Gmina Białopole otrzymała po raz kolejny dofinansowanie z Unii Europejskiej, tym razem na realizację projektu pt: „Ekologiczne partnerstwo - kompleksowy zakup i instalacja urządzeń służących pozyskaniu OZE w Gminie Białopole" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 30 lipca 2018 r. Ze strony Urzędu Marszałkowskiego umowę podpisali Wicemarszałkowie Krzysztof Grabczuk oraz Grzegorz Kapusta, a ze strony Gminy Wójt Henryk Maruszewski i Skarbnik Anna Prucnal.

W dniu 26.07.2018 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Białopole odbyło się spotkanie Przewodniczących Kół Gospodyń Wiejskich z terenu naszej gminy. Głównym tematem spotkania było omówienie organizacji Gminnego Święta Plonów – Białopole 2018, które odbędzie się 19 sierpnia. Uroczystości rozpoczną się o godz. 12.00 Mszą Świętą w intencji rolników z ofiarowaniem Wieńców i Chleba w Kościele Parafialnym w Białopolu. Po nabożeństwie nastąpi przemarsz Korowodu Dożynkowego na plac targowy, gdzie odbędzie się dalsza część uroczystości.

W dniu 22.07.2018r. na stadionie sportowym w Białopolu w ramach Dnia Sportu – „Lato na Sportowo – Białopole 2018” odbył  się XIV Turniej Dzikich Drużyn w piłce nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Białopole, zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Białopolu. W rozgrywkach udział wzięło 8 drużyn: AGRO – TERS BIAŁOPOLE, DUBIENKA,  GRANATY GRZEŚKA, MŁODE WILKI, POGOŃ STRZELCE, PRZYJACIELE, RESZTA ŚWIATA, SPARTA KURMANÓW. Drużyny zostały  rozlosowane do dwóch  grup, w których rozegrały mecze eliminacyjne systemem „każdy z każdym”.

W niedzielę 15.07.2018 r. już po raz dziewiąty odbył się festyn - „Święto Kwitnącej Lipy”. Głównym organizatorem tego święta było Stowarzyszenie Kobiet Wsi Teresin „Pod Lipą” przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Białopolu. Podczas uroczystości wspólnie z gośćmi degustowano napój lipowy (na bazie soku ze świeżego kwiatu lipy), miodowe pierniczki w kształcie drzewa oraz inne smakołyki przygotowane przez Panie ze Stowarzyszenia Kobiet Wsi Teresin „Pod Lipą”.

W niedzielę 01 lipca 2018 r. w Łopienniku Nadrzecznym odbył się V  Międzynarodowy Festiwal Ludowy „ŁĄCZY NAS KULTURA” – impreza promująca i pokazująca bogate walory tradycji ludowej nie tylko naszego województwa, ale również naszych sąsiadów. Główną ideą Festiwalu było propagowanie i kultywowanie tradycji folkloru, konfrontacja dorobku artystycznego oraz integracja kapel, zespołów śpiewaczych i solistów, doskonalenie warsztatu muzycznego, wymiana doświadczeń oraz wyłonienie najlepszych zespołów, kapel i solistów. W konkursie udział brało 38 podmiotów artystycznych: Zespoły Śpiewacze, Kapele Ludowe, Zespoły Dziecięce oraz Soliści. Naszą Gminę  reprezentował Zespół „BOROWIANKI” z Raciborowic – Kolonii, który wykonał dwa utwory „Żeby nie ta góra” i „Nad rzeczką pod mostem”.

W dniu 08.07.2018 r. Gmina Białopole uczestniczyła w XXI Turnieju Gmin „Między Nami Sąsiadami”, który odbył się  w tym roku na boisku sportowym przy Gminnym Ośrodku Kultury w Horodle. W turnieju udział wzięło 7 gmin z obszaru działania Stowarzyszenia LGD „Ziemi Chełmskiej”: Białopole, Dorohusk, Horodło, Kamień, Leśniowice, Wojsławice, ŻmudźNasza Gmina w ogólnej punktacji zdobyła tyle samo punktów, co zwycięzca Turnieju - Gmina Horodło - 53 i zajęła drugie miejsce, ze względu na mniejszą liczbę drugich miejsc.

Oświadczenia dotyczące strat w uprawach związanych z suszą przyjmowane są do dnia 13 lipca br. w pokoju nr 15.

Informujemy, że 5 lipca 2018 r. o godzinie 10°° odbędzie się sesja Rady Gminy Białopole.
Porządek obrad m.in. przewiduje:
- Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Białopole do Stowarzyszenia Polska Izba Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywnej Energetyki.
- Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Buśno.
- Informacja z przebiegu realizacji inwestycji gminnych.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.