Dnia 8 października 2020 r. /czwartek/ o godzinie 11oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Białopolu odbędzie się sesja Rady Gminy Białopole, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.

3. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy.

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Białopole na rok szkolny 2020/2021.

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

7. Wolne wnioski i zapytania radnych.

8. Zakończenie obrad.