Realizując budżet na 2010 rok Wójt Gminy Białopole ogłosił przetarg na „Budowę sieci wodociągowej z przyłączami w Maziarni Strzeleckiej”. Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej o długości 2700,8 mb oraz 11 sztuk przyłączy o długości 324,3 mb. Przetarg odbył się  15 stycznia  b.r., w którym udział wzięło 16 firm. Ceny ofert wahały się od 197.584,93 zł do 676.978,23 zł. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe „CEKUZ” Busieniec.
Oferta wybranego wykonawcy zawierała najniższą cenę, tj. 197.584,93 zł brutto i w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 pkt w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez zamawiającego.

zapasy_min.jpgOd początku bieżącego roku pod patronatem Starosty Chełmskiego Kazimierza Stockiego rozpoczęły się rozgrywki Powiatowej Ligi Zapaśniczej Młodzików. Inicjatorem i organizatorem zmagań ligowych jest Miejski Klub Sportowy „Cement-Gryf” Chełm przy współpracy z samorządami gmin i dyrekcjami szkół. W rozgrywkach ligowych uczestniczy 6 drużyn z terenu powiatu chełmskiego.

ZDJĘCIA

W dniu 15 stycznia 2010 r. w Teresinie odbyło się spotkanie inaugurujące działalność Stowarzyszenia Kobiet wsi Teresin „Pod Lipą”, które ma swoją siedzibę w budynku po byłej szkole podstawowej. W spotkaniu oprócz członków Stowarzyszenia uczestniczyły władze samorządowe, kierownicy miejscowych zakładów pracy i organizacji społecznych, sołtys, radni i lokalna społeczność.

Na podstawie Uchwały Nr XXIX/111/09 Rady Gminy Białopole z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Białopole oraz Uchwały Nr XXIX/112/09 Rady Gminy Białopole z dnia 30 listopada 2009 r.  w sprawie ustalenia dopłaty do cen taryfowych dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. obowiązują nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Białopole na okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. w wysokości:

ursesjam.jpgTak jak nakazuje tradycja samorząd dokonał uroczystego podsumowania mijającego 2009 roku. Przewodniczący Rady Gminy powitał wszystkich zaproszonych na uroczystą sesję w której uczestniczyli przedstawiciele instytucji i firm współpracujących z gminą oraz mieszkańcy gminy w tym: członkowie samorządu gminy, duszpasterze, kierownicy zakładów pracy i instytucji, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji społecznych, politycznych, strażacy oraz młodzież szkolna.
GALERIA ZDJĘĆ

poswm.jpgSamorząd Gminy Białopole wspólnie z gośćmi uroczyście oddali do użytku największą inwestycję 2009 roku Odnowione Centrum miejscowości Białopole. W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście i mieszkańcy gminy w tym władze samorządowe, sołtysi, strażacy, kierownicy instytucji i zakładów pracy oraz organizacji społecznych i związkowych.
ZDJĘCIA

W dniu 15.12.2009 r. w Chełmie odbyła się konferencja „Zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe na terenie Ziemi Chełmskiej”, w której również uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” z naszej gminy.

chess.jpgW dniu 12.12.2009 r. osiem osób z Gminy Białopole uczestniczyło w II Otwartym Turnieju Szachowym o Puchar Prezesa Banku Spółdzielczego w Wojsławicach. Turniej rozgrywany był  w formule „open” z uwzględnieniem kategorii: seniorzy, juniorzy i juniorki. Ogółem  w rozgrywkach udział wzięło 57 osób.
Najlepsi seniorzy z naszej Gminy to: Krzysztof Cyc (4,5 pkt.), Zbigniew Cyc (3,0 pkt.).
Najlepsi juniorzy to: Kamil Kawalec (4,0 pkt.), Marcin Teter (3,0 pkt), Sylwester Rondoś (2,5 pkt.), Dawid Wójcicki (2,0 pkt.). W zmaganiach  juniorek  Dominika Cyc zajęła drugie miejsce, zdobywając 4,0 pkt.
GALERIA ZDJĘĆ

Podobnie jak w latach ubiegłych również w tym roku podtrzymując piękną tradycję Samorząd Gminy Białopole oraz  Parafie Rzymskokatolickie w Białopolu i Buśnie obdarowały dzieci z całej gminy prezentami od Świętego Mikołaja.
Galeria zdjęć

W dniu 24.11.2009 r. nasze sześciolatki odetchnęły z ulgą. Wreszcie złożyły uroczyste ślubowanie   w obecności swoich rodziców, dyrekcji oraz zaproszonych gości, wśród których mieliśmy zaszczyt powitać zastępcę Wójta Gminy Białopole pana Stanisława Janiuka oraz pana przewodniczącego Rady Gminy Białopole Wacława Stasiuka. Zgromadzeni rodzice z dumą i radością powitali brawami wchodzące kolejno pociechy.