W dniu 02.07.2017 r. Gmina Białopole uczestniczyła w XX Turnieju Gmin „Między Nami Sąsiadami”, który odbył się w tym roku na boisku sportowym przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dorohusku. W turnieju udział wzięło 7 gmin z obszaru działania Stowarzyszenia LGD „Ziemi Chełmskiej”: Białopole, Dorohusk, Horodło, Kamień, Leśniowice, Wojsławice, Żmudź oraz gościnnie Huszcza z Ukrainy. Nasza Gmina w ogólnej punktacji zdobyła 55 punków i zajęła czwarte miejsce.

W dniu 24.06.2017r. odbył się II Rowerowy Rajd Gwiaździsty „Malowniczy Wschód”, w którym udział wzięło około 200 uczestników. Głównymi organizatorami rajdu byli: Stowarzyszenie LGD „Ziemi chełmskiej”, Grupa Rowerowa „Odnowa Chełm” oraz gminy: Białopole, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Horodło, Leśniowice, Wojsławice i Żmudź.

Czworo uczniów z Zespołu Szkół w Białopolu zdobyło nagrody w XV Powiatowym Konkursie Poetyckim im. Pauliny Hołysz pod nazwą ,,Złote Pióro”. Konkurs został zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Chełmie i Publiczne Gimnazjum w Strachosławiu. I miejsce uzyskał Jarosław Worobij uczeń kl. VI szkoły podstawowej, który napisał trzy urocze wiersze: ,, Tęsknię…”, ,,Ważne zadanie”, Warzywne spory”. Wyróżnienia otrzymały także dwie uczennice- Julia Krasowska i Hanna Gągoł. Julka za ,,Odę do spaghetti”, zaś Hania za liryk ,,Porady dziadziusia”. Uczniów do konkursu przygotowywała polonistka Wanda Koza. Zaś w kategorii gimnazjum III miejscem nagrodzono Patrycję Wilgos, która napisała interesujące wiersze : ,,Niebo”, ,Echo”, ,,Pomysłowy malarz”.

W dniu 18.06.2017 r. na zbiorniku wodnym w Buśnie - Gmina Białopole odbyły się Towarzyskie Zawody Wędkarskie dla wszystkich chętnych metodą dowolną o Puchar Wójta Gminy Białopole. Organizatorami byli: Koło Wędkarskie „Karaś” w Białopolu oraz Gminny Ośrodek Kultury w Białopolu.

Informujemy, że 29 czerwca 2017 r. o godzinie 12°° odbędzie się sesja Rady Gminy Białopole. Porządek obrad m.in. przewiduje:

- Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Białopole z wykonania budżetu za 2016 r. oraz uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.

- Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

W dniu 11 czerwca 2017 r. na Stadionie Sportowym w Białopolu odbyło się Powiatowe Święto Ludowe. Organizatorami uroczystości byli: Zarząd Powiatowy PSL w Chełmie, Zarząd Gminny PSL w Białopolu oraz Samorząd Gminy Białopole. W uroczystości liczny udział wzięli zaproszeni goście oraz mieszkańcy gminy Białopole i powiatu chełmskiego. Święto rozpoczęło się odśpiewaniem hymnu państwowego oraz hymnu Polskiego Stronnictwa Ludowego, które zagrała Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Leśniowic. Kolejnym punktem uroczystości była Msza Święta, którą celebrował Ksiądz Kanonik Henryk Borzęcki Proboszcz Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Białopolu.


W dniu 10.06.2017 r. w Teresinie odbyła się piękna uroczystość z podwójnej okazji - Dnia Matki i Dziecka. Głównym organizatorem tego święta było Koło Gospodyń Wiejskich w Teresinie przy współpracy z Kołami z terenu całej Gminy, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Białopolu oraz miejscowymi szkołami. Uroczystość odbyła się w świetlicy w Teresinie, gdzie przybyli zaproszeni goście:
- Beata Augustynek – Członek Zarządu Powiatu Chełmskiego
- Jan Rudnicki – Prezes Zarządu Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Chełmie. Z ramienia Samorządu Gminy Białopole obecny był Wójt Gminy – Henryk Maruszewski, Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Mieczysław Niedźwiedzki, Radny – Leszek Goszczyński, Sołtys Teresina – Alicja Kucińska oraz Komendant OSP Teresin – Sylwester Ślązak.

Planujesz aplikować o środki w ramach naborów wniosków ogłaszanych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”? Przygotowujesz wniosek o przyznanie pomocy bądź biznesplan? Masz wątpliwości czy możesz ubiegać się o wsparcie w ramach działania LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020? Jeśli tak, zapraszamy do skorzystania z doradztwa świadczonego przez pracowników LGD
w ramach Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR, który dyżuruje jeden dzień w miesiącu na terenie każdej z gmin wchodzących w obszar działania LGD.  Harmonogram dyżurów Punktu w miesiącu CZERWCU 2017 roku:
•    Gmina Białopole 19.06.2017 godz.10.45-12.45 UG Białopole