Ostatnia sesja Rady Gminy odbyła się w dniu 28 grudnia 2018r. Głównym punktem obrad było uchwalenie budżetu gminy na 2019r. Projekt budżetu został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe i na sesji jednogłośnie uchwalony. Dochody budżetu gminy na 2019 rok zaplanowano w kwocie 12.746.000 zł, w tym dochody majątkowe (inwestycyjne) w kwocie 1.541.160 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 12.554.400 zł, w tym na inwestycje 1.716.160 zł. Mimo dużych wydatków na zadania inwestycyjne w budżecie nie planowany jest deficyt. Wydatki są niższe od dochodów o 191.600 zł, jest to kwota rozchodów przeznaczonych na spłatę kredytów.

W dniu 16.12.2018 roku w Miejskiej Hali Sportowej w Chełmie odbył się IV Jarmark Bożonarodzeniowy.  Podczas jarmarku można było nabyć nie tylko niepowtarzalne świąteczne ozdoby i prace twórców lokalnych ale również przepyszne  smakołyki. Odwiedzający mogli posłuchać przepięknych kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołów. Gminę Białopole reprezentował zespół Remedium oraz Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Białopolu, które przygotowały ozdoby i stroiki świąteczne  oraz  pyszne wypieki i tradycyjne bożonarodzeniowe potrawy.

Wizyta Mikołaja to dla wszystkich ogromne przeżycie i radość.  Od dawien dawna wiemy, iż Święty Mikołaj o nas nie zapomina i że zawsze możemy na Niego liczyć. Dzieci czekają na niego z niecierpliwością i nadzieją na wymarzone prezenty. Święty Mikołaj lubi odwiedzać dzieci w każdym miejscu na całym świecie, także po raz kolejny zawitał do naszej gminy.

W sobotę i niedzielę – 24-25 listopada 2018 r. w Werbkowicach odbył się VIII Międzypowiatowy Festiwal Zespołów Śpiewaczych, który skierowany był do zespołów, solistów i duetów z powiatu hrubieszowskiego oraz z powiatów z nim sąsiadujących. Celem Festiwalu była popularyzacja pieśni i piosenek ludowych naszego regionu, konfrontacja dorobku artystycznego zespołów oraz doskonalenie warsztatu wokalnego, wymiana doświadczeń uczestników i instruktorów. Tradycyjnie w Festiwalu brały udział Zespoły z naszej gminy. W dniu 24 listopada komisja po wysłuchaniu 33 zespołów przyznała II miejsce w kategorii:  zespoły a'capella, z akompaniamentem akordeonu, instr. klawiszowych, podkład cd  dla zespołu „Flowers” z Białopola, który wykonał utwory: „Bystra woda” oraz „Wyszła chmureczka”. Drugiego dnia festiwalu brało udział 9 zespołów. Naszą gminę reprezentował zespół „Borowianki” z  Raciborowic – Kolonii, który otrzymał wyróżnienie za zaprezentowanie  piosenek: „Matuś moja miła” oraz „Hop siup”.

W dniu 22.11.2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Białopole odbyła się VI Konferencja Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Białopole. Organizatorem spotkania była Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich oraz Gminny Ośrodek Kultury w Białopolu, natomiast uczestnikami - członkinie Kół Gospodyń Wiejskich oraz mieszkańcy Gminy Białopole. Na spotkanie przybyli również: Jan Rudnicki - Prezes Związku Kółek i Organizacji Rolniczych w Chełmie, podkomisarz Ewa Czyż – Rzecznik Prasowy Komendy Miejskiej Policji w Chełmie, aspirant Marcin Kiczyński, młodszy aspirant Katarzyna Kaszuba z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Chełmie, Zbigniew Kiryk - wykładowca Policealnego Studium Medycznego w Chełmie, Magdalena Greber – Czyżewska - Przedstawicielka Firmy Oriflame.

W dniu 11 listopada 2018 r. uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Białopolu odebrali statuetki, medale okolicznościowe oraz dyplomy za wysokie wyniki uzyskane w XVII Powiatowym Przeglądzie Pieśni i Poezji Powstańczej i Patriotycznej. Organizatorami Konkursu było Starostwo Powiatowe w Chełmie i Publiczna Szkoła Podstawowa w Wojsławicach Kolonii. Przegląd  był przeprowadzany w dwóch oddzielnych kategoriach: pieśni patriotycznej i poezji patriotycznej. Konkurs rozwijał zainteresowania literackie i muzyczne wśród dzieci i młodzieży, doskonalił umiejętności wyrażania siebie poprzez sztukę oraz propagował wartości patriotyczne i kształtował wrażliwość duchową młodego pokolenia.

W dniu 10 listopada 2018 roku we Włodawie odbył się XI Przegląd Piosenki Żołnierskiej, w którym uczestniczyły 4 zespoły wokalno-muzyczne i orkiestra, 14 zespołów śpiewaczych wieloosobowych oraz 17 solistów z województwa lubelskiego. Celem Przeglądu była popularyzacja pieśni i piosenki żołnierskiej, poznanie przez śpiew historii i dziejów oręża polskiego oraz wychowanie uczestników w duchu patriotyzmu. Gminę Białopole reprezentował zespół Remedium”, który w kategorii: zespoły wokalno-muzyczne i orkiestra zajął  III miejsce. Zespół zaprezentował piosenki: „Młodością Kolumbów” i „Uwierz Polsko”, otrzymał nagrodę rzeczową oraz pamiątkowy dyplom. W kategorii zespołów śpiewaczych wieloosobowych naszą gminę reprezentował zespół „Borowianki” z Raciborowic – Kolonii. Zespół  zaśpiewał również dwa utwory: „Gdy po trzech latach”, „Zaszumiał wicher stepowy”. Dziękujemy Naszym zespołom za podjęcie tematu kultywowania i promowania pieśni patriotycznej i żołnierskiej w ramach obchodów 100 - lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

 

W dniu 9 listopada 2018r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Białopolu oraz w Publicznej Szkole Podstawowej w Strzelcach odbyły się uroczyste akademie z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości, w których uczestniczyła młodzież szkolna i nauczyciele. W dniu 11 listopada w Kościołach Parafialnych w Białopolu i Buśnie zostały odprawione Msze Święte w intencji Ojczyzny, po których odbyły się części artystyczne w wykonaniu młodzieży szkolnej. Sportowym akcentem upamiętniającym Święto Niepodległości był XIV Międzynarodowy Szachowy Turniej Niepodległości Ziemi Chełmskiej zorganizowany 17 listopada 2018 r. w hali sportowej w Białopolu. Organizatorzy Turnieju: Gminny Ośrodek Kultury w Białopolu, Klub Sportowy „Astra” i Urząd Gminy Leśniowice oraz Starostwo Powiatowe w Chełmie.

18 listopada w Raciborowicach Kolonii odbył się Festiwal DŻWIĘKI I BRZMIENIA, który wspólnie z paniami z KGW w Raciborowicach Kolonii zorganizowało Pro Futuro Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Lokalnych.  Na imprezę zaproszono mieszkańców, przedstawicieli władz, instytucji kultury, sponsorów, sympatyków zespołów i muzykujących rodzin. Spotkanie rozpoczęto od wysłuchania nagrania pieśni śpiewanej przez pana Edwarda Wilgosa, osobę, która na trwałe zapisała w tradycji wspólnego muzykowania w naszej okolicy.