W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją dotyczącą zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego koronawirusem, mając na uwadze ochronę zdrowia i życia interesantów oraz osób zatrudnionych zwracam się z prośbą o telefoniczne konsultowanie się z pracownikami celem ustalenia terminu i sposobu załatwienia spraw.


Numery telefonów do pracowników Urzędu Gminy Białopole i jednostek podległych:


1. WÓJT GMINY
- Henryk Maruszewski, tel. 82 568-22-04
2. ZASTĘPCA WÓJTA, STANOWISKO DS. BUDOWNICTWA i PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
- Mirosław Świetlicki, tel. 82 568-22-15
3. SEKRETARIAT
tel. 82 568-22-04
4. SKARBNIK GMINY
- Anna Prucnal, tel. 82 568-22-39
5. STANOWISKO DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ, INWESTYCJI i ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
-Lucyna Wojtaczka, tel. 82 568-24-39
6. STANOWISKO DS. GOSPODARKI ZIEMIĄ, MIENIEM KOMUNALNYM I OGÓLNO-ROLNYCH
-Damian Grzegorzewski, tel. 82 568-22-15
7. STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
-Edyta Krzewska, tel. 82 568-22-15
8. STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ
-Magdalena Kapluk, tel. 82 568-26-17
9. STANOWISKO DS. OBSŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ KASY URZĘDU
- Grażyna Łój, tel. 82 568-26-17
10. STANOWISKO DS. ORGANIZACJI I KADR
- Anna Cichacka, tel. 82 568-22-04
11. STANOWISKO DS. OBSŁUGI RADY GMINY, PROMOCJI I INFORMATYKI URZĘDU
-Beata Augustynek, tel. 82 568-26-17
12. ZASTĘPCA KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO, STANOWISKO DS. WOJSKOWYCH, EWIDENCJI LUDNOŚCI I OŚWIATY
- Jolanta Masłowska, tel. 82 568-22-39
13. STANOWISKO DS. WYMIARU ZOBOWIĄZAŃ PIENIĘŻNYCH
- Mirosława Kramek, tel. 82 568-26-17
14. STANOWISKO PRACY DS. OBRONNYCH, P. POŻAROWYCH I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
- Krystyna Maleszyk, tel. 82 568-22-39
15. STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
- Dorota Śliwa, tel. 82 568-26-17
16. STANOWISKO DS. OPŁAT LOKALNYCH I PODATKU VAT
- Marzena Kołodyńska, tel. 82 568-24-39

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
KIEROWNIK
- Dorota Napora, tel. 82 568 22 46
STRASZY PRACOWNIK SOCJALNY
- Anna Gągoł, tel. 82 568 22 46
PRACOWNIK SOCJALNY
- Ewelina Zięba, tel. 82 568 22 46
REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ALIMENTACYJNYCH I WYCHOWAWCZYCH
- Małgorzata Krasowska, tel. 82 568 22 46