PATRIOTYZM JEST W NAS!

 Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Białopolu uzyskali wysokie lokaty w XIX Powiatowym Przeglądzie Pieśni i Poezji Powstańczej  i Patriotycznej.

Organizatorami Konkursu było Starostwo Powiatowe w Chełmie i Publiczna Szkoła Podstawowa w Wojsławicach Kolonii. Przegląd  był przeprowadzany  w dwóch oddzielnych kategoriach: pieśni patriotycznej i poezji patriotycznej.

Konkurs rozwijał zainteresowania literackie i muzyczne wśród dzieci i młodzieży, doskonalił umiejętności wyrażania siebie poprzez sztukę, propagował wartości patriotyczne  i kształtował wrażliwość duchową młodego pokolenia.

W kategorii solista klas IV- VI szkoły podstawowej  I miejsce zdobyła Nikola Krasnowska

 W kategorii solista klas VII- VIII szkoły podstawowej

 II miejsce otrzymała Hanna Gągoł

 W kategorii zespół – I miejsce zajął zespół ,,Śpiewająca Szóstka”.

 Uczniów do konkursu przygotowywała nauczycielka muzyki  Beata Rondoś- Krasnowska.

    W kategorii literackiej klas VII- VIII

 III miejsce przyznano Hannie Gągoł  za piękny wiersz ,,Fotografia” .       

 W kategorii literackiej klas IV- VI wyróżniony został Krzysztof Gągoł za utwór ,, Symbole narodowe’’.

 Uczniów do konkursu przygotowywała nauczycielka języka polskiego Wanda Koza.