Przypominamy, że zgodnie z wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego odpady wytworzone przez osoby zdrowe - środki zapobiegawcze, takie jak maseczki czy rękawiczki w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane.