festiwalm.jpg
14 maja bieżącego roku  uczniowie Zespołu Szkół w Białopolu uczestniczyli w Festiwalu Nauki.

W dniu 12 maja 2009 r. w Zespole Szkół w Białopolu odbyła się I edycja Międzyszkolnego Konkursu Mitologicznego "Odyseusz i inni". Do konkursu przystąpiło 14 uczestników.

Wójt Gminy Białopole realizując budżet na 2009 rok ogłosił przetarg na „Odnowę Centrum miejscowości Białopole”. Przetarg odbył się  31 marca b.r., wpłynęło 16 ofert.
Najkorzystniejszą ofertę złożyło i wygrało przetarg Przedsiębiorstwo „TECHNOBUD”  Sp. z o.o w Chełmie.

W dniu 25.04.2009r. czteroosobowa drużyna z Gminy Białopole uczestniczyła w Powiatowym Turnieju  Szachowym „ZŁOTA WIEŻA” w Sielcu –Gmina Leśniowice, zajmując  4 miejsce.

W dniu 24.04.2009r. Biblioteka  Publiczna Gminy Białopole  gościła 15 osobową grupę uczniów z klasy IV z Zespołu  Szkół w Białopolu. 
Uczniowie zapoznali się z  zasadami  korzystania z biblioteki, jej funkcjonowaniem, uzyskali informacje o posiadanym księgozbiorze i katalogach oraz zostali zapoznani z regulaminem  użytkowania  czytelni internetowej.

flagaue.jpg
W dniu 7 czerwca 2009 r. odbęda się w Polsce wybory do Parlamentu Europejskiego. Dotyczą one około 375 milionów obywateli Starego Kontynentu, którzy w dniach 4 - 7 czerwca br. wybiorą 736 posłów europarlamentu z 27 krajów Unii Europejskiej. Mieszkańcy Polski wybiorą 50 przedstawicieli na okres kadencji 2009-2014.

Przetarg na „Modernizację dróg gminnych w Buśnie - 360 mb oraz Białopolu ul. Świdówka – 560 mb w Gminie Białopole" został rozstrzygnięty.

sesja_m.jpgRada Gminy na posiedzeniu w dniu 16.04.2009 r. pozytywnie oceniła wykonanie i przyjęła sprawozdanie z wykonania  budżetu gminy za 2008 rok udzielając jednogłośnie z tego tytułu  absolutorium Wójtowi Gminy Henrykowi Maruszewskiemu. Wykonanie budżetu przez wójta również pozytywnie zaopiniowały Komisja Rewizyjna Rady Gminy oraz Regionalna Izba Obrachunkowa.

ukrm.jpg
W ramach wizyty gości z Ukrainy w dniu 27 marca 2009r. w  Urzędzie Gminy Białopole odbyła się konferencja poświęcona wymianie doświadczeń w pracy samorządów terytorialnych Ukrainy i Polski.