10 czerwca 2018 r. na stadionie w Białopolu odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze, w których udział wzięło siedem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy oraz Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Horeszkowic. Konkurencje oceniała powołana przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie Komisja sędziowska pod przewodnictwem mł. bryg. Wojciecha Chudoby. Strażakom kibicowała  licznie zgromadzona publiczność oraz przybyli goście: bryg. Zbigniew Raźniewski – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie, Beata Augustynek – Członek Zarządu Powiatu Chełmskiego i jednocześnie Skarbnik ZOG ZOSP RP Białopolu, Wacław Nafalski – Prezes ZOG ZOSP RP w Białopolu, Andrzej Rusak - Komendant Gminny ZOSP RP w Białopolu i Członek ZOP ZOSP RP w Chełmie, Waldemar Szykuła – Sekretarz ZOG ZOSP RP w Białopolu i Sekretarz Gminy oraz przedstawiciele samorządu gminnego na czele z  Waldemarem Wilgosem – Przewodniczącym Rady Gminy i Henrykiem Maruszewskim – Wójtem Gminy.

Uczennice kl. V b Publicznej Szkoły Podstawowej w Białopolu- Noemi Słyk i Hanna Gągoł-zostały laureatkami Powiatowego Konkursu Czytelniczego dla uczniów kl. IV-VI. Organizatorem konkursu było Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Chełmie we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Chełmie. Noemi i Hania wykazały się doskonałą znajomością ośmiu lektur: ,,Akademia Pana Kleksa”, ,,Opowieści z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa”, ,,Hobbit, czyli tam i z powrotem”, wybrane mity greckie: o powstaniu świata, o Prometeuszu, o Syzyfie,  o Demeter i Korze, o Dedalu i Ikarze, o Heraklesie, o Tezeuszu i Ariadnie, o Orfeuszu i Eurydyce, ,,Tajemniczy ogród”, ,,Ania z Zielonego Wzgórza”, ,,Kłamczucha”, ,,Janko Muzykant”. Uczennice reprezentują nieliczne grono osób, które uwielbia czytanie. Literatura dla nich to realizacja słów Wisławy Szymborskiej: ,,Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką ludzkość sobie wymyśliła”. Laureatki do konkursu przygotowywała polonistka Wanda Koza.

Daria Jurczuk, uczennica kl. III Publicznego Gimnazjum w Białopolu została laureatką w X edycji Rejonowego Konkursu ,,Z bliska i z daleka’’ popularyzującego twórczość pisarzy i poetów polskich oraz postawę obywatelską wśród młodzieży. Turniej odbył się w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie. Motywem przewodnim konkursu recytatorskiego było przysłowie arabskie -  „Dzieci są skrzydłami człowieka”. Uczennica wykazując duży kunszt recytatorski zaprezentowała dwa utwory poetyckie ,,Wywiad z dzieckiem” Wisławy Szymborskiej oraz ,, Ze wszystkich najmniejszy” Vincenta Aleixandrea.
Darię do konkursu przygotowała polonistka Wanda Koza.

ZARZĄD GMINNY ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP GMINNY OŚRODEK KULTURY W BIAŁOPOLU serdecznie zapraszają na GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE, które odbędą się 10 czerwca 2018 roku na stadionie sportowym w Białopolu godz.11.00- rozpoczęcie zawodów.
Program imprezy:
-uroczyste otwarcie zawodów
-sztafeta 7x 50 m
-ćwiczenia bojowe
-pokaz musztry
-ogłoszenie wyników zawodów i wręczenie nagród

W dniu 26.05.2018 r. w Białopolu odbyła się piękna uroczystość z podwójnej okazji - Dnia Matki i Dziecka. Głównym organizatorem tego święta było Koło Gospodyń Wiejskich w Białopolu przy współpracy z Kołami z terenu całej Gminy, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Białopolu oraz miejscowymi szkołami. Uroczystość poprzedziła Msza Święta, odprawiona przez Księdza Kanonika – Henryka Borzęckiego - Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej w Białopolu.

Dnia 24 maja 2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Białopolu miała miejsce kolejna edycja Przeglądu Pieśni Maryjnej. Do tegorocznego konkursu zgłosiło się 7 zespołów  i 10 solistów w kategoriach klasy I-III, IV-VII, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. Organizatorami festiwalu byli: Starostwo Powiatowe w Chełmie, parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Białopolu, Gmina Białopole, Publiczna Szkoła Podstawowa w Białopolu.

W dniach 12 - 13.05. 2018 r. w Werbkowicach odbył się  VIII Międzypowiatowy Festiwal Pieśni i Piosenki Maryjnej.  Celem Festiwalu było pielęgnowanie i promowanie kultu Matki Bożej poprzez popularyzację pieśni i piosenki maryjnej, konfrontacja dorobku artystycznego oraz integracja zespołów śpiewaczych naszego regionu. W pierwszym dniu festiwalu przeznaczonym dla dzieci i młodzieży  gminę Białopole  w kategorii solista, szkoła podstawowa reprezentował Krzysztof Gągoł, zaprezentował utwór pt. „Matko ludzkiej nadziei” i „Matko ty weź”, zajął I miejsce, otrzymał nagrodę pieniężną, statuetkę i dyplom. Natomiast w drugim dniu wystąpił zespół:  „Remedium” z Białopola, zaśpiewał „Śladami Maryi” oraz „Zaufaj bez reszty Maryi”, otrzymał wyróżnienie.

Informujemy, że 5 czerwca 2018 r. o godzinie 13°° odbędzie się sesja Rady Gminy Białopole. Porządek obrad m.in. przewiduje: 

- Informacja o zadaniach i korzyściach wynikających z przystąpienia gminy do Klastra Energii Odnawialnej Ziemi Chełmskiej.

- Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Białopole z wykonania budżetu za 2017 r. oraz uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.

- Informacja Komendanta Gminnego z odbytych zebrań i działalności ratowniczej OSP.

- Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

W dniu  21 maja 2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Strzelcach odbyło się spotkanie z Panem Zbigniewem Nizińskim - Prezesem Fundacji Pamięć, Która Trwa. Uczniowie wysłuchali prezentacji dotyczącej poszukiwań oraz upamiętniania miejsc pochówku Żydów zamordowanych podczas II wojny światowej. Po wysłuchaniu opowieści Pana Nizińskiego, cała społeczność szkolna, jak co roku, udała się do pobliskiego parku, gdzie znajduje się miejsce Pamięci rozstrzelania i pochówku 14 Żydów zamordowanych przez hitlerowców w maju 1942 r. Uczniowie złożyli symboliczną wiązankę oraz zapalili znicze, aby uczcić pamięć o ludziach tam pochowanych.

Gmina Białopole prowadzi nabór wniosków w dniach 21 maja do 8 czerwca 2018 r. na usuwanbie eternitu w ramach projektu: "System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego". Druki do pobrania w tutejszym Urzędzie Gminy pok. nr 15.