Drukuj

Dnia 24 sierpnia 2020 r. /poniedziałek/ o godzinie 12oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Białopolu odbędzie się sesja Rady Gminy Białopole, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.

3. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy.

4. Informacja o stanie przygotowania oświaty do rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021.

5. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

6. Uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

7. Pojęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy Finansowej dla Województwa Lubelskiego.

8. Wolne wnioski i zapytania radnych.

9. Zakończenie obrad.