Spisu można dokonać samodzielnie na dwa sposoby: poprzez formularz internetowy, dostępny wraz z instrukcją do logowania na stronie internetowej GUS https://spisrolny.gov.pl/ telefonicznie - w przypadku braku dostępu do Internetu – kontaktując się z infolinią spisową na numer 22 279 99 99 wew. 1 i wybrać opcję „Spisz się przez telefon”. 
Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie spisowi. Od 1 października do 30 listopada 2020 r. rachmistrzowie spisowi będą przeprowadzać wywiady telefoniczne z numerów telefonu: 22 666 66 62   lub 22 279 99 99. Na terenie Gminy Białopole rolę rachmistrza spisowego pełnią 2 osoby, które zostały odpowiednio przeszkolone. Ponadto osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej.