Urząd Gminy w Białopolu informuje, że dyżur zimowego utrzymania (odśnieżania) dróg gminnych pełni Zastępca Wójta - Pan Stanisław Janiuk, telefon 0-82-5682215 oraz telefon komórkowy 502680395.

Gminny Ośrodek Kultury w Białopolu zaprasza w trakcie ferii zimowych na turnieje sportowe: 
- Mistrzostwa Gminy Białopole w tenisie stołowym o puchar Przewodniczącego Rady Gminy Białopole,
- Mistrzostwa Gminy Białopole w warcabach i szachach,
- Memoriał im. Jarka Bronickiego w halowej piłce nożnej seniorów.

Szczegółowe informacje - kliknij "więcej"

 Hala Sportowa czynna w okresie ferii:
od poniedziałku do piątku w godz. 1200 - 2000,
sobota w godz. 1000 - 1500 
- w Hali Sportowej jest do dyspozycji siłownia, sala komputerowa
i telewizja satelitarna Cyfra +

Biblioteka Gminna:
czynna od poniedziałku do soboty od 800 – 1600 
- w czytelni oprócz prasy do dyspozycji również bezpłatny Internet.

droga.jpgGmina Białopole rozstrzygnęła przetarg ogłoszony w dniu 21.12.2009 r. na przebudowę drogi gminnej Nr 1050161 Raciborowice Kolonia o długości 850 mb od km 0+800 do km 1+650. Przetarg odbył się 25.01.2010 r., udział wzięły 3 firmy.

W dniu 2 lutego 2010 roku w Zespole Szkół w Białopolu odbyło się spotkanie grupy młodzieży z przedstawicielami Polskiego Związku Łowieckiego „Pogoń”  - Panem Robertem Gajdą, który jest koordynatorem oraz członkiem koła Panem Leszkiem Kamińskim.

Realizując budżet na 2010 rok Wójt Gminy Białopole ogłosił przetarg na „Budowę sieci wodociągowej z przyłączami w Maziarni Strzeleckiej”. Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej o długości 2700,8 mb oraz 11 sztuk przyłączy o długości 324,3 mb. Przetarg odbył się  15 stycznia  b.r., w którym udział wzięło 16 firm. Ceny ofert wahały się od 197.584,93 zł do 676.978,23 zł. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe „CEKUZ” Busieniec.
Oferta wybranego wykonawcy zawierała najniższą cenę, tj. 197.584,93 zł brutto i w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 pkt w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez zamawiającego.

zapasy_min.jpgOd początku bieżącego roku pod patronatem Starosty Chełmskiego Kazimierza Stockiego rozpoczęły się rozgrywki Powiatowej Ligi Zapaśniczej Młodzików. Inicjatorem i organizatorem zmagań ligowych jest Miejski Klub Sportowy „Cement-Gryf” Chełm przy współpracy z samorządami gmin i dyrekcjami szkół. W rozgrywkach ligowych uczestniczy 6 drużyn z terenu powiatu chełmskiego.

ZDJĘCIA

W dniu 15 stycznia 2010 r. w Teresinie odbyło się spotkanie inaugurujące działalność Stowarzyszenia Kobiet wsi Teresin „Pod Lipą”, które ma swoją siedzibę w budynku po byłej szkole podstawowej. W spotkaniu oprócz członków Stowarzyszenia uczestniczyły władze samorządowe, kierownicy miejscowych zakładów pracy i organizacji społecznych, sołtys, radni i lokalna społeczność.

Na podstawie Uchwały Nr XXIX/111/09 Rady Gminy Białopole z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Białopole oraz Uchwały Nr XXIX/112/09 Rady Gminy Białopole z dnia 30 listopada 2009 r.  w sprawie ustalenia dopłaty do cen taryfowych dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. obowiązują nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Białopole na okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. w wysokości:

ursesjam.jpgTak jak nakazuje tradycja samorząd dokonał uroczystego podsumowania mijającego 2009 roku. Przewodniczący Rady Gminy powitał wszystkich zaproszonych na uroczystą sesję w której uczestniczyli przedstawiciele instytucji i firm współpracujących z gminą oraz mieszkańcy gminy w tym: członkowie samorządu gminy, duszpasterze, kierownicy zakładów pracy i instytucji, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji społecznych, politycznych, strażacy oraz młodzież szkolna.
GALERIA ZDJĘĆ

poswm.jpgSamorząd Gminy Białopole wspólnie z gośćmi uroczyście oddali do użytku największą inwestycję 2009 roku Odnowione Centrum miejscowości Białopole. W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście i mieszkańcy gminy w tym władze samorządowe, sołtysi, strażacy, kierownicy instytucji i zakładów pracy oraz organizacji społecznych i związkowych.
ZDJĘCIA