Dnia 7 maja 2020 r. / czwartek / o godzinie 9oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Białopolu odbędzie się sesja Rady Gminy Białopole, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

Istnieje możliwość bezpłatnego dokonania  badania próbek gleby.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Urzędem Gminy tel. 568 22 15.

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 i 522), tj. z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych od pełnomocników wyborczych (lub osób przez nich upoważnionych) komitetów wyborczych zarejestrowanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, odbywa się w następujący sposób:

Urząd Gminy Białopole informuje, że usługa wywozu nieczystości płynnych realizowana będzie przez Gminny Zakład Obsługi Sp. z o.o. w Dorohusku, tel. 82 566 11 02.