Uczniowie kl. IV Publicznej Szkoły Podstawowej w Białopolu uzyskali wysokie wyniki w XVIII Powiatowym Przeglądzie Poezji Powstańczej i Patriotycznej, który odbył się w Publicznej Szkole Podstawowej w Wojsławicach Kolonii. Konkurs propagował wartości patriotyczne, kształtował wrażliwość duchową młodego pokolenia oraz rozwijał  zainteresowania literackie uczniów.

W dniu 23 marca 2019 r. w hali sportowej w Białopolu odbyły się XVI  INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA  POWIATU CHEŁMSKIEGO W  SZACHACH. Organizatorzy Mistrzostw: Starostwo Powiatowe w Chełmie, Gminny Ośrodek Kultury w Białopolu oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Białopolu. Zawody sędziował  Edward Chowra.

W niedzielę 17 lutego 2019 r. w Rejowcu odbył się Regionalny Przegląd Piosenki i Przyśpiewki Ludowej. Było to już XXV spotkanie z piosenką ludową w Rejowcu – miejscu spotkań wykonawców z całego regionu w celu nawiązania kontaktów, wymiany repertuaru, zaprezentowania przyśpiewek i polskich pieśni ludowych, które odchodzą w zapomnienie. W tym roku zgłosiło się 41 zespołów śpiewaczych i kapel ludowych, łącznie w całym wydarzeniu udział wzięło około 400 osób. Naszą Gminę reprezentowały zespoły: „Borowianki” z Raciborowic – Kolonii, „Flowers” z Białopola oraz  „Remedium” z Białopola. 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie:

„Podejmowanie działalności gospodarczej”.

Upamiętniając 77. rocznicę powstania Armii Krajowej i Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w dniu 1 marca 2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Białopolu   odbył się uroczysty apel. Wzruszające wiersze i piosenki pokazały jak tragiczne były losy żołnierzy Armii Krajowej i innych formacji wojskowych, którzy mimo zakończenia wojny nie złożyli broni i nadal walczyli o wolną i niepodległą Ojczyznę stając się ofiarami prześladowań ze strony władz komunistycznych.

W dniu 04.03.2019 r. po raz trzeci w hali sportowej odbyła się uroczystość  z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Organizatorzy tego święta: Gminny Ośrodek Kultury w Białopolu, Publiczna Szkoła Podstawowa w Białopolu, Koła Gospodyń Wiejskich z terenu całej Gminy.

Informujemy, że 8 marca 2019 r. o godzinie 1100 odbędzie się sesja Rady Gminy Białopole.

Porządek obrad przewiduje:

- Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

- Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.

- Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy.

- Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2020 r.

- Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Związku Komunalnego Gmin Ziemi Chełmskiej.

W dniu 28.02.2019 r. Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Białopolu zorganizował  I etap 42 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”.
Konkurs przeprowadzili: Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Białopolu –Barbara Kowalska – Tomicka i Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP –Wacław Nafalski.