Drukuj

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 i 522), tj. z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych od pełnomocników wyborczych (lub osób przez nich upoważnionych) komitetów wyborczych zarejestrowanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, odbywa się w następujący sposób:

lub

Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz zasady powoływania tych komisji szczegółowo określa uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (M. P. z 2019 r. poz. 267 i 771 oraz z 2020 r. poz. 249).

UWAGA!

Termin zgłoszenia kandydatów upływa w dniu 10 kwietnia 2020 r.
W przypadku przesłania zgłoszeń drogą pocztową będą one uwzględniane wyłącznie, gdy wpłyną do Urzędu Gminy Białopole do dnia 10 kwietnia 2020 r. lub w formie elektronicznej (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu  do godz. 1510).

 DYŻURY URZĘDNIKA WYBORCZEGO W GMINIE BIAŁOPOLE:

 Urzędnik Wyborczy będzie pełnił dyżur telefoniczny pod numerem telefonu:
691 317 197 oraz pod adresem e-mail: urz-060302-1@pkw.gov.pl w następujących dniach:

 

- 3 kwietnia 2020 r.

- 5 kwietnia 2020 r.

- 7 kwietnia 2020 r.

- 9 kwietnia 2020 r.

- 10 kwietnia 2020 r.

                                                                                                        Urzędnik Wyborczy

                                                                                                          Joanna Mazurek