W dniu 15.09.2018r. w Maziarni Strzeleckiej odbyła się po raz dziesiąty impreza integracyjna kobiet z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Białopole. Imprezę w tym roku przygotowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Teremcu. W spotkaniu uczestniczyły przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Białopole oraz zaproszeni goście: Jan Rudnicki – Prezes Zarządu Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Henryk Maruszewski -  Wójt Gminy Białopole, Waldemar Wilgos - Przewodniczący Rady Gminy  oraz kierownicy i przedstawiciele miejscowych zakładów pracy.

W dniu 08 września 2018r. we Włodawie odbył się VII Festiwal Kulinarny i Energii Kobiecej „Kresowe Smaki i Talenty”. Festiwal kresowy uświetniły występy artystyczne, wystawy twórców ludowych oraz degustacja regionalnych potraw. Naszą Gminę reprezentował Zespół „Remedium” z Białopola, który w Konkursie Kresowe Talenty zajął II miejsce oraz zespół „Flowers” również z Białopola. Oprócz zespołów udział brały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Białopolu i Teresinie oraz Stowarzyszenie Wsi Teresin „Pod Lipą”, które zaprezentowały swoje rękodzieła artystyczne i przygotowały smaczne potrawy. 

Tradycyjnie jak dotychczas, również na zakończenie VII kadencji Rady Gminy Białopole wójt Henryk Maruszewski przygotował informację z działalności inwestycyjnej gminy w tym okresie. Informacja pt. „Działalność inwestycyjna VII kadencji samorządu gminy Białopole  w latach 2014 – 2018” jest dostępna pod linkiem VII kadencja Samorządu Gminy Białopole 2014-2018

GMINNA KOMISJA WYBORCZA W BIAŁOPOLU PEŁNI DYŻUR W DNIACH OD 12 DO 26 WRZEŚNIA W GODZINACH PRACY URZĘDU GMINY od godz.7.30 do godz. 15.30, w dniu 15 września ( sobota ) w godz. 8.00-15.00, w dniu 17 września do godz. 24.00, w dniu 26 września do godz.24.00.

Działając na podstawie art. 31 w związku z art. 23 ust. 2 i art. 24 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 908) Starosta Chełmski informuje, że indywidualne okazanie projektu scalenia gruntów obrębów Kicin i Zabudnowo odbywać się będzie w świetlicy wiejskiej w Kicinie w dniach 12 września w godz. 9-15, 13 września w godz. 12-18, 14 września w godz. 9-15, 17 września w godz. 9-15, 18 września w godz. 12-18.

Działając na podstawie art. 31 w związku z art. 23 ust. 2 i art. 24 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 908) Starosta Chełmski zawiadamia, że dnia 22 sierpnia 2018 roku o godz. 10.00 w świetlicy wiejskiej we wsi Teremiec odbędzie się zebranie uczestników scalenia gruntów obrębu Teremiec, gmina Białopole, w celu okazania projektu scalenia gruntów uczestnikom scalenia. 28 sierpnia 2018 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Białopole odbędzie się zebranie uczestników scalenia gruntów obrębów Białopole, Buśno, Kicin, Strzelce Kolonia i Zabudnowo.

 Zawiadomienia w sprawie scalenia.pdf

 W związku z Rozporządzeniem Nr 35 Wojewody Lubelskiego z dnia 8 sierpnia 2018r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów bialskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, krasnostawskiego, łęczyńskiego, parczewskiego, radzyńskiego, świdnickiego i włodawskiego, dotyczącym zakazu organizowania widowisk, zgromadzeń i pochodów - odwołuje się część artystyczną Gminnego Święta Plonów zaplanowaną na placu targowym w Białopolu w dniu 19.08.2018r.  Jednocześnie informujemy,że w tym dniu o godz. 12.00 odbędzie się Msza Święta w Kościele Parafialnym w Białopolu w intencji rolników z poświęceniem wieńców.

Harmonogram zebrań wiejskich w sołectwach  w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych dotyczących ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Białopole.

Szanowni mieszkańcy Gminy Białopole, prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie tego kwestionariusza. Treść kwestionariusza związana jest z zagadnieniami energetyki. Celem przeprowadzanej ankiety jest uzyskanie materiału, który będzie stanowił podstawę opracowania modelu energetycznego dla naszej gminy. Ankieta jest anonimowa, wyniki badań będą wykorzystane do celów naukowych w pracy doktorskiej i prezentowane w sposób zbiorczy. Serdecznie dziękujemy za współpracę.