W dniu  21 maja 2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Strzelcach odbyło się spotkanie z Panem Zbigniewem Nizińskim - Prezesem Fundacji Pamięć, Która Trwa. Uczniowie wysłuchali prezentacji dotyczącej poszukiwań oraz upamiętniania miejsc pochówku Żydów zamordowanych podczas II wojny światowej. Po wysłuchaniu opowieści Pana Nizińskiego, cała społeczność szkolna, jak co roku, udała się do pobliskiego parku, gdzie znajduje się miejsce Pamięci rozstrzelania i pochówku 14 Żydów zamordowanych przez hitlerowców w maju 1942 r. Uczniowie złożyli symboliczną wiązankę oraz zapalili znicze, aby uczcić pamięć o ludziach tam pochowanych.

Gmina Białopole prowadzi nabór wniosków w dniach 21 maja do 8 czerwca 2018 r. na usuwanbie eternitu w ramach projektu: "System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego". Druki do pobrania w tutejszym Urzędzie Gminy pok. nr 15.

17 maja 2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Białopolu odbył się XVIII Powiatowy Konkurs Mitologiczny ,,Odyseusz i inni”. W konkursie wzięło udział 18 uczniów klas V  z 11 szkół podstawowych powiatu chełmskiego. Organizatorami zmagań z mitologią byli: Starostwo Powiatowe w Chełmie oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Białopolu. Konkurs przygotowały i przeprowadziły: Marzena Karczmarczyk, Wioletta Lachowska, Wanda Koza, nauczycielki miejscowej szkoły.

W dniu 16 maja 2018 r. w SP nr 2 w Chełmie pięć uczennic z klas IV-VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzelcach brało udział w kolejnej edycji powiatowego konkursu czytelniczego. Wszystkie miłośniczki czytelnictwa wykazały się bardzo dobrą znajomością zagadnień konkursowych, a Julia Malczewska, Justyna Wójtowicz i Gabriela Przybylska zostały laureatkami. Uczennice do konkursu przygotował nauczyciel języka polskiego Adam Albiniak.

14 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Lublinie odbyło się podsumowanie V edycji Ogólnopolskiego Konkursu o ks. Stanisławie Konarskim ,, Stanisław Konarski – nasz współczesny”. Konkurs miał przybliżyć uczniom postać patrona szkoły, wybitnego nauczyciela, który dążył do wychowywania młodzieży w duchu patriotyzmu oraz wskazać, ze jego idee nadal są aktualne. Wśród laureatów  znalazła się uczennica klasy III gimnazjum Publicznej Szkoły Podstawowej w Białopolu Julia Brudnowska, którą do konkursu przygotowała  Joanna Rondoś.  Julia otrzymała pamiątkowy dyplom i nagrody rzeczowe z rąk przewodniczącego Jury – profesora Mieczysława Ryby i Lubelskiego Kuratora Oświaty- Teresy Misiuk.

Grupa Teatralna Proscenium z Publicznej Szkoły Podstawowej w Białopolu zajęła II miejsce w Powiatowym Przeglądzie Małych Form Teatralnych. Organizatorem konkursu byli: Szkoła Podstawowa w Sielcu, Samorządowy Ośrodek Kultury w Leśniowicach,  Starostwo Powiatowe w Chełmie. Dziesięcioro uczniów z grupy teatralnej (kl. VII) z Białopola wspaniale zaprezentowało groteskę ,,Balladyny” Juliusza Słowackiego, uplasowali się na II miejscu. Komisja przyznała również indywidualną nagrodę dla szczególnie wyróżniającego się aktora w kategorii kl. IV- VII. Został nim Kacper Krasnowski, który z energią, z wielkim zaangażowaniem oraz talentem recytatorskim wykreował postać księcia Kirkora. Grupę do konkursu przygotowała polonistka Wanda Koza.

XVI Przegląd Pieśni Maryjnej, który odbędzie się 24 maja 2018r rozpocznie uroczysta Msza Święta w kościele pw. Matki Boskiej  Częstochowskiej w Białopolu o godz. 9.00. Przesłuchania konkursowe odbędą się w Publicznej Szkole Podstawowej w Białopolu od godz. 10.00. Organizatorami przeglądu są: Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w Białopolu, Starostwo Powiatowe w Chełmie, Urząd Gminy w Białopolu, Publiczna Szkoła Podstawowa w Białopolu.

W sobotę 5 maja 2018 r. w remizo-świetlicy w Okopach zorganizowany został VIII Powiatowy Festiwal Piosenki Strażackiej - Dorohusk 2018. Celem imprezy było: kultywowanie kultury i tradycji ochotniczego ruchu strażackiego, odkrycie i popularyzacja piosenki strażackiej oraz motywowanie do tworzenia własnych, nowych kompozycji o tematyce strażackiej. Gminę Białopole w kategorii zespołów śpiewaczych z akompaniamentem reprezentowały zespoły: „Remedium” z Białopola, który zajął III miejsce, otrzymał dyplom i  puchar ufundowany przez organizatorów oraz „Borowianki” z Raciborowic – Kolonii. Zespół otrzymał wyróżnienie.

W dniu  28.04.2018 r. w świetlicy wiejskiej w Białopolu odbyła się uroczystość z okazji Światowego Dnia Inwalidy. Głównym organizatorem było Gminne Koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Białopolu przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury. W imprezie uczestniczyli: Główna Księgowa Oddziału Okręgowego PZERiI -Barbara Mikołajczyk wraz z Ryszardem Dziewulskim, Wójt Gminy Białopole –  Henryk Maruszewski, Przewodniczący Rady Gminy – Waldemar Wilgos, przedstawiciele z miejscowych instytucji i zakładów pracy oraz emeryci i renciści.  Po powitaniu zaproszonych gości przez Przewodniczącą Gminnego Koła Danutę Duda, Wójt Gminy Białopole oraz Przewodniczący Rady Gminy Białopole, Przedstawiciel Nadleśnictwa Strzelce w Maziarni Strzeleckiej złożyli życzenia dla wszystkich Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

27 kwietnia 2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Białopolu odbyła się uroczysta akademia z okazji 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie klas VII i III gimnazjum pod kierunkiem pani Beaty Rondoś-Krasnowskiej zaprezentowali program artystyczny, w którym młodzież miała okazję popisać się swoim kunsztem recytatorskim i muzycznym. Uczniowie przedstawili genezę Konstytucji 3 Maja, która odegrała ogromną rolę w historii naszej Ojczyzny. Przybliżyli tamte wzniosłe wydarzenia związane z uchwaleniem pierwszej w Europie a drugiej na świecie konstytucji. W ten sposób uczniowie wzbogacili wiedzę historyczną młodszych kolegów i koleżanek o tym patriotycznym wydarzeniu.