Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białopolu zatrudni na stanowisko pracownika socjalnego. Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Białopole https://ugbialopole.bip.lubelskie.pl/index.php?id=84&p1=szczegoly&p2=8038

W dniu 03.06.2018 r. na zbiorniku wodnym w Buśnie – Gmina Białopole w ramach Dnia Dziecka  - tradycyjnie odbyły się Towarzyskie Zawody w Wędkarstwie Sportowym dla dzieci, które rozegrano metodą spławikową  systemem dwutorowym. W zawodach wzięło udział 11 dzieci. Organizatorzy: Koło Wędkarskie „KARAŚ” w Białopolu oraz Gminny Ośrodek Kultury w Białopolu.

10 czerwca 2018 r. na stadionie w Białopolu odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze, w których udział wzięło siedem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy oraz Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Horeszkowic. Konkurencje oceniała powołana przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie Komisja sędziowska pod przewodnictwem mł. bryg. Wojciecha Chudoby. Strażakom kibicowała  licznie zgromadzona publiczność oraz przybyli goście: bryg. Zbigniew Raźniewski – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie, Beata Augustynek – Członek Zarządu Powiatu Chełmskiego i jednocześnie Skarbnik ZOG ZOSP RP Białopolu, Wacław Nafalski – Prezes ZOG ZOSP RP w Białopolu, Andrzej Rusak - Komendant Gminny ZOSP RP w Białopolu i Członek ZOP ZOSP RP w Chełmie, Waldemar Szykuła – Sekretarz ZOG ZOSP RP w Białopolu i Sekretarz Gminy oraz przedstawiciele samorządu gminnego na czele z  Waldemarem Wilgosem – Przewodniczącym Rady Gminy i Henrykiem Maruszewskim – Wójtem Gminy.

Uczennice kl. V b Publicznej Szkoły Podstawowej w Białopolu- Noemi Słyk i Hanna Gągoł-zostały laureatkami Powiatowego Konkursu Czytelniczego dla uczniów kl. IV-VI. Organizatorem konkursu było Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Chełmie we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Chełmie. Noemi i Hania wykazały się doskonałą znajomością ośmiu lektur: ,,Akademia Pana Kleksa”, ,,Opowieści z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa”, ,,Hobbit, czyli tam i z powrotem”, wybrane mity greckie: o powstaniu świata, o Prometeuszu, o Syzyfie,  o Demeter i Korze, o Dedalu i Ikarze, o Heraklesie, o Tezeuszu i Ariadnie, o Orfeuszu i Eurydyce, ,,Tajemniczy ogród”, ,,Ania z Zielonego Wzgórza”, ,,Kłamczucha”, ,,Janko Muzykant”. Uczennice reprezentują nieliczne grono osób, które uwielbia czytanie. Literatura dla nich to realizacja słów Wisławy Szymborskiej: ,,Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką ludzkość sobie wymyśliła”. Laureatki do konkursu przygotowywała polonistka Wanda Koza.

Daria Jurczuk, uczennica kl. III Publicznego Gimnazjum w Białopolu została laureatką w X edycji Rejonowego Konkursu ,,Z bliska i z daleka’’ popularyzującego twórczość pisarzy i poetów polskich oraz postawę obywatelską wśród młodzieży. Turniej odbył się w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie. Motywem przewodnim konkursu recytatorskiego było przysłowie arabskie -  „Dzieci są skrzydłami człowieka”. Uczennica wykazując duży kunszt recytatorski zaprezentowała dwa utwory poetyckie ,,Wywiad z dzieckiem” Wisławy Szymborskiej oraz ,, Ze wszystkich najmniejszy” Vincenta Aleixandrea.
Darię do konkursu przygotowała polonistka Wanda Koza.

ZARZĄD GMINNY ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP GMINNY OŚRODEK KULTURY W BIAŁOPOLU serdecznie zapraszają na GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE, które odbędą się 10 czerwca 2018 roku na stadionie sportowym w Białopolu godz.11.00- rozpoczęcie zawodów.
Program imprezy:
-uroczyste otwarcie zawodów
-sztafeta 7x 50 m
-ćwiczenia bojowe
-pokaz musztry
-ogłoszenie wyników zawodów i wręczenie nagród

W dniu 26.05.2018 r. w Białopolu odbyła się piękna uroczystość z podwójnej okazji - Dnia Matki i Dziecka. Głównym organizatorem tego święta było Koło Gospodyń Wiejskich w Białopolu przy współpracy z Kołami z terenu całej Gminy, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Białopolu oraz miejscowymi szkołami. Uroczystość poprzedziła Msza Święta, odprawiona przez Księdza Kanonika – Henryka Borzęckiego - Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej w Białopolu.

Dnia 24 maja 2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Białopolu miała miejsce kolejna edycja Przeglądu Pieśni Maryjnej. Do tegorocznego konkursu zgłosiło się 7 zespołów  i 10 solistów w kategoriach klasy I-III, IV-VII, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. Organizatorami festiwalu byli: Starostwo Powiatowe w Chełmie, parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Białopolu, Gmina Białopole, Publiczna Szkoła Podstawowa w Białopolu.

W dniach 12 - 13.05. 2018 r. w Werbkowicach odbył się  VIII Międzypowiatowy Festiwal Pieśni i Piosenki Maryjnej.  Celem Festiwalu było pielęgnowanie i promowanie kultu Matki Bożej poprzez popularyzację pieśni i piosenki maryjnej, konfrontacja dorobku artystycznego oraz integracja zespołów śpiewaczych naszego regionu. W pierwszym dniu festiwalu przeznaczonym dla dzieci i młodzieży  gminę Białopole  w kategorii solista, szkoła podstawowa reprezentował Krzysztof Gągoł, zaprezentował utwór pt. „Matko ludzkiej nadziei” i „Matko ty weź”, zajął I miejsce, otrzymał nagrodę pieniężną, statuetkę i dyplom. Natomiast w drugim dniu wystąpił zespół:  „Remedium” z Białopola, zaśpiewał „Śladami Maryi” oraz „Zaufaj bez reszty Maryi”, otrzymał wyróżnienie.

Informujemy, że 5 czerwca 2018 r. o godzinie 13°° odbędzie się sesja Rady Gminy Białopole. Porządek obrad m.in. przewiduje: 

- Informacja o zadaniach i korzyściach wynikających z przystąpienia gminy do Klastra Energii Odnawialnej Ziemi Chełmskiej.

- Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Białopole z wykonania budżetu za 2017 r. oraz uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.

- Informacja Komendanta Gminnego z odbytych zebrań i działalności ratowniczej OSP.

- Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.