Myślę, więc czytam

Hanna Gągoł i Noemi Słyk z kl. VI zostały laureatami IV Powiatowego Konkursu Czytelniczego zorganizowanego przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia

W Gminie Białopole od wielu lat tradycją jest uroczyste świętowanie Dnia Matki i Dziecka. W tym roku ta piękna uroczystość odbyła się w sobotę 25 maja w Kurmanowie.

         Głównym organizatorem tego święta było Koło Gospodyń Wiejskich w Kurmanowie przy współpracy z Kołami z terenu całej Gminy, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Białopolu oraz miejscowymi szkołami.

Uroczystość poprzedziła Msza Święta, odprawiona przez Księdza – Andrzeja Łuszcza - Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej w Buśnie.

Uczniowie klasy III gimnazjum Publicznej Szkoły Podstawowej w Białopolu zostali laureatami ogólnopolskich konkursów historycznych w kategorii literackiej poświęconych pamięci Żołnierzy Wyklętych.        

Informujemy, że 28 maja 2019 r. o godzinie 1300 odbędzie się sesja Rady Gminy Białopole.

Porządek obrad przewiduje: 

- Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. 

- Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.

- Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy.

- Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 

 W dniach 11 - 12.05. 2019 r. w Werbkowicach odbył się 
IX Międzypowiatowy Festiwal Pieśni i Piosenki Maryjnej.  Celem Festiwalu było pielęgnowanie i promowanie kultu Matki Bożej poprzez popularyzację pieśni i piosenki maryjnej, konfrontacja dorobku artystycznego oraz integracja zespołów śpiewaczych naszego regionu. W pierwszym dniu festiwalu przeznaczonym dla dzieci i młodzieży  gminę Białopole  w kategorii solista, szkoła podstawowa reprezentował Krzysztof Gągoł, zaprezentował utwór

W dniu 11.05.2019 r. w świetlicy wiejskiej w Białopolu odbyła się uroczystość z okazji Światowego Dnia Inwalidy.

Głównym organizatorem było Gminne Koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Białopolu przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury. W imprezie uczestniczyli: Zastępca Wójta Gminy Białopole –  Stanisław Janiuk, Radny Powiatowy – Andrzej Zając, Radny i Sołtys
z Białopola – Mariusz Kamiński, Radny z Kurmanowa – Ryszard Daniluk, przedstawiciele z miejscowych instytucji i zakładów pracy oraz emeryci
i renciści.  Po powitaniu zaproszonych gości, oprócz życzeń dla wszystkich Emerytów, Rencistów i Inwalidów, dedykowane były też dla nich piosenki
w wykonaniu Patrycji Wilgos z Białopola.

Następnie wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek
oraz do wspólnej  zabawy.