Uczennica kl. II Publicznego Gimnazjum w Białopolu– Daria Jurczuk – zdobyła wyróżnienie w III Edycji Międzynarodowego Konkursu „ Ścieżki życia i droga do świętości bł. Bolesławy Lament”. Wzięli w nim udział reprezentanci Polski, Stanów Zjednoczonych, Irlandii, Białorusi, Kazachstanu i Litwy. Zadaniem uczestników było stworzenie pracy literackiej lub plastycznej, odzwierciedlającej postać, osobowość i misję bł. Bolesławy, poprzez pryzmat dowolnie wybranych scen z Jej życia i działalności. Daria napisała przepiękną modlitwę skierowaną do bł. Bolesławy Lament. Jej praca została wyróżniona przez komisję konkursową.

W dniu 01.06.2017r. przez Gminę Białopole przejechał 61 Międzynarodowy Wyścig Kolarski Przyjaźni Polsko Ukraińskiej. Trasa wyścigu IV etapu poprowadziła  drogą krajową nr 74 przez miejscowości: Miączyn, Hrubieszów, Białopole, Chełm, Siennica Różana, Stara Wieś, Skierbieszów i Zamość. IV etap na starcie zgromadził 76 kolarzy „Orlik” z 16 ekip z Polski, Ukrainy i Białorusi. Pierwszych zawodników walczących o punkty na Lotnej Premii, która była wyznaczona w Białopolu ujrzeliśmy ok. godziny 11.40.

W dniach 27 - 28. 05. 2017 r. w Werbkowicach odbył się VII Międzypowiatowy Festiwal Pieśni i Piosenki Maryjnej. Celem Festiwalu było pielęgnowanie i promowanie kultu Matki Bożej poprzez popularyzację pieśni i piosenki maryjnej, konfrontacja dorobku artystycznego oraz integracja zespołów śpiewaczych naszego regionu. W pierwszym dniu festiwalu przeznaczonym dla dzieci i młodzieży gminę Białopole w kategorii solista, szkoła podstawowa reprezentował Krzysztof Gągoł, zaprezentował utwór  „Jasnoniebieska" i   ,"Jest na świecie miłość”,  zajął I miejsce, otrzymał nagrodę pieniężną, puchar i dyplom, również Patrycja Wilgos, zaśpiewała pieśni: „AVE Maria Jasnogórska” i „Golgoto”.

Zarząd Koła Wędkarskiego PZW „KARAŚ” i Gminny Ośrodek Kultury w Białopolu serdecznie zapraszają dzieci oraz młodzież do lat 16, z okazji „Dnia Dziecka” na Towarzyskie Zawody w Wędkarstwie Sportowym metodą spławikową na zbiorniku „Glinianki” w Buśnie dnia 4 czerwca 2017r. Zbiórka uczestników o godz. 7.00. Dla zwycięzców przewidziane są puchary, a dla wszystkich uczestników upominki. Dzieci biorą udział w zawodach obowiązkowo z opiekunem. Po zawodach zapraszamy na grillową kiełbaskę. Zapisy do dnia 2 czerwca pod nr. tel. 887923714 oraz 781197461.

Informujemy, że 8 czerwca 2017 r. o godzinie 10°° odbędzie się sesja Rady Gminy Białopole. Porządek obrad m.in. przewiduje:
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju turystyki i współpracy transgranicznej gmin: Białopole, Dorohusk, Dubienka, Horodło, Kamień, Leśniowice, Wojsławice, Żmudź i gminy Huszcza”.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazw ulic.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

61. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Przyjaźni Polsko Ukraińskiej w dniu 1 czerwca br. będzie przebiegać przez Gminę Białopole. Na trasie IV etapu lotna premia została umiejscowiona przy  Urzędzie Gminy na trasie Hrubieszów - Chełm. Orientacyjny czas przyjazdu kolarzy przewidywany jest na  godzinę 11.52. Serdecznie zapraszamy wszystkich sympatyków kolarstwa.

W dniu 25.05.2017 r. w Zespole Szkól w Białopolu odbył się XV Powiatowy Przegląd Pieśni Maryjnej. Do konkursu zgłosiło się 8 zespołów z powiatu chełmskiego oraz 11 solistów. Organizatorami konkursu są: Parafia Rzymskokatolicka w Białopolu, Starostwo Powiatowe w Chełmie, Urząd Gminy w Białopolu oraz Zespół Szkół w Białopolu. Przegląd rozpoczął się uroczystą Mszą Święta. Następnie wszyscy uczestnicy udali się do hali sportowej przy Zespole Szkół w Białopolu. Tam pod czujnym okiem jury w składzie: ks. Jerzego Sopla, Jarosława Wilgosa i Elżbiety Kudrej rozpoczęły się przesłuchania uczniów.

W niedzielę 21 maja 2017 r. w Siedliszczu odbył się XIX Powiatowy Przegląd Zespołów Śpiewaczych, Kapel i Śpiewaków Ludowych zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Chełmie, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie oraz Urząd Miejski w Siedliszczu. W przeglądzie wystąpiło 25 artystów, w tym soliści i zespoły śpiewacze. Tradycyjnie naszą gminę reprezentował zespół „Borowianki” z Raciborowic – Kolonii, który otrzymał pamiątkowy dyplom oraz nagrodę pieniężną za udział. Nagrody i puchary dla wszystkich uczestników wręczyli wicestarosta Tomasz Szczepaniak i burmistrz Siedliszcza Hieronim Zonik.

W dniu 22 maja 2017 r. uczniowie klasy II gimnazjum miejscowej szkoły udali się z wizytą do Urzędu Gminy w Białopolu na spotkanie z Wójtem Gminy Henrykiem Maruszewskim. Młodzież miała okazję zapoznać się z zasadami funkcjonowania gminy, które zmieniły się po 1990 r. w wyniku reformy samorządowej. Uczniowie dowiedzieli się także jakie są uprawnienia wójta i rady gminy, skąd pochodzą fundusze na działalność gminy. Mieli także możliwość zadawania pytań dotyczących różnych, interesujących ich kwestii np. finansowania remontów dróg, inwestycji w ich miejscowościach, wyborów do rady gminy. Pan Wójt odpowiadał na wszelkie pytania zachęcając młodzież do aktywnego wkładu w rozwój gminy poprzez edukację a w przyszłości działalność na jej terenie np. jako przedsiębiorcy. Spotkanie zorganizowały nauczycielki Zespołu Szkół w Białopolu: Joanna Rondoś i Wioletta Lachowska.