Oświadczenia dotyczące strat w uprawach związanych z suszą przyjmowane są do dnia 13 lipca br. w pokoju nr 15.

Informujemy, że 5 lipca 2018 r. o godzinie 10°° odbędzie się sesja Rady Gminy Białopole.
Porządek obrad m.in. przewiduje:
- Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Białopole do Stowarzyszenia Polska Izba Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywnej Energetyki.
- Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Buśno.
- Informacja z przebiegu realizacji inwestycji gminnych.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

W dniu 22.06.2018r. w Raciborowicach – Kolonii - gmina Białopole odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszu XXXV – lecia Zespołu „BOROWIANKI”, połączona z  100  rocznicą  odzyskania  niepodległości  przez  Polskę. Głównym organizatorem tego święta był Zespół „Borowianki” z Raciborowic - Kolonii i Gminny Ośrodek Kultury w Białopolu. Uroczystość rozpoczęta została Mszą Świętą w Kościele Parafialnym w Buśnie, odprawioną przez Księdza Proboszcza – Andrzeja Łuszcza, oprawę muzyczną Mszy Św. zapewnił Zespół „Borowianki”. Na tą uroczystość przybyli zaproszeni goście: - Krzysztof Grabczuk – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Beata Augustynek -  – Członek Zarządu i Radna Powiatu Chełmskiego, która również reprezentowała Starostę Chełmskiego, Aleksandra Muzyczuk – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach, która reprezentowała Wójta Gminy Hrubieszów, Jan Rudnicki – Prezes Zarządu Regionalnego Związku Rolników, Kółek    i Organizacji Rolniczych w Chełmie.

W niedzielę 03.06.2018 r. reprezentacja Gminy Białopole uczestniczyła w XXII Nadbużańskim Święcie Pszczoły w Okszowie. Festyn uświetniły występy artystyczne, wystawy twórców ludowych i gospodarstw agroturystycznych. Uczestnicy imprezy mogli degustować najlepsze w regionie miody i potrawy przygotowane na bazie miodu. Pszczelarze stanęli do rywalizacji w konkursie na Najlepszy Nadbużański Miód,
a panie z Kół Gospodyń Wiejskich przygotowały dania do konkursu na najlepszą potrawę z miodem.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białopolu zatrudni na stanowisko pracownika socjalnego. Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Białopole https://ugbialopole.bip.lubelskie.pl/index.php?id=84&p1=szczegoly&p2=8038

W dniu 03.06.2018 r. na zbiorniku wodnym w Buśnie – Gmina Białopole w ramach Dnia Dziecka  - tradycyjnie odbyły się Towarzyskie Zawody w Wędkarstwie Sportowym dla dzieci, które rozegrano metodą spławikową  systemem dwutorowym. W zawodach wzięło udział 11 dzieci. Organizatorzy: Koło Wędkarskie „KARAŚ” w Białopolu oraz Gminny Ośrodek Kultury w Białopolu.

10 czerwca 2018 r. na stadionie w Białopolu odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze, w których udział wzięło siedem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy oraz Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Horeszkowic. Konkurencje oceniała powołana przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie Komisja sędziowska pod przewodnictwem mł. bryg. Wojciecha Chudoby. Strażakom kibicowała  licznie zgromadzona publiczność oraz przybyli goście: bryg. Zbigniew Raźniewski – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie, Beata Augustynek – Członek Zarządu Powiatu Chełmskiego i jednocześnie Skarbnik ZOG ZOSP RP Białopolu, Wacław Nafalski – Prezes ZOG ZOSP RP w Białopolu, Andrzej Rusak - Komendant Gminny ZOSP RP w Białopolu i Członek ZOP ZOSP RP w Chełmie, Waldemar Szykuła – Sekretarz ZOG ZOSP RP w Białopolu i Sekretarz Gminy oraz przedstawiciele samorządu gminnego na czele z  Waldemarem Wilgosem – Przewodniczącym Rady Gminy i Henrykiem Maruszewskim – Wójtem Gminy.