Z uwagi na coraz częstsze przypadki  potwierdzające chorobę zakaźną afrykańskiego pomoru świń na terenie Powiatu Chełmskiego  zapraszam na spotkanie.  Tematem  spotkania będzie omówienie aktualnych zasad obowiązujących  hodowców świń  w  związku z tą chorobą.  Spotkanie odbędzie się 26 kwietnia 2018 r  o godz. 10:00 w sali konferencyjnej UG-Białopole.

Sześcioro uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej godnie reprezentowało szkołę w Powiatowym Konkursie Recytatorskim im. Marii Konopnickiej w Teresinie. Uczniowie  kl. III Oliwia Jurczuk i Krzysztof Gągoł uroczo, wykazując duży kunszt recytatorski, deklamowali wiersze ,,Przy mrowisku” i ,,Nasza Hania”. Oliwka zajęła  II miejsce, zaś Krzyś uplasował się na III pozycji w grupie wiekowej I - III. Do konkursu przygotowała ich nauczycielka nauczania zintegrowanego Jadwiga Świdnicka. Wysoki poziom artystyczny wykazał uczeń kl. VII Kacper Krasnowski, który w konkursie  zajął II miejsce w grupie wiekowej ( kl. VI- VII). Zaprezentował on fragment patriotycznego opowiadania Marii Konopnickiej ,, Z 1835 roku”. Natomiast uczennica kl. V Anita Nadolska niezwykle ciekawie wyrecytowała fragment utworu ,,O krasnoludkach i o sierotce Marysi”. Kacpra i Anitę do konkursu przygotowała polonistka Wanda Koza.

W dniu 24 marca 2018 r. w hali sportowej w Białopolu odbyły się XV  INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA  POWIATU CHEŁMSKIEGO W  SZACHACH. Organizatorzy Mistrzostw: Starostwo Powiatowe w Chełmie, Gminny Ośrodek Kultury w Białopolu oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Białopolu. Zawody sędziował  Edward Chowra. W rozgrywkach udział wzięło 52 zawodników z Gmin powiatu chełmskiego: Białopole, Chełm, Dorohusk, Leśniowice, Wierzbica, Wojsławice.

Wniosek na dofinasowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła został pozytywnie rozpatrzony i gmina otrzyma dofinansowanie na zakup i montaż tych urządzeń.  W związku z tym zapraszam wszystkich mieszkańców gminy, którzy podpisali umowy na montaż kolektorów słonecznych i pomp ciepła na spotkanie dot. dalszego postępowania w tym projekcie. Spotkanie odbędzie się w dniu 21 marca 2018 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej urzędu. Z uwagi na terminowość realizacji projektu obecność obowiązkowa.

W dniu 08.03.2018 r. po raz drugi w hali sportowej odbyła się uroczystość  z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Organizatorzy tego święta: Gminny Ośrodek Kultury w Białopolu, Publiczna Szkoła Podstawowa w Białopolu, Koła Gospodyń Wiejskich z terenu całej Gminy. Organizację tej uroczystości wspierała Beata Augustynek sołtys Zabudnowa, radna powiatowa i jednocześnie członek Zarządu Powiatu Chełmskiego. Wśród przybyłych gości były przedstawicielki kół gospodyń wiejskich, miejscowych zakładów pracy organizacji społecznych i związkowych oraz panie z terenu Gminy Białopole. Po powitaniu zaproszonych gości, Henryk Maruszewski - Wójt Gminy Białopole wraz z Piotrem Deniszczukiem - Starostą Chełmskim i Waldemarem Wilgosem – Przewodniczącym Rady Gminy Białopole   w imieniu wszystkich mężczyzn złożyli życzenia dla przybyłych Pań. Dopełnieniem życzeń były kwiaty wręczone również przez radnych i sołtysów naszej gminy.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie:  Podejmowanie działalności gospodarczej – limit środków: 500 000,00 zł (ogłoszenie o naborze nr  1/2018)

1 marca 2018 r. uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Białopolu w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych przygotowali  montaż słowno-muzyczny.   Wzruszające wiersze i piosenki przypomniały jak tragiczne były losy żołnierzy 9 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej (patrona szkoły) i innych formacji wojskowych, którzy mimo zakończenia wojny nie złożyli broni i nadal walczyli o wolną i niepodległą Ojczyznę stając się ofiarami prześladowań ze strony władz komunistycznych.     Minutą ciszy uczczono również pamięć przedstawicieli Gminnego Koła Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych Rzeczypospolitej Polskiej:p. Henryka Łukaszewskiego, Wacława Gąsiorowskiego, Bolesława Wiktora i Tadeusza Futymy, którzy przez wiele lat gościli na tych uroczystościach. Apel przygotowały panie: Wioletta Lachowska i Joanna Rondoś.

Informujemy, że 8 marca 2018 r. o godzinie 10°° odbędzie się sesja Rady Gminy Białopole.
Porządek obrad m.in. przewiduje:
- Podjęcie uchwały sprawie nie wyodrębnienia funduszu sołeckiego.
- Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opie-kuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
- Podjęcie uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bez-domności zwierząt na terenie Gminy Białopole na 2018 rok".
- Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Białopole na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
- Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat lokalnych i niepodatkowych na-leżności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Białopole instrumentem płatniczym.
- Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Białopole.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów działania Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

W sobotę 24.02.2018 r. w hali sportowej w Białopolu odbył się IX MEMORIAŁ im. JARKA BRONICKIEGO w halowej piłce nożnej. Swoją piłkarską przygodę jako bramkarz śp. Jarek rozpoczął w „UNII” Białopole od trampkarza i rozwijał poprzez kolejne kategorie wiekowe: juniorów i seniorów. Zmarł po ciężkiej chorobie 18.02.2009 r. w wieku 30 lat. Uroczystego otwarcia IX Memoriału dokonała mama Jarka - Jadwiga Bronicka, wraz z Prezesem GKS „UNIA” Białopole. W zawodach udział wzięło pięć drużyn. Rozgrywki odbywały się systemem „każdy z każdym".