W dniu 14.12.2017r. odbyło się spotkanie Przewodniczących Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Białopole. W spotkaniu uczestniczyli również: Wójt Gminy Białopole - Henryk Maruszewski, Przewodniczący Rady Gminy Białopole - Waldemar Wilgos. Tematem spotkania było omówienie spraw bieżących, dotyczących działalności KGW, a w szczególności organizacji VII Spotkania Opłatkowego Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Białopole, które  zaplanowano na dzień 19 stycznia 2018 r. w  Teremcu.

W dniu 14.12.2017r. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy  Białopole odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne zorganizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej". W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Białopole - Henryk Maruszewski, Przewodniczący Rady Gminy Białopole - Waldemar Wilgos oraz przedstawicielki KGW i Stowarzyszenia Kobiet Wsi Teresin „Pod Lipą”.  Podczas spotkania Beata Juśkiewicz – Prezes Stowarzyszenia zaprezentowała działania realizowane przez LGD „Ziemi Chełmskiej" w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym działania animacyjne oraz działania na rzecz wsparcia lokalnej przedsiębiorczości (warunki aplikowania o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 oraz możliwość utworzenia spółdzielni socjalnej).

Wizyta Mikołaja to dla wszystkich ogromne przeżycie i radość. Od dawien dawna wiemy, iż Święty Mikołaj o nas nie zapomina i że zawsze możemy na Niego liczyć. Dzieci czekają na niego z niecierpliwością i nadzieją na wymarzone prezenty. Święty Mikołaj lubi odwiedzać dzieci w każdym miejscu na całym świecie, także po raz kolejny zawitał do naszej gminy.

W dniu 09.12.2017 r. w Chełmie odbyły się Mistrzostwa Województwa Lubelskiego Dzieci, Młodzików i Kadetów w zapasach. W turnieju tym również startowali zawodnicy z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Skorpion" Białopole. Pierwsze miejsce wywalczył Bartłomiej Wilgos w kategorii wagowej 60 kg. Brązowe medale zdobyli: Michał Fedec w kategorii wagowej 83 kg i Marcin Fedec w kategorii wagowej 25 kg. Trenerem zawodników jest Andrzej Głąb.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" serdecznie zaprasza Panie zamieszkałe na terenie gmin wchodzących w obszar działania LGD "Ziemi Chełmskiej" tj. gmin: Białopole, Dorohusk, Dubienka, Horodło, Kamień, Leśniowice, Wojsławice i Żmudź, do udziału w II Forum Kobiet Ziemi Chełmskiej, które odbędzie się w niedzielę, 17 grudnia 2017 r., w Miejskiej Hali Sportowej przy ul. Granicznej 2 A w Chełmie, podczas Chełmskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego. W tym roku Forum poświęcone będzie aktualnym możliwościom wsparcia grup formalnych i nieformalnych, organizacji środowisk w zakresie ożywienia działań, tworzenia podmiotów lub przedsiębiorstw (w tym spółdzielni socjalnych), zawiązywania partnerstw oraz pozyskiwania rozwiązań i funduszy na rozwój.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej" serdecznie zaprasza mieszkańców gminy Białopole, w tym przedstawicieli KGW, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, OSP oraz samorządów na spotkanie informacyjno-konsultacyjne, które odbędzie się  w dniu 14 grudnia 2017 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Białopole  o godz.10.30. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną działania realizowane przez LGD „Ziemi Chełmskiej" w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym działania animacyjne oraz działania na rzecz wsparcia lokalnej przedsiębiorczości (warunki aplikowania o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 oraz możliwość utworzenia spółdzielni socjalnej).

W związku z trwającym naborem do służby przygotowawczej na 2018 rok, informujemy o możliwości składania wniosków do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Chełmie przez osoby zainteresowane odbyciem czynnej służby wojskowej. DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ MOŻE BYĆ POWOŁANA OSOBA:
posiadająca obywatelstwo polskie, nie karana sądownie, posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek co najmniej osiemnaście lat, wykształcenie minimum gimnazjalne.

20 listopada uroczyście obchodziliśmy Dzień Praw Dziecka. Uchwałę w tej sprawie, na wniosek Rzecznika Praw Dziecka, podjął 7 listopada 2014 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, aby uświadomić, że dzieci mają swoje prawa i powinny wiedzieć jak z nich korzystać. W Publicznej Szkole Podstawowej w Białopolu, obchody tego święta trwały prawie cały tydzień. Nauczyciele na godzinach wychowawczych przeprowadzali rozmowy na ten temat. Rezultatem tych dyskusji i konkursu zorganizowanego przez Samorząd Uczniowski pt. Moje Prawa były piękne wiersze napisane przez uczniów klas podstawowych i gimnazjum a korytarz został ozdobiony tematycznymi plakatami. 16 listopada Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Roksana Domańska przeprowadziła wywiad z Wójtem Gminy Białopole Henrykiem Maruszewskim, by zwrócić uwagę na fakt, iż dziecko to także człowiek, tyle, że jeszcze mały.

W hali sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Białopolu, 24 listopada odbył się II Turniej Tenisa Stołowego „Z myślą o misjonarzach”. W rozgrywkach organizowanych przez Dzieła Misyjne Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej udział wzięło 102 uczestników z 10 szkół, którzy rywalizowali w czterech kategoriach wiekowych. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Pasterz Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej, który w czasie rozgrywek wyraził nadzieję, że turniej może stać się zalążkiem do odkrywania powołania misyjnego wśród dzieci i młodzieży.