Informujemy, że 11 października 2018 r. o godzinie 9°° odbędzie się sesja Rady Gminy Białopole.
Porządek obrad m.in. przewiduje:
- Informacja o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy.
- Podjęcie uchwały w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białopole”.
- Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Horeszkowice.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Pro Futuro Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Lokalnych rozpoczyna realizację projektu "Dźwięki i brzmienia. Muzyczne tradycje Białopola i okolic". Składają się na niego warsztaty śpiewu tradycyjnego, festiwal DZWIĘKI I BRZMIENIA, nagranie teledysków lokalnych zespołów śpiewaczych, wydanie monografii o lokalnych zespołach i muzykujących rodzinach oraz folderu promującego zespoły śpiewacze, a także pakietu edukacyjnego o muzyce wsi i muzycznej tradycji w gminie Białopole. Wymienione działania zaplanowano z myślą o miejscowych twórcach amatorach (dorosłych, młodzieży i dzieciach), w tym o muzykujących rodzinach, a także mieszkańcach okolicy. 

Działając na podstawie art. 31 w związku z art. 23 ust. 2 i art. 24 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 908) Starosta Chełmski informuje, że okazanie projektu scalenia gruntów obrębów Białopole, Buśno, Kicin, Strzelce - Kolonia i Zabudnowo,  odbywać się będzie w świetlicy wiejskiej w Strzelcach - Kolonii w dniach 15 października w godz. 9-15, 16 października w godz. 12-18, 17 października w godz. 9-15, 18 października w godz. 9-15, 19 października w godz. 12-18.

Rusza program ,,CZYSTE POWIETRZE’’. Jest to największy program walki z niską emisją i zanieczyszczeniem powietrza w historii Polski. Budżet programu to 103 MLD ZŁOTYCH. W ramach tego programu można pozyskać dofinansowanie od 30 do 90 % śr, finansowych ( w zależności od dochodu na członka rodziny) na zadania min. takie jak termomodernizacja budynków mieszkalnych, wymiana okien, wymiana pieca na piece o większej sprawności, szereg innych zadań w ramach programu ,,CZYSTE POWIETRZE’’. O tym się dowiesz na spotkaniu w dniu 27 wrzesień 2018r. w sali konferencyjnej UG Białopole o godz. 18:00


W dniu 15.09.2018r. w Maziarni Strzeleckiej odbyła się po raz dziesiąty impreza integracyjna kobiet z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Białopole. Imprezę w tym roku przygotowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Teremcu. W spotkaniu uczestniczyły przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Białopole oraz zaproszeni goście: Jan Rudnicki – Prezes Zarządu Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Henryk Maruszewski -  Wójt Gminy Białopole, Waldemar Wilgos - Przewodniczący Rady Gminy  oraz kierownicy i przedstawiciele miejscowych zakładów pracy.

W dniu 08 września 2018r. we Włodawie odbył się VII Festiwal Kulinarny i Energii Kobiecej „Kresowe Smaki i Talenty”. Festiwal kresowy uświetniły występy artystyczne, wystawy twórców ludowych oraz degustacja regionalnych potraw. Naszą Gminę reprezentował Zespół „Remedium” z Białopola, który w Konkursie Kresowe Talenty zajął II miejsce oraz zespół „Flowers” również z Białopola. Oprócz zespołów udział brały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Białopolu i Teresinie oraz Stowarzyszenie Wsi Teresin „Pod Lipą”, które zaprezentowały swoje rękodzieła artystyczne i przygotowały smaczne potrawy. 

Tradycyjnie jak dotychczas, również na zakończenie VII kadencji Rady Gminy Białopole wójt Henryk Maruszewski przygotował informację z działalności inwestycyjnej gminy w tym okresie. Informacja pt. „Działalność inwestycyjna VII kadencji samorządu gminy Białopole  w latach 2014 – 2018” jest dostępna pod linkiem VII kadencja Samorządu Gminy Białopole 2014-2018