27 kwietnia 2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Białopolu odbyła się uroczysta akademia z okazji 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie klas VII i III gimnazjum pod kierunkiem pani Beaty Rondoś-Krasnowskiej zaprezentowali program artystyczny, w którym młodzież miała okazję popisać się swoim kunsztem recytatorskim i muzycznym. Uczniowie przedstawili genezę Konstytucji 3 Maja, która odegrała ogromną rolę w historii naszej Ojczyzny. Przybliżyli tamte wzniosłe wydarzenia związane z uchwaleniem pierwszej w Europie a drugiej na świecie konstytucji. W ten sposób uczniowie wzbogacili wiedzę historyczną młodszych kolegów i koleżanek o tym patriotycznym wydarzeniu.

Uczennica klasy II gimnazjum Publicznej Szkoły Podstawowej w Białopolu Patrycja Wilgos  zajęła III miejsce w kategorii literackiej w VII edycji ogólnopolskiego konkursu ,,Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”. Uczennicę do konkursu przygotowała p. Joanna Rondoś. Patrycja napisała wiersz pt. ,,Zaśpiewaj mi…”, który w przejmujący sposób opisywał tragiczne losy żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego.

Informujemy, że 30 kwietnia 2018 r. o godzinie 9°° odbędzie się sesja Rady Gminy Białopole. Porządek obrad m.in. przewiduje:

- Informacja o stanie ładu i porządku publicznego na terenie gminy.

- Zaopiniowanie planów organizacji szkół na rok szkolny 2018/2019.

- Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Białopole na stale obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

- Informacja z realizacji podatku rolnego i od nieruchomości za 2017 r.

- Informacja z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami za 2017 r.

- Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Z uwagi na coraz częstsze przypadki  potwierdzające chorobę zakaźną afrykańskiego pomoru świń na terenie Powiatu Chełmskiego  zapraszam na spotkanie.  Tematem  spotkania będzie omówienie aktualnych zasad obowiązujących  hodowców świń  w  związku z tą chorobą.  Spotkanie odbędzie się 26 kwietnia 2018 r  o godz. 10:00 w sali konferencyjnej UG-Białopole.

Sześcioro uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej godnie reprezentowało szkołę w Powiatowym Konkursie Recytatorskim im. Marii Konopnickiej w Teresinie. Uczniowie  kl. III Oliwia Jurczuk i Krzysztof Gągoł uroczo, wykazując duży kunszt recytatorski, deklamowali wiersze ,,Przy mrowisku” i ,,Nasza Hania”. Oliwka zajęła  II miejsce, zaś Krzyś uplasował się na III pozycji w grupie wiekowej I - III. Do konkursu przygotowała ich nauczycielka nauczania zintegrowanego Jadwiga Świdnicka. Wysoki poziom artystyczny wykazał uczeń kl. VII Kacper Krasnowski, który w konkursie  zajął II miejsce w grupie wiekowej ( kl. VI- VII). Zaprezentował on fragment patriotycznego opowiadania Marii Konopnickiej ,, Z 1835 roku”. Natomiast uczennica kl. V Anita Nadolska niezwykle ciekawie wyrecytowała fragment utworu ,,O krasnoludkach i o sierotce Marysi”. Kacpra i Anitę do konkursu przygotowała polonistka Wanda Koza.

W dniu 24 marca 2018 r. w hali sportowej w Białopolu odbyły się XV  INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA  POWIATU CHEŁMSKIEGO W  SZACHACH. Organizatorzy Mistrzostw: Starostwo Powiatowe w Chełmie, Gminny Ośrodek Kultury w Białopolu oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Białopolu. Zawody sędziował  Edward Chowra. W rozgrywkach udział wzięło 52 zawodników z Gmin powiatu chełmskiego: Białopole, Chełm, Dorohusk, Leśniowice, Wierzbica, Wojsławice.

Wniosek na dofinasowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła został pozytywnie rozpatrzony i gmina otrzyma dofinansowanie na zakup i montaż tych urządzeń.  W związku z tym zapraszam wszystkich mieszkańców gminy, którzy podpisali umowy na montaż kolektorów słonecznych i pomp ciepła na spotkanie dot. dalszego postępowania w tym projekcie. Spotkanie odbędzie się w dniu 21 marca 2018 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej urzędu. Z uwagi na terminowość realizacji projektu obecność obowiązkowa.

W dniu 08.03.2018 r. po raz drugi w hali sportowej odbyła się uroczystość  z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Organizatorzy tego święta: Gminny Ośrodek Kultury w Białopolu, Publiczna Szkoła Podstawowa w Białopolu, Koła Gospodyń Wiejskich z terenu całej Gminy. Organizację tej uroczystości wspierała Beata Augustynek sołtys Zabudnowa, radna powiatowa i jednocześnie członek Zarządu Powiatu Chełmskiego. Wśród przybyłych gości były przedstawicielki kół gospodyń wiejskich, miejscowych zakładów pracy organizacji społecznych i związkowych oraz panie z terenu Gminy Białopole. Po powitaniu zaproszonych gości, Henryk Maruszewski - Wójt Gminy Białopole wraz z Piotrem Deniszczukiem - Starostą Chełmskim i Waldemarem Wilgosem – Przewodniczącym Rady Gminy Białopole   w imieniu wszystkich mężczyzn złożyli życzenia dla przybyłych Pań. Dopełnieniem życzeń były kwiaty wręczone również przez radnych i sołtysów naszej gminy.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie:  Podejmowanie działalności gospodarczej – limit środków: 500 000,00 zł (ogłoszenie o naborze nr  1/2018)