Starosta Chełmski zawiadamia, że dnia 1 września 2017 roku o godz. 12 na terenie posesji Sołtysa wsi Zabudnowo odbędzie się zebranie uczestników scalenia gruntów położonych w granicach obszaru scalenia obrębów Białopole, Buśno, Kicin, Strzelce - Kolonia i Zabudnowo, gmina Białopole, w celu ogłoszenia wyników oszacowania gruntów wsi Zabudnowo dokonanego zgodnie z uchwałą Nr 1 podjętą przez uczestników scalenia dnia 27 kwietnia 2017 roku. Zgodnie z art. 12 wyniki oszacowania gruntów wsi Zabudnowo zostaną następnie udostępnione do publicznego wglądu na okres 7 dni w miejscu organizowanego zebrania.

 Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików może stanowić zagrożenie dla trzody chlewnej. Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się w zwłokach padłych dzików, z tego powodu powinny być one usuwane ze środowiska.

W dniu 20.08.2017 r. na placu targowym w Białopolu odbyły się uroczystości dożynkowe, które są jednym z najstarszych polskich obyczajów. Dożynki rozpoczął Wójt Gminy Białopole - Henryk Maruszewski, który powitał wszystkich przybyłych gości, podziękował rolnikom za ciężką pracę i trud włożony w zebranie całorocznych plonów, następnie poprosił Duszpasterzy o odprawienie Mszy Świętej w intencji rolników.

„RODZINA 500 PLUS”

Już od 1 sierpnia można składać wnioski o 500+ na nowy okres świadczeniowy. Dotyczy to rodzin zainteresowanych kontynuowaniem korzystania z tej formy wsparcia, jak i tych rodzin, które chcą dołączyć do rządowego programu „Rodzina 500 plus”. Prawo do wsparcia w ramach rządowego programu „Rodzina 500 +” jest ustalane na okres roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku.

W dniu 27.07.2017 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Białopole odbyło się spotkanie Przewodniczących Kół Gospodyń Wiejskich z terenu naszej gminy. Głównym tematem spotkania było omówienie organizacji Gminnego Święta Plonów – Białopole 2017, które odbędzie się 20 sierpnia. Uroczystości rozpoczną się Mszą Świętą w intencji rolników z ofiarowaniem Wieńców i Chleba na placu targowym w Białopolu.

W dniu 2 sierpnia 2017 r. o godz. 8.00 w sali nr 3 tut. urzędu odbędzie się spotkanie w sprawie dotyczącej zabezpieczenia trzody chlewnej przed Afrykańskim Pomorem Świń (ASF). Prelekcję poprowadzi przedstawiciel Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej w Chełmie . Ze względu na ważność omawianego problemu obecność hodowców trzody jest jak najbardziej wskazana.

Gmina Białopole na 2017 rok zaplanowała na kwotę 2 mln 334 tys. zł następujące inwestycje:

1. Przebudowa 2,5 km dróg powiatowych w Buśnie i Kurmanowie 671.000 zł. Zadanie zostało wykonane. Projekty uzyskały dofinansowanie unijne, a koszty zadania zostały sfinansowane przez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Powiat Chełmski oraz Gminę Białopole. Przebudowę drogi w Kurmanowie wykonało PRD Włodawa, a drogi w Buśnie Przedsiębiorstwo „Sadex” z Sitańca.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie informuje, że od 01.09.2017r. rozpoczyna funkcjonowanie 24 batalion lekkiej piechoty w Chełmie wchodzący w skład 2.LBOT. W związku z powyższym prowadzony jest nabór ochotników do pełnienia Terytorialnej Służby Wojskowej. Wszystkie chętne osoby prosimy o składanie wniosków do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Chełmie, ul. Koszarowa 1B, 22-100 Chełm od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30. Dodatkowych informacji na temat TSW można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Chełmie pod numerem telefonu 261 161 346 lub 261 161 391 oraz na stronie internetowej www.chelm.wku.wp.mil.pl .

W dniu 16.07.2017r. na stadionie sportowym w Białopolu w ramach Dnia Sportu – „Lato na Sportowo – Białopole 2017” odbył się XIII Turniej Dzikich Drużyn w piłce nożnej o Puchar Wójta Gminy Białopole zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Białopolu. W rozgrywkach udział wzięło 7 drużyn: AGRO – TERS BIAŁOPOLE, CUKIERECZKI, FC MOTOPOMPA, OLD YOUNG BOYS, PRZYJACIELE, PSG HORODŁO, XXL. Drużyny zostały rozlosowane do dwóch grup, w których rozegrały mecze eliminacyjne systemem „każdy z każdym”.

W dniu 14.06.2017r. w Strupinie Dużym odbył się Finał Ligi Powiatowej Dzieci i Młodzików w zapasach o Puchar Wójta Gminy Chełm. W turnieju udział wzięli również zawodnicy i zawodniczki z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Skorpion" Białopole. Nasi zawodnicy przywieźli aż 11 medali i zajęli następujące miejsca: I miejsce w kategorii 25 kg  zajął Marcin Fedec, w kategorii 38 kg na I miejscu uplasował się Emil Cacała, w kategorii 58 kg II miejsce zajął Bartłomiej Wilgos, natomiast V miejsce Kacper Chałabyś. W kategorii 30 kg dziewczęta I miejsce otrzymała Sandra Głąb, II - Anita Nadolska, III - Kinga Głąb i Wiktoria Witek, w kategorii 50 kg I miejsce zajęła Nikola Nadolska. Artur Twardzik wywalczył II miejsce w kategorii 73 kg, natomiast Michał Fedec w tej samej kategorii zajął III miejsce. Trenerem młodych adeptów sztuki walki jest Andrzej Głąb.