Istnieje możliwość bezpłatnego dokonania  badania próbek gleby.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Urzędem Gminy tel. 568 22 15.