Urząd Gminy Białopole informuje o bezpłatnej zbiórce zużytego oleju (silnikowego, przekładniowego i hydraulicznego) z terenu gminy. Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie zużytego oleju do punktu odbioru, który znajduje się w  Spółdzielni Usług Rolniczych w Białopolu, ul. Polna 4 od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 - 15:00. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy  tel. 568 22 15.

Dnia 26 lutego 2020 r. /środa/ o godzinie 11oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Białopolu odbędzie się sesja Rady Gminy Białopole z następującym proponowanym porządkiem obrad:

Pięcioro uczniów kl. VII Publicznej Szkoły Podstawowej w Białopolu uczestniczyło w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mitologicznej OLIMPUS 2019, której celem była popularyzacja i poszerzenie wiedzy na temat wierzeń starożytnej Grecji. Konkursy mitologiczne zawsze cieszą się u uczniów naszej szkoły dużym zainteresowaniem. Przygotowanie do ich udziału nie tylko porządkuje wiedzę na temat starożytnego świata, ale rozbudza ciekawość i wyobraźnię.

Pro Futuro Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Lokalnych w ramach realizacji projektu "By czas nie zatarł pamięci. Na tropach historii lokalnej" dofinansowanego ze środków Programu Dotacyjnego MOJE MIEJSCE NA ZIEMI Fundacji ORLEN zorganizowało Konkurs układania puzzli oraz Turniej gry planszowej. Zarówno jedna, jak i druga impreza nawiązywały tematycznie do Patrona Publicznej Szkoły Podstawowej w Białopolu - 9 PP Legionów AK i służyły jego popularyzacji wśród szkolnej społeczności.

Upamiętniając 78. rocznicę powstania Armii Krajowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Białopolu w dniu 17 lutego 2020 r. odbył się uroczysty apel.

W dniu 20 lutego 2020 r. /czwartek/ o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Białopole odbędzie się spotkanie z przedstawicielem firmy zainteresowanej montażem paneli fotowoltaicznych w ramach programu ,,MÓJ PRĄD''. Osoby zainteresowane zapraszamy na prezentację.

INFORMACJA

Wójta Gminy Białopole

W związku z zakończonym scaleniem gruntów obrębu TEREMIEC zatwierdzonym decyzją Wojewody Lubelskiego GN-Ch.7511.2.8.2019.KS z dnia 08.07.2019 r., właścicielom działek stanowiących użytki rolne położonych w obrębach objętych scaleniem przysługuje tzw. ulga scaleniowa.

Zgodnie z art. 12 ust 1 pkt 6 ustawy o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1256) zwalnia się z podatku rolnego grunty gospodarstw rolnych otrzymane w drodze wymiany lub scalenia – na 1 rok następujący po roku, w którym dokonano wymiany lub scalenia gruntów.

Po upływie okresu zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, stosuje się ulgę w podatku rolnym, polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50%.

W związku z odnotowaną serią zachorowań wywołanych koronawirusem 2019-nCoV w Chinach oraz z pojawiającymi się przypadkami zachorowań w innych krajach informuję, że zasady postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem zostały sporządzone i umieszczone na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie:
https://gis.gov.pl/aktualnosci/zasady-postepowania-z-osobami-podejrzanymi-o-zakazenie-nowym-koronawirusem-2019-ncov/

W niedzielę 26.01.2020r. nasze Zespoły „Flowers” i „Remedium” z Białopola uczestniczyły w XVI Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych – „Kolędy i Pastorałki” w Moniatyczach.