ROZPORZĄDZENIE NR 32 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów hrubieszowskiego i chełmskiego

Z przyjemnością informujemy, że Biblioteka Publiczna Gminy Białopole zakwalifikowała się do projektu „Mała książka – wielki człowiek”.

Projekt skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym (3–6 lat, obejmuje dzieci urodzone w latach 2014-2017) realizowany jest w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka - wielki człowiek” we współpracy
z bibliotekami publicznymi. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem.

W dniu 05 lipca 2020r. w Hali MOSiR w Chełmie odbył się półfinał Konkursu wojewódzkiego dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu województwa lubelskiego, zorganizowany przez Urząd Marszałkowski w Lublinie.

ROZPORZĄDZENIE NR 26 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów hrubieszowskiego i chełmskiego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Kicin

Szanowni Państwo
W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem dokumentu pn. „Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Białopole na lata 2019-2039” zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety mającej na celu zidentyfikowanie potrzeb, oczekiwań i problemów związanych z transportem na terenie gminy.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020r. poz. 284 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490) Wójt Gminy Białopole ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Białopole.