Urząd Gminy Białopole informuje, że usługa wywozu nieczystości płynnych realizowana będzie przez Gminny Zakład Obsługi Sp. z o.o. w Dorohusku, tel. 82 566 11 02.