Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz zasady powoływania tych komisji szczegółowo określa uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (M. P. z 2019 r. poz. 267 i 771 oraz z 2020 r. poz. 249).

Termin zgłoszenia kandydatów upływa w dniu 12 czerwca 2020 r. do godz. 1500
W przypadku przesłania zgłoszeń drogą pocztową będą one uwzględniane wyłącznie, gdy wpłyną do Urzędu Gminy Białopole do dnia 12 czerwca 2020 r.
Uwaga- liczy się data wpływu do gminy a nie wysyłki.

 DYŻURY URZĘDNIKA WYBORCZEGO W GMINIE BIAŁOPOLE:

 Urzędnik Wyborczy będzie pełnił dyżur telefoniczny pod numerem telefonu:
691 317 197 oraz pod adresem e-mail: urz-060302-1@pkw.gov.pl w następujących dniach:

 

- 9czerwca 2020 r.

- 10czerwca 2020 r.

- 12czerwca 2020 r.


Urzędnik Wyborczy

Joanna Mazurek