W dniu 20 lutego 2020 r. /czwartek/ o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Białopole odbędzie się spotkanie z przedstawicielem firmy zainteresowanej montażem paneli fotowoltaicznych w ramach programu ,,MÓJ PRĄD''. Osoby zainteresowane zapraszamy na prezentację.

INFORMACJA

Wójta Gminy Białopole

W związku z zakończonym scaleniem gruntów obrębu TEREMIEC zatwierdzonym decyzją Wojewody Lubelskiego GN-Ch.7511.2.8.2019.KS z dnia 08.07.2019 r., właścicielom działek stanowiących użytki rolne położonych w obrębach objętych scaleniem przysługuje tzw. ulga scaleniowa.

Zgodnie z art. 12 ust 1 pkt 6 ustawy o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1256) zwalnia się z podatku rolnego grunty gospodarstw rolnych otrzymane w drodze wymiany lub scalenia – na 1 rok następujący po roku, w którym dokonano wymiany lub scalenia gruntów.

Po upływie okresu zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, stosuje się ulgę w podatku rolnym, polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50%.

W związku z odnotowaną serią zachorowań wywołanych koronawirusem 2019-nCoV w Chinach oraz z pojawiającymi się przypadkami zachorowań w innych krajach informuję, że zasady postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem zostały sporządzone i umieszczone na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie:
https://gis.gov.pl/aktualnosci/zasady-postepowania-z-osobami-podejrzanymi-o-zakazenie-nowym-koronawirusem-2019-ncov/

W niedzielę 26.01.2020r. nasze Zespoły „Flowers” i „Remedium” z Białopola uczestniczyły w XVI Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych – „Kolędy i Pastorałki” w Moniatyczach.

Dnia 5 lutego 2020 r. /środa/ o godzinie 9oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Białopolu odbędzie się sesja Rady Gminy Białopole, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

Dnia 29 stycznia 2020 r. /środa/ o godzinie 9oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Białopolu odbędzie się sesja Rady Gminy Białopole, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

Spotkania opłatkowe to okazja do wspólnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku. Radosna, życzliwa i rodzinna atmosfera towarzyszyła w dniu 26.01.2020 r. w świetlicy wiejskiej w Strzelcach, gdzie odbyło się IX Spotkanie Opłatkowe Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Białopole połączone ze Świętymi Wieczorami.

W sobotę 25.01.2020 r. po raz kolejny członkinie Stowarzyszenia Kobiet wsi Teresin „Pod Lipą” przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Białopolu zaprosiły babcie i dziadków na spotkanie z okazji ich święta.

W piątek 24.01.2020r. r. zakończyły się trwające od listopada rozgrywki XIV edycji Gminnej Ligi w halowej piłce nożnej o Puchar Wójta Gminy Białopole, których organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Białopolu.

W dniu  22.01.2020 r. podczas ferii zimowych w Białopolu odbyły się XVII Mistrzostwa Gminy Białopole w Warcabach i Szachach. Organizatorem Mistrzostw był Gminny Ośrodek Kultury w Białopolu. W zawodach udział wzięło 24 uczestników.