17 maja 2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Białopolu odbył się XVIII Powiatowy Konkurs Mitologiczny ,,Odyseusz i inni”. W konkursie wzięło udział 18 uczniów klas V  z 11 szkół podstawowych powiatu chełmskiego. Organizatorami zmagań z mitologią byli: Starostwo Powiatowe w Chełmie oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Białopolu. Konkurs przygotowały i przeprowadziły: Marzena Karczmarczyk, Wioletta Lachowska, Wanda Koza, nauczycielki miejscowej szkoły.

W dniu 16 maja 2018 r. w SP nr 2 w Chełmie pięć uczennic z klas IV-VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzelcach brało udział w kolejnej edycji powiatowego konkursu czytelniczego. Wszystkie miłośniczki czytelnictwa wykazały się bardzo dobrą znajomością zagadnień konkursowych, a Julia Malczewska, Justyna Wójtowicz i Gabriela Przybylska zostały laureatkami. Uczennice do konkursu przygotował nauczyciel języka polskiego Adam Albiniak.

14 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Lublinie odbyło się podsumowanie V edycji Ogólnopolskiego Konkursu o ks. Stanisławie Konarskim ,, Stanisław Konarski – nasz współczesny”. Konkurs miał przybliżyć uczniom postać patrona szkoły, wybitnego nauczyciela, który dążył do wychowywania młodzieży w duchu patriotyzmu oraz wskazać, ze jego idee nadal są aktualne. Wśród laureatów  znalazła się uczennica klasy III gimnazjum Publicznej Szkoły Podstawowej w Białopolu Julia Brudnowska, którą do konkursu przygotowała  Joanna Rondoś.  Julia otrzymała pamiątkowy dyplom i nagrody rzeczowe z rąk przewodniczącego Jury – profesora Mieczysława Ryby i Lubelskiego Kuratora Oświaty- Teresy Misiuk.

Grupa Teatralna Proscenium z Publicznej Szkoły Podstawowej w Białopolu zajęła II miejsce w Powiatowym Przeglądzie Małych Form Teatralnych. Organizatorem konkursu byli: Szkoła Podstawowa w Sielcu, Samorządowy Ośrodek Kultury w Leśniowicach,  Starostwo Powiatowe w Chełmie. Dziesięcioro uczniów z grupy teatralnej (kl. VII) z Białopola wspaniale zaprezentowało groteskę ,,Balladyny” Juliusza Słowackiego, uplasowali się na II miejscu. Komisja przyznała również indywidualną nagrodę dla szczególnie wyróżniającego się aktora w kategorii kl. IV- VII. Został nim Kacper Krasnowski, który z energią, z wielkim zaangażowaniem oraz talentem recytatorskim wykreował postać księcia Kirkora. Grupę do konkursu przygotowała polonistka Wanda Koza.

XVI Przegląd Pieśni Maryjnej, który odbędzie się 24 maja 2018r rozpocznie uroczysta Msza Święta w kościele pw. Matki Boskiej  Częstochowskiej w Białopolu o godz. 9.00. Przesłuchania konkursowe odbędą się w Publicznej Szkole Podstawowej w Białopolu od godz. 10.00. Organizatorami przeglądu są: Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w Białopolu, Starostwo Powiatowe w Chełmie, Urząd Gminy w Białopolu, Publiczna Szkoła Podstawowa w Białopolu.

W sobotę 5 maja 2018 r. w remizo-świetlicy w Okopach zorganizowany został VIII Powiatowy Festiwal Piosenki Strażackiej - Dorohusk 2018. Celem imprezy było: kultywowanie kultury i tradycji ochotniczego ruchu strażackiego, odkrycie i popularyzacja piosenki strażackiej oraz motywowanie do tworzenia własnych, nowych kompozycji o tematyce strażackiej. Gminę Białopole w kategorii zespołów śpiewaczych z akompaniamentem reprezentowały zespoły: „Remedium” z Białopola, który zajął III miejsce, otrzymał dyplom i  puchar ufundowany przez organizatorów oraz „Borowianki” z Raciborowic – Kolonii. Zespół otrzymał wyróżnienie.

W dniu  28.04.2018 r. w świetlicy wiejskiej w Białopolu odbyła się uroczystość z okazji Światowego Dnia Inwalidy. Głównym organizatorem było Gminne Koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Białopolu przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury. W imprezie uczestniczyli: Główna Księgowa Oddziału Okręgowego PZERiI -Barbara Mikołajczyk wraz z Ryszardem Dziewulskim, Wójt Gminy Białopole –  Henryk Maruszewski, Przewodniczący Rady Gminy – Waldemar Wilgos, przedstawiciele z miejscowych instytucji i zakładów pracy oraz emeryci i renciści.  Po powitaniu zaproszonych gości przez Przewodniczącą Gminnego Koła Danutę Duda, Wójt Gminy Białopole oraz Przewodniczący Rady Gminy Białopole, Przedstawiciel Nadleśnictwa Strzelce w Maziarni Strzeleckiej złożyli życzenia dla wszystkich Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

27 kwietnia 2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Białopolu odbyła się uroczysta akademia z okazji 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie klas VII i III gimnazjum pod kierunkiem pani Beaty Rondoś-Krasnowskiej zaprezentowali program artystyczny, w którym młodzież miała okazję popisać się swoim kunsztem recytatorskim i muzycznym. Uczniowie przedstawili genezę Konstytucji 3 Maja, która odegrała ogromną rolę w historii naszej Ojczyzny. Przybliżyli tamte wzniosłe wydarzenia związane z uchwaleniem pierwszej w Europie a drugiej na świecie konstytucji. W ten sposób uczniowie wzbogacili wiedzę historyczną młodszych kolegów i koleżanek o tym patriotycznym wydarzeniu.

Uczennica klasy II gimnazjum Publicznej Szkoły Podstawowej w Białopolu Patrycja Wilgos  zajęła III miejsce w kategorii literackiej w VII edycji ogólnopolskiego konkursu ,,Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”. Uczennicę do konkursu przygotowała p. Joanna Rondoś. Patrycja napisała wiersz pt. ,,Zaśpiewaj mi…”, który w przejmujący sposób opisywał tragiczne losy żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego.

Informujemy, że 30 kwietnia 2018 r. o godzinie 9°° odbędzie się sesja Rady Gminy Białopole. Porządek obrad m.in. przewiduje:

- Informacja o stanie ładu i porządku publicznego na terenie gminy.

- Zaopiniowanie planów organizacji szkół na rok szkolny 2018/2019.

- Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Białopole na stale obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

- Informacja z realizacji podatku rolnego i od nieruchomości za 2017 r.

- Informacja z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami za 2017 r.

- Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.