr 15, tel. (82) 568 22 15. Treść ogłoszenia oraz wykaz działek dostępne są pod adresem https://ugbialopole.bip.lubelskie.pl/index.php?id=82

Akcja charytatywna na rzecz chełmskiego schroniska dla zwierząt ,,Blamir” pod patronatem Samorządu Uczniowskiego PSP  w Białopolu.

W grudniu 2019 r. Samorząd Szkolny PSP w Białopolu przyłączył się do przedświątecznej akcji charytatywnej Kresowa Paczka organizowanej przez Stowarzyszenie Wołyński Rajd Motocyklowy. Uczniowie, nauczyciele pomagali Polakom na Ukrainie- zbierali artykuły żywnościowe i środki czystości.

W piątek 29.11.2019 r. w hali sportowej w Białopolu  rozpoczęły się rozgrywki XIV edycji Gminnej Ligi w halowej piłce nożnej o Puchar Wójta Gminy Białopole. W rozgrywkach udział bierze pięć drużyn z gminy Białopole, jedna z gminy Żmudź, jedna z gminy Dubienka oraz jedna z Hrubieszowa.

Z dniem 1 stycznia został uruchomiony rachunek bankowy do wpłat należności za odbiór odpadów komunalnych w BS Białopole Nr 49 8202 0006 0000 0202 2000 0090.

Po zakończeniu sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia b.r. odbyło się  spotkanie noworoczne, zgodnie z tradycją samorząd  dokonał podsumowania mijającego 2019 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Wilgos powitał wszystkich zaproszonych na uroczystą sesję, w której uczestniczyli przedstawiciele instytucji i firm współpracujących z gminą, duchowni, radni, sołtysi,  kierownicy zakładów pracy i instytucji, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji społecznych, politycznych, strażacy. Wójt Gminy Henryk Maruszewski podsumował kończący się rok, podziękował wszystkim za współpracę i pomoc w realizacji gminnych zadań oraz złożył życzenia na nowy rok.

Ostatnia sesja Rady Gminy odbyła się w dniu 30 grudnia 2019r. Głównym punktem obrad było uchwalenie budżetu gminy na 2020r. Projekt budżetu został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe i na sesji jednogłośnie uchwalony. Dochody budżetu gminy na 2020 rok zaplanowano w kwocie 13.021.400 zł,  w tym dochody majątkowe (inwestycyjne) w kwocie 540.322 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 13.304.800 zł, w tym na inwestycje 1.113.000 zł.

Gwiazdka to wyjątkowy czas nie tylko dla dorosłych, ale przede wszystkim wspaniały okres świąteczny dla dzieci. Zaczynają się do niego przygotowywać już zawczasu, robiąc świąteczne ozdoby, pisząc długie listy do świętego Mikołaja i niecierpliwie oczekując tych magicznych dni i prezentów. Dla wielu dzieci spotkanie ze Świętym Mikołajem, to najważniejszy dzień w roku.